อีบุ๊ค (e-book)
ความหมายของ อีบุ๊ค (e-Book)
       อีบุ๊ค (e-Book) หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book) คือ หนังสือที่ถูกเปิดอ่านได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ทโทรศัพท์ (Smart Phone) หรือ พีดีเอ (PDA) การสร้างอีบุ๊คสามารถสร้างด้วยโปรแกรมที่หลากหลายและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
แบบของอีบุ๊ค (จำแนกตามวิธีเปิดอ่าน)
1. แบบติดตั้งโปรแกรมเสริม เช่น flip หรือ plakat
2. แบบมาตรฐาน เช่น pdf หรือ exe หรือ CD
3. แบบเว็บเพจ เช่น flash page flip

       ในยุกแรกอีบุ๊คนิยมสร้าง (Write) และเปิดอ่าน (Read) ด้วยโปรแกรม Acrobat ปัจจุบันอีบุ๊คถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้พัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่ ด้วยรูปแบบและเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นมากมาย เช่น Acrobat, Flip Publisher, Desktop Author, Diji Album, Microsoft Reader, Palm, HTML Help Workshop หรือ Plakat e-Book เป็นต้น แฟ้มอีบุ๊คแต่ละประเภทถูกเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะของตน เช่น แฟ้มสกุล .doc ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Word แฟ้มสกุล .pdf ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader แฟ้มสกุล .opf ต้องใช้ Flip Viewer แฟ้มสกุล .dnl ต้องใช้ DeskTop Author
       การสร้างอีบุ๊กส่วนใหญ่สามารถนำเข้าแฟ้ม (Import) จากภายนอกได้ เช่น เอกสาร: doc, rtf, txt, html ภาพ: gif, jpg, png, bmp, wmf, ico, pcx, tif, pcd, psd เสียง: mid, wav, mp3 วีดีโอ: avi, mpg ทำให้สามารถนำงานที่เคยสร้างไว้แล้ว นำเสนอผ่านอีบุ๊กได้โดยง่าย

thailrt.org


Flash Page Flip
FPF(Flash Page Flip) คือ ชุดโปรแกรมนำเสนอแฟ้มมัลติมีเดียแบบอีบุ๊คผ่าน Flash View โดยวางแฟ้มทั้งหมดไว้บนเครื่องบริการเว็บ ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์เพิ่ม สามารถเปิดได้ด้วย Browser ที่สนับสนุน Flash ซึ่งผู้ที่มีแฟ้ม jpg หรือ swf สามารถกำหนดหน้าของ jpg หรือ swf ในแฟ้ม Pages.xml ก็จะได้ e-book มาใช้โดยง่าย
ดาวน์โหลด :
+ Free FPF
+ eduzones.zip 6 MB
+ yn_cn.zip 1 MB
แฟ้ม pages.xml เก็บรายการหน้าเอกสาร
บรรทัดที่แก้ไขได้ตามต้องการ
<page src="ok_yonok_01.jpg"/>
<page src="ok_yonok_02.jpg"/>
<page src="ok_yonok_03.swf"/>
<page src="ok_yonok_04.jpg"/>

ภาษา php เพื่อ load หน้าอัตโนมัติ
$ar = file("xml/Pages.xml");
foreach ($ar as $v) { 
  if (substr($v,1,4) == "page") {
     echo str_replace("page ","img ",$v); 
  }
}
 
แนะนำเว็บ (Web Guides)
+ ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก flashpageflip.com
+ ตัวอย่างใน e-book ใน flashpageflip.com
+ shelf รุ่น 2555 (แบบเดิม)

โปรแกรม e-book
+ Flip Publisher
+ Flashpageflip.com
+ ปลากัด e-book

ดร.ไพทูรย์ ศรีฟ้า วิทยากร e-book ระดับประเทศ
อีบุ๊ค emagthailand
จัดอบรมการทำ e-magazine โดย ดร.ไพทูรย์ ศรีฟ้า

