ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1508416690 ]
  1. pigsty (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน
   โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
   จาน,ชาม,ถ้วย
   คอกหมู,เล้าหมู
  2. preexist (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   ไหลหลั่ง,ไหลคล่อง
   ฟู,หอบ,พอง,เป่าลม,ฟุ้ง,พ่นควัน,ผัดหน้า
   งูเหลือม,งูหลาม
   มีอยู่ก่อน
  3. radish (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   หมูชิ้นบางๆ
   ถอยกลับ,ครั่นคร้าม,ขนลุก,หดตัว,ขยะแขยง
   น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส
   หัวผักกาด,ผักกาดหนู,หัวไชเท้า
  4. repellent (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   การถอนคืน,การถอยกลับ,การถอยร่น,การหดตัว
   ก่อจลาจล,ก่อความอลหม่าน,ก่อความไม่สงบ
   สาวแรกรุ่น,ดอกกุหลาบตูม
   ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ
  5. rupee (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การเต้นรำ,การกระโดดโลดเต้น
   ปลาฉนาก
   คนเขียนบทภาพยนตร์
   เหรียญรูปี