ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1488094853 ]
  1. gang (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย
   ถุงมือฟันดาบ
   สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
   คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
  2. gibbet (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เด็กหญิง,เด็กผู้หญิง,หญิงสาว
   ช่างกระจก
   ถุงมือ,นวมชกมวย
   ตะแลงแกง
  3. goat (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความดี,คุณประโยชน์,ผลประโยชน์
   เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
   ของกำนัล,เงินรางวัล,ของขวัญ
   แพะ
  4. grillroom (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   12 โหล,กุรุส
   การเดา,การเดาสุ่ม
   ไกปืน
   ห้องรับประทานอาหารในภัตตาคาร
  5. habituate (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
   จับ,แตะ,ใช้,ควบคุม,ปฏิบัติ,จัดการ,ค้าขาย
   ความยาก,ความทรหด,ความหนัก,ความแข็ง,ความรุนแรง
   คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย