ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1493081003 ]
  1. bullhead (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   กระต่าย
   ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด
   เสียงหึ่ง,เสียงพึมพำ,เสียงกระซิบ,ข่าวลือ
   รั้น,หัวดื้อ
  2. cackle (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   แคลคูลัส
   ตั้งค่าย,ตั้งเต็นท์,อยู่ค่าย,ตั้งที่พัก,พักแรม
   ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
   เสียงกระต๊าก
  3. capstan (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ค่าโดยสาร,ค่ารถ
   น้ำตก
   โรคหวัด
   กว้าน
  4. cautery (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เซลลูโลส
   ต่อรองราคา
   พวงมาลัย,สายลูกประคำ
   เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้
  5. chauffeur (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
   ทำให้สำลัก,ทำให้หายใจขัด,ทำให้หายใจไม่ออก
   ชิ้นใหญ่
   คนขับรถ