บันทึกใน thaiall.com/blog
+ 21 เม.ย.53 คิดถึงครั้งที่ อ.ชลาพันธ์ สนใจการทำ e-book แบบของ compasscm.com โดย post ให้ผมอ่านใน yoso เมื่อ 10 มี.ค.53 ซึ่งตรงกับแนว creative campus ของ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ แล้วผมก็ศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปจนทดสอบใช้ flip ทำ e-book ของสถาบันไป 2 เล่มมาก่อนหน้านี้ใน thaiall.com/flip มาวันนี้ดูทีวีตอนเช้าพบว่า อ.นิวัฒน์ กองเพียร (niwatkongpien.com) ก็ทำ e-book แบบไม่ต้องใช้ plug-in อย่าง flip publisher หรือ plakatebook เมื่อตรวจสอบก็พบว่าท่านใช้โปรแกรมแบบ flash page flip ทำ e-book แบบที่ใช้ง่าย แค่ scan หนังสือที่มีอยู่เป็น jpg แล้ววางลงไปใน xml ก็ได้ e-book ชั้นยอดแล้ว .. คงกลายเป็นชุด script หลักสำหรับทำ e-book ในไซต์ของผมเป็นแน่ เพราะรุ่นที่ใช้เป็น free version ลองไปดูตัวอย่างที่ thaiall.com/e-book แล้วค่อยดาวน์โหลดมาติดตั้งใน web server ของคุณก็ได้นะครับ
e-book
+ อีบุ๊ค ของ อ.นิวัฒน์ กองเพียร
+ อีบุ๊ค ของ CompassCM.com
+ อีบุ๊ค ของ EMagThailand.com
+ อีบุ๊ค ของ 108ezine.com
อีบุ๊คกับห้องสมุดเสมือนจริง (itinlife280)
ห้องสมุดคือสถานที่ที่มีหนังสือให้อ่าน เคยเป็นแหล่งความรู้หลักของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด หาข้อมูลอะไรก็ต้องไปที่ห้องสมุด เพราะเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ผู้คนในอดีตนึกถึง สำหรับห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดเชื่อว่าสร้างในสมัยของกษัตริย์ Ashurbanipal แห่งอาณาจักรอัสซีเรีย ประมาณ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมื่อโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและความรู้ถูกเปิดเผยเพิ่มขึ้น องค์ความรู้ใหม่ถูกค้นพบ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือ ในสื่อที่หลายหลาย อาทิ เสียง วิดีโอ ภาพถ่าย โปสเตอร์ และโมเดลเสมือนจริง
ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลโดยนักเรียน นักศึกษา มักอาศัยการสืบค้นจากเว็บไซต์ google.com ซึ่งผลการค้นหามักได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ แม้จะตอบความพึงพอใจของผู้สืบค้นได้ไม่ถึง 100% แต่เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และมีปริมาณมากที่สุด เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลลำปางมักได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานปีละหลายชิ้น ก็ใช้บริการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตและคัดลอกข้อมูลมาใส่ใน word หรือ powerpoint หรือบอร์ดนำเสนองาน อาจกล่าวได้ว่ามีข้อมูลในรูปสื่อผสมที่นอกเหนือจากห้องสมุดแล้วก็ยังมีให้เข้าถึงได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต แต่ระดับความลึก และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในบางหัวข้อก็เชื่อมโยงกับลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ของเจ้าของข้อมูล อาทิ ประวัติส่วนตัวของท่าน โปรแกรมที่ท่านพัฒนาขึ้น หรือข้อมูลการเงินของลูกหนี้ธนาคารแต่ละแห่งที่ไม่เหมาะจะเผยแพร่แบบไม่มีการควบคุม
สารสนเทศ สื่อผสม หรือหนังสือที่มีอยู่ใน google.com อาจพัฒนาให้อยู่ในรูปของหนังสือเสมือนจริง หรืออีบุ๊คที่ถูกเปิดอ่านได้คล้ายกับหนังสือจริง สามารถพลิกไปทีละหน้า มีที่ขั้นหนังสือ มีป้ายแถบสีเน้นข้อความสำคัญ ซึ่งอุปกรณ์ที่พัฒนาให้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน iPad จาก apple.com ที่รับคำสั่งผ่าน touch screen น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถอ่านหนังสือจาก SD Memory หรือดาวน์โหลดหนังสือออนไลน์จากสำนักพิมพ์โดยตรง อาทิ อ่านหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จาก thedaily.com มีค่าใช้จ่าย $39.99 ต่อปี เชื่อว่าในอนาคตห้องสมุดจะมีบทบาทลดลง และถูกแทนที่ด้วยห้องสมุดเสมือนจริง ดังที่พบว่าห้องสมุดที่ทันสมัยจะจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว
Free e-Book : Bookboon.com ตั้งขึ้นที่เดนมาร์คในปี 1988 หรือ 2531 ในชื่อ Ventus โดยมุ่งพิมพ์สื่อด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายที่วางมาตรฐานใหม่ในโลกของสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ในปี 2548 บริษัทปรับกลยุทธ์ด้วยการเปลี่ยนเป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์แห่งแรกของโลก ที่จะจัดทำคู่มือฟรีสำหรับนักเรียน และเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันเป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์หรืออีบุ๊กที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และโคเพ็นเฮเก็น ประเทศเดนมาร์ค นอกจากนี้ยังมีสำนักงานที่สต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมิวนิค ประเทศเยอรมัน เป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์ระดับโลก มีมากกว่า 1000 หนังสือออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และ 600 หนังสือออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจใน 9 ภาษา
ความสำเร็จในปี 2558
- หนังสือของบริษัทถูกดาวน์โหลดมากกว่า 50 ล้านครั้ง
- หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือตำราฟรีสำหรับนักเรียน
- ห้องสมุดออนไลน์ของเรา และสมาชิกพรีเมียมมีความประทับใจและเติบโตอย่างมาก มีลูกค้าใหม่มากมายที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ และช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของพนักงานสำหรับองค์กรรอบโลก
ในขณะที่แนวโน้มสิ่งพิมพ์ของโลกกำลังเปลี่ยน bookboon มีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ
e-Book of Microsoft Office Programs
http://bookboon.com/blog/en/bookboon-com/about-the-company/
http://bookboon.com/en/office-programs-ebooks-zip
  อีบุ๊ค แนะนำมหาวิทยาลัยเป็นภาษาจีน     อีบุ๊ค รายงานประจำปี 2551   อีบุ๊ค หนังสือรุ่น fb
    คู่มือผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ fb     แถลง ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ สมัย 18   อีบุ๊ค จดหมายข่าว อัสสัมชัญลำปาง
  อีบุ๊ค สอนใช้ e-learning   อีบุ๊ค เอ็ดดูโซน       นโยบายและทิศทาง
      อีบุ๊ค ไหล่หิน     หนังสือรับน้องใหม่ fb    อีบุ๊ค ตัวอย่าง
      nation u. brochure   nation u. brochure     อีบุ๊ค ทหารหาญ
  อีบุ๊ค รายการอาหาร       Executive Summary of Lampang fb       วัด 9 ศรี 4 พระอารามหลวง โดย พระครูสังวรสุตกิจ fb
      อีบุ๊ค อริยวิถีสู่ความปรองดอง   ตัวแบบปัจจัยความสำเร็จสหกิจศึกษา แบบปกติ fb     WIL มิติใหม่ของอุดมศึกษาไทย แบบ 2 หน้า fb
lanna creative travel guide เล่าขานตำนานบุญวาทย์ เล่าขานตำนานบุญวาทย์ stanford university concert : ไทโกะ
    chiangmai lamphun lampang 2013 chiangmai lamphun lampang 2013 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 2556 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 2556 Reverend Ronald C. Hill Reverend Ronald C. Hill
    ประเพณีการสวดเบิก หนังสืออายุวัฒนมงคล 84 ปี ประเพณีการสวดเบิก หนังสืออายุวัฒนมงคล 84 ปี MCU lampang เติมโตก้าวหน้า หนังสืออายุวัฒนมงคล 82 ปี MCU lampang เติมโตก้าวหน้า หนังสืออายุวัฒนมงคล 82 ปี หนังสืออายุวัฒนมงคล 84 ปี พระราชธรรมาลังการ หนังสืออายุวัฒนมงคล 84 ปี พระราชธรรมาลังการ
        หนังสืออายุวัฒนมงคล 80 ปี พระราชธรรมาลังการ หนังสืออายุวัฒนมงคล 80 ปี พระราชธรรมาลังการ กตัญญูกตเวที อริยวิถีสู่ความปรองดอง 2557 กตัญญูกตเวที อริยวิถีสู่ความปรองดอง 2557 sabai sabai lanna style: chiangmai lamphun lampang sabai sabai lanna style: chiangmai lamphun lampang
 หลวงปู่กับการศึกษา พระราชธรรมาลังการ หลวงปู่กับการศึกษา พระราชธรรมาลังการ วารสารโยนก ปี 2549 เล่ม 1 วารสารโยนก ปี 2549 เล่ม 1 วารสารโยนก ปี 2550 เล่ม 1 วารสารโยนก ปี 2550 เล่ม 1 วารสารโยนก ปี 2551 เล่ม 1 วารสารโยนก ปี 2551 เล่ม 1 วารสารโยนก ปี 2551 เล่ม 3 วารสารโยนก ปี 2551 เล่ม 3
     วัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินแก้วช้างยืน วัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินแก้วช้างยืน จดหมายข่าวทูบีนับเบอร์วันจังหวัดลำปาง ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 จดหมายข่าวทูบีนับเบอร์วันจังหวัดลำปาง ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 จดหมายข่าวทูบีนับเบอร์วันจังหวัดลำปาง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เกษียณเปี่ยมสุข ทักษิณ อัครวิชัย เกษียณเปี่ยมสุข ทักษิณ อัครวิชัย

หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน คือ "คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน" โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม และฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2558 จำนวนพิมพ์ 7,500 เล่ม มีแหล่งดาวน์โหลดหนังสือที่ bodin.ac.th หรือ ebooksdownloadfree.net

เรื่องน่าสนใจ คือ "สรุปข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต" หน้า 194 ข้อ 5 โพสต์สิ่งใดให้ทำด้วยความระมัดระวัง ไม่โพสต์ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ด้วยระวังคำพูดคำจา ไม่ข้องแวะกับคนที่พูดจาหยาบคายหรือหาเรื่องชวนทะเลาะ และข้อ 6 แชร์อย่างมีสติ ไม่กุข่าว เมาส์เรื่องที่ไม่ได้รู้จริง สร้างเรื่องเท็จ เผยแพร่หรือส่งต่อคลิปหลุด ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง และส่งผลเสียต่อประเทศชาติ

หนังสือ เลี้ยงลูก ยิ่งใหญ่ โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี ที่ https://goo.gl/wa5Kf5
"หนังสือเล่มนี้เสนอนิยาม ‘สมองดี’ ใหม่ ว่าเกิดจากสองปัจจัยประกอบกัน คือ ปัจจัยทางชีววิทยา ที่ได้รับพันธุกรรมสมองดีมาจากพ่อแม่ กับ ปัจจัยด้านการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ดังนั้นตามนิยามใหม่นี้ เด็กที่เกิดมาเกือบทุกคนสามารถบรรลุความเป็นคน ‘สมองดี’ และประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ คนที่พันธุกรรมด้านสมองธรรมดา ๆ ก็สามารถเป็นคน ‘สมองดี’ เป็นพิเศษในบางด้านได้ โดยผ่านการเลี้ยงดูปูพื้นฐานสมองอย่างถูกต้อง และการฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างเอาจริงเอาจังในด้านนั้นๆ"
หนังสือมูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา หรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ scbfoundation.com

http://goo.gl/72BPC