ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Power supply เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟเข้าไปในคอมพิวเตอร์ขนาดกี่โวลต์ [o0283]
110 - 220 โวลต์
3 โวลต์
10 - 20 โวลต์
5 - 12 โวลต์
ผิดทุกตัวเลือก

2. IBM PC รุ่นแรก 8088 มีบัสข้อมูลภายในขนาดเท่าใด [o0302]
16 Bit
8 Bit
4 Bit
2 Bit
ผิดทุกตัวเลือก

3. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีหน้าที่รับพักข้อมูล ระหว่างส่งผ่านอุปกรณ์ [o0321]
Zip drive
CACHE
CD-ROM
Buffer
ผิดทุกตัวเลือก

4. IMAP เป็น Protocal เกี่ยวกับบริการด้านใดใน Internet [o0340]
Graphic
E-Mail
CGI
HTTP
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า IC หรือวงจรรวมนั้นย่อมาจากอะไร [o0359]
Integrated computer
Internet Computer
Internet circuit
Integrated circuit
ผิดทุกตัวเลือก