ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. แร่แคสสิเตอร์ไรค์ (Cassiterite) คือแร่อะไร [R1025]
วุลแฟรม
ดีบุก
ทังสเตน
เหล็ก
ผิดทุกตัวเลือก

2. อนุสาวรีย์ของใครตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [R1041]
พระนเรศวรมหาราช
พระนารายณ์มหาราช
ชาวบ้านบางระจัน
พระยาพิชัยดาบหัก
ผิดทุกตัวเลือก

3. การบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 หมายถึงวันใด [R1057]
วิสาขบูชา
มาฆบูชา
อาสาฬหบูชา
เข้าพรรษา
ผิดทุกตัวเลือก

4. อัลไซเมอร์เป็นโรคเกี่ยวกับอะไร [R1073]
ภาวะที่คอบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้
สมองและความจำเสื่อม
เนื้องอกในสมอง
ความผิดปรกติของความคิดและอารมณ์
ผิดทุกตัวเลือก

5. สัตว์ประจำชาติฝรั่งคือสัตว์ชนิดใด [R1089]
นกยูง
กวาง
ไก่
สิงโต
ผิดทุกตัวเลือก