ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ไม้ซีดาร์คุณภาพดี่สุดจะได้จากต้นที่อายุประมาณเท่าใด [R0021]
20-50 ปี
60-70 ปี
80-90 ปี
100-150 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

2. คลื่นไมโครเวฟในเตาอบมีความยาวคลื่นประมาณกี่เซนติเมตร [R0041]
11
12
13
14
ผิดทุกตัวเลือก

3. เครื่องไอพ่นขนาดเล็กที่ติดหลังนักบินอวกาศเรียกว่าอะไร [R0061]
MBI
FBI
MMU
MMM
ผิดทุกตัวเลือก

4. โครงกระดูกมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศใด [R0081]
สหรัฐ
อังกฤษ
เยอรมันนี
ฝรั่งเศส
ผิดทุกตัวเลือก

5. แอลกอฮอล์ชนิดใดกินได้ [R0101]
เอทิลแอลกอฮอล์
เมทิลแอลกิฮอล์
พิวเรทิลแอลกอฮอล์
มิวเทนแอลกอฮอล์
ผิดทุกตัวเลือก