ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. รูปทรงต่างจากรูปร่างอย่างไร [R1062]
มีความยาว
มีความกว้าง
เป็นรูปเรขาคณิต
มีความหนาและความลึก
ผิดทุกตัวเลือก

2. ถั่วงอกที่เราใช้บริโภคคือ [R1080]
แรดิเคิล
ใบเลี้ยง
เอนโดสเปิร์ม
ต้นอ่อน
ผิดทุกตัวเลือก

3. จาก 1-100 มีเลข 9 กี่ตัว [R1098]
11 ตัว
15 ตัว
19 ตัว
20 ตัว
ผิดทุกตัวเลือก

4. อักษรย่อ ER ซึ่งติดไว้ที่หน้าห้องในโรงพยาบาล มีความหมายว่าอะไร [R1116]
ห้องฉุกเฉิน
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
ห้องผ่าตัด
ห้องคลอด
ผิดทุกตัวเลือก

5. ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดคือใคร [R1134]
นายกรัฐมนตรี
ปลัดจังหวัด
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผิดทุกตัวเลือก