ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. "เมืองประสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าใหมสวย รวยวัฒนธรรม" เป็นคำขวัญของจังหวัดใด [R0363]
ศรีษะเกษ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ปราจีนบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

2. เส้นตรงที่ลากต่อจุดสองจุดบนเส้นรอบวงเรียกว่า [R0371]
คอร์ด
รัศมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เซคกันต์
ผิดทุกตัวเลือก

3. กลุ่มหมอกเพลิงรูปร่างต่าง ๆ ที่หมุนคว้างอยู่ในเวหาเรียกว่า [R0379]
เนบิวล่า
ทางช้างเผือก
กาแล็กซี
อุกกาบาต
ผิดทุกตัวเลือก

4. ดาวพุธมีดวงจันทร์เป็นบริวารกี่ดวง [R0387]
2 ดวง
3 ดวง
4 ดวง
ไม่มี
ผิดทุกตัวเลือก

5. ผู้ทำหน้าที่แทนสงฆ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเรียกว่า [R0395]
มัคนายก
ไวยาวัจกร
สมุห์บัญชี
ประสก
ผิดทุกตัวเลือก