ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เกษตรกรภาคใดที่ต้องเช่าที่ดินทำการผลิตมากที่สุด [R0246]
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

2. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อยู่ในจังหวัดใด [R0258]
เชียงใหม่
สกลนคร
นราธิวาส
ประจวบคีรีขันธ์
ผิดทุกตัวเลือก

3. สมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีอายุตั้งแต่เท่าใก [R0270]
30 ปี
35 ปี
40 ปี
45 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

4. ดอกคำใต้ของจังหวัดเชียงรายคือดอกอะไร [R0282]
ดอกกระถินเหลือง
ดอกจำปา
ดอกกล้วยไม้
ดอกหางนกยูก
ผิดทุกตัวเลือก

5. การแจ้งตายจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน [R0294]
12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
36 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
ผิดทุกตัวเลือก