ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. โปรแกรม SPSS ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0162]
ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
ผิดทุกตัวเลือก

2. ค่าโดยปริยาย(Defaults) คืออะไร [o0177]
ค่าที่ได้จากการประมวลผลสุดท้าย ซึ่งก็คือ information นั่นเอง
ค่าจากการกำหนดค่าเริ่มแรก
ค่าที่เกิดจากการผิดพลาดที่คาดการณ์ได้
ค่าที่เกิดจากความผิดพลาดที่คาดการณ์ไม่ได้
ผิดทุกตัวเลือก

3. ในภาษา HTML คำสั่ง H1 มีหน้าที่อะไร [o0192]
ตัวอักษรเอียง
ตัวอักษรเข้มหรือหนา
ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
ผิดทุกตัวเลือก

4. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0207]
เทปแม่เหล็ก
Handydrive
Diskette
แคช
ผิดทุกตัวเลือก

5. รายงานที่จัดทำขึ้นเฉพาะกิจ ซึ่งมักเป็นความต้องการพิเศษเพื่อตรวจสอบอะไรบางอย่าง และไม่เคยมีการร้องขอมาก่อน [o0222]
Schedule Reports
Demand Reports
Exception Reports
Predictive Reports
ผิดทุกตัวเลือก