ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1513512055 ]
  1. joyless (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ยื่นออกไป,โผล่
   ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก
   รูกุญแจ,รูสลัก
   ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
  2. knitter (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เคลือบ,ชักเงา,ทาน้ำมันชักเงา
   ผู้ถัก,ผู้ชุน,ผู้ประสาน
   ตกสะเก็ด,ลอกเป็นแผ่น,ทุบให้เป็นแผ่น
   การบริจาค,การให้ทาน,การให้ปัน,ของบริจาค
  3. launch (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า
   ปล่อยลงน้ำ,ปล่อยจรวด
   มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
   ผู้ให้ยืม,ผู้ให้กู้
  4. liability (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เลิกขึ้น,ชู,เงย,ขน,แบกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้น
   ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้
   ใส,กระจ่าง,ชัดเจน
   เหล้า,น้ำกระสายยา,สุรา,สาโท,อุ
  5. loam (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   นักตรรกวิทยา
   พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์
   ตำแหน่งท่านลอร์ด,ความเป็นเจ้าของ,เขตการปกครอง
   น่ารัก,น่าชื่นชอบ