ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. หากต้องการออกจากโปรแกรม Debug ของ DOS ให้กดอะไร [o0053]
O ซึ่งหมายถึง Out
B ซึ่งหมายถึง Bye
Q ซึ่งหมายถึง Quit
E ซึ่งหมายถึง Exit
ผิดทุกตัวเลือก

2. Documents ที่เคยถูกเรียกใช้ จะแสดงรายชื่อแฟ้มให้เห็น หากต้องการลบรายชื่อเหล่านี้ออก ต้องทำอย่างไร [o0077]
ไปยัง DOS prompt แล้วใช้คำสั่ง Del *.*
คลิกขวาบน Task bar แล้วเลือก tab ที่ชื่อ Start menu programs จากนั้นกดปุ่ม Clear
ไม่มีทางลบได้
ใช้โปรแกรม Microsoft word เปิดแฟ้มชื่อ Documents.ini ซึ่งเก็บอยู่ใน root ของ Drive C แล้วลบทุกบรรทัด
ผิดทุกตัวเลือก

3. Shell ในระบบปฏิบัติการ UNIX คืออะไร [o0101]
โปรแกรมที่คอยปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้สั่งงาน
หอยชนิดหนึ่ง ที่เกาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
โปรแกรมฆ่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพมาก
โปรแกรม Editor ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มแบบ TEXT
ผิดทุกตัวเลือก

4. คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดคลื่นสมอง มักใช้คอมพิวเตอร์แบบใด [o0125]
Digital computer
Analog computer
Artificial Intelligence Computer
Windows NT Computer
ผิดทุกตัวเลือก

5. เลข 16 ในเลข ฐาน 16 ตรงกับคำตอบข้อใดมากที่สุด [o0149]
16
G
10
ถูกทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก