ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ความเร็วสูงสุดบนทางด่วน คือกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง [R0842]
60 กม./ชม.
80 กม./ชม.
110 กม./ชม.
120 กม./ชม.
ผิดทุกตัวเลือก

2. ขนมชนิดใดที่เดิมนิยมทำเฉพาะในเทศกาลสารท [R0865]
กาละแม
ลอดช่อง
ข้าวเหนียวแก้ว
กระยาสารท
ผิดทุกตัวเลือก

3. อาหารของชาวยิว เรียกว่า [R0888]
ฮาราล
กัมบู
โคเชอร์
วิมปี้
ผิดทุกตัวเลือก

4. เครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วลมเรียกว่าอะไร [R0911]
แอนนิโมมิเตอร์
เทอร์โมมิเตอร์
บาโรมิเตอร์
พาโมมิเตอร์
ผิดทุกตัวเลือก

5. แม่น้ำสายใดของจีนที่ยาวที่สุด [R0934]
ฮวงโห
แยงซีเกียง
ซินเกียง
ซีเกียง
ผิดทุกตัวเลือก