ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เทคโนโลยี CISC ของ Intel ย่อมาจากอะไร [o0326]
Cool Instruction set computer
Clone instruction set computer
Cyber instruction set computer
Complex instruction set computer
ผิดทุกตัวเลือก

2. แฟ้มนามสกุล Z มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0349]
ถูกบีบอัด
Graphic
Word
Browser
ผิดทุกตัวเลือก

3. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดกลาง คือเครื่องใด [o0372]
Mainframe computer
Mini computer
Micro computer
Mobile phone
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า PC ย่อมาจากอะไร [o0395]
Piority Computer
Pocket Computer
Personal Computer
Protocal Computer
ผิดทุกตัวเลือก

5. ถ้าต้องการดูเลขลงทะเบียน (Serial number) ของ Microsoft windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0418]
Network
System
Display
Keyboard
ผิดทุกตัวเลือก