ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1498609097 ]
  1. shingle (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   แผ่นป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ
   ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ
   ความรู้แค่หางอึ่ง,ความรู้งูๆปลาๆ
   มุงหลังคา,ปูด้วยไม้บางๆ
  2. sodality (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทอดข้าม,วัดเป็นคืบ,ก้าวข้าม,ประเมินค่า
   หนึ่งช้อนเต็ม
   ฉันท์,โคลงบทหนึ่ง,กลอนบทหนึ่ง
   ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  3. stonework (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ขนานนาม,เรียกขาน,ตั้งชื่อ,ออกแบบ,ทำให้ทันสมัย
   หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง
   เหงื่อโชก,เหงื่อชุ่ม,ขับเหงื่อ
   การก่อสร้างด้วยหิน
  4. taking (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
   สิ่งทอ,วัตถุดิบ
   เสือตัวเมีย,อีเสือ,ผู้หญิงเหี้ยม
   การเอาไป,สิ่งที่ได้,ความน่ารัก
  5. tomcat (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เครื่องประดับ,เครื่องประกอบ
   ปลาเทราท์
   คีมเล็ก,แหนบ,ปากคีบ
   แมวตัวผู้