ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. BIOS ย่อมาจากอะไร [o0318]
Big Input Operating System
Biology system
Binary operating system
Basic Input Output System
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำสั่ง CP ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0329]
TYPE
COPY
DIR
DEL
ผิดทุกตัวเลือก

3. IMAP เป็น Protocal เกี่ยวกับบริการด้านใดใน Internet [o0340]
Graphic
E-Mail
CGI
HTTP
ผิดทุกตัวเลือก

4. แฟ้มนามสกุล gZ มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0351]
Word
Graphic
ถูกบีบอัด
Browser
ผิดทุกตัวเลือก

5. โปรแกรมอะไรที่ถูกพัฒนาเพื่อต่อต้าน Sniffer [o0362]
PDA
Kernel
Kerberos
Radius
ผิดทุกตัวเลือก