ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL)ย่อมาจากอะไร [o0414]
Speed Question Language
Speed Query Language
Structured Query Language
Structured Question Language
ผิดทุกตัวเลือก

2. แฟ้มนามสกุล TAR มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0424]
Apple
Windows
OS/2
UNIX
ผิดทุกตัวเลือก

3. ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย 3 สิ่งคืออะไรบ้าง [o0434]
Hardware Software Peopleware
การประมวลภาษาธรรมชาติ,หุ่นยนต์,ระบบผู้เชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สัตว์
Palm Notebook Mobile
ผิดทุกตัวเลือก

4. ตัวอักษร W ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0444]
อ่านได้
เขียนได้
ประมาลผลได้
ลบได้
ผิดทุกตัวเลือก

5. ในการพัฒนาระบบ (System Development) สิ่งแรกที่ต้องคืออะไร [o0454]
กำหนดปัญหา
จัดทำคู่มือ
บำรุงรักษา
ออกแบบระบบ
ผิดทุกตัวเลือก