ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1495695511 ]
  1. spotlight (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   บีบ,คั้น,อัดแน่น,กดให้แบน,ทำลาย,รัด,เบียด
   ความทรหด,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง
   ปิด,หยุด,กั้น,อุด,จุก,ระงับ,ยับยั้ง
   สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ
  2. stinkard (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   กางขา,ถ่างขา,นั่งคร่อม
   เดินวางมาด,เดินวางท่า,เดินอวด
   ส่วนตัว,เกี่ยวกับผู้กระทำ,อยู่ในใจ
   ผู้ฉาวโฉ่,คนมีชื่อเลว,ความเลวทราม
  3. suction (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง
   ทำให้อิ่มแปล้,ให้กินมากเกินไป,ล้น
   กลุ้มรุม,จับกลุ่ม,ออ,ตอม,ไต่,ปีนป่าย
   แรงดึงดูด,การดูด,การดื่มเหล้า,การจิบเหล้า
  4. sycamore (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   กลองเล็ก
   อุ้งเท้าสัตว์,กรงเล็บ,ส่วนคมของดาบ,ไพ่ที่แจกเหลือ
   เป้า,โล่กลม,จุดมุ่งหมาย
   ไม้จำพวกมะเดื่อ
  5. teaching (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   หญิงยั่วยวน,ดาวยั่ว
   ผู้ทำพินัยกรรม
   สายหนัง,แส้หนัง
   การสอน,อาชีพครู