ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. FAQ ย่อมาจากอะไร [o0344]
Find Asked Question
Free Asked Question
Frequently Asked Question
Frequently Answer Question
ผิดทุกตัวเลือก

2. SMTP เป็น Protocal เกี่ยวกับบริการด้านใดใน Internet [o0353]
HTTP
Graphic
CGI
E-Mail
ผิดทุกตัวเลือก

3. โปรแกรมอะไรที่ถูกพัฒนาเพื่อต่อต้าน Sniffer [o0362]
PDA
Kernel
Kerberos
Radius
ผิดทุกตัวเลือก

4. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดใหญ่สุด คือเครื่องใด [o0371]
Mainframe computer
Mini computer
Micro computer
Mobile phone
ผิดทุกตัวเลือก

5. ถ้าต้องการทราบขนาด RAM จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0380]
Keyboard
Network
Display
System
ผิดทุกตัวเลือก