ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. วันชาติฝรั่งเศสตรงกับวันอะไร [R0631]
20 มิถุนายน
14 กรกฎาคม
19 สิงหาคม
30 ตุลาคม
ผิดทุกตัวเลือก

2. ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของฟีฟ่าต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี [R0639]
40 ปี
45 ปี
50 ปี
55 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

3. มหาวิทยาลัยสหประชาชาติอยู่ที่ไหน [R0647]
กรุงปักกิ่ง
กรุงโตเกียว
กรุงปารีส
กรุงโรม
ผิดทุกตัวเลือก

4. จีนแพ้สงครามใดเป็นครั้งแรกให้กับมหาอำนาจตะวันตก [R0655]
สงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามเย็น
สงครามฝิ่น
ผิดทุกตัวเลือก

5. คนไทยเริ่มปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษในรัชกาลใด [R0663]
รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 7
รัชกาลที่ 8
ผิดทุกตัวเลือก