ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1521838222 ]
  1. กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ ตรงกับตัวเลือกใด
   sundry (adj)
   mosaic (n)
   nave (n)
   grateful (adj)
  2. กวี,ผู้ประพันธ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   mutiny (n)
   oration (n)
   robbery (n)
   poet (n)
  3. การผสม,ส่วนผสม,ของผสม ตรงกับตัวเลือกใด
   invocation (n)
   salvo (n)
   rarefaction (n)
   mixture (n)
  4. การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก ตรงกับตัวเลือกใด
   metabolism (n)
   hindmost (adj)
   hatter (n)
   omission (n)
  5. คนที่ถูกขับไล่,คนสารเลว,คนจรจัด,ของทิ้ง ตรงกับตัวเลือกใด
   laggard (n)
   sissy (n)
   herder (n)
   outcast (n)
  6. ความสนเท่ห์,ความงง,ความฉงน,ความงงงวย ตรงกับตัวเลือกใด
   happiness (n)
   humbleness (n)
   sore (n)
   perplexity (n)
  7. ความเป็นพ่อ ตรงกับตัวเลือกใด
   sodality (n)
   sadness (n)
   oath (n)
   paternity (n)
  8. คืนให้,ลดให้,หักออก,ทำให้ทู่ ตรงกับตัวเลือกใด
   macaque (n)
   sustain (vt)
   gong (n)
   rebate (vt)
  9. งานคนใช้ในเรือ ตรงกับตัวเลือกใด
   infinity (n)
   pittance (n)
   leguminous (adj)
   stewardship (n)
  10. ฉันทลักษณ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   philharmonic (adj)
   monogram (n)
   scuffle (vi)
   prosody (n)
  11. ช่วงที่เป็นสามเณร ตรงกับตัวเลือกใด
   peccable (adj)
   semiconscious (adj)
   saucy (adj)
   novitiate (n)
  12. ดอกมะลิ ตรงกับตัวเลือกใด
   insult (vt)
   shout (vi)
   hairnet (n)
   jessamine (n)
  13. ตาย,ยอมแพ้,ยอมจำนน,เชื่อฟัง ตรงกับตัวเลือกใด
   lobe (n)
   squabble (vi)
   splice (vt)
   succumb (vi)
  14. ต้นหม่อน ตรงกับตัวเลือกใด
   holly (n)
   poplar (n)
   sigh (vi)
   mulberry (n)
  15. ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ ตรงกับตัวเลือกใด
   glove (n)
   make (vt)
   slubber (vt)
   heckle (vt)
  16. ทำให้กลัว,ทำให้ขยะแขยง,ทำให้ตกใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   reunite (vt)
   stun (vt)
   shed (vt)
   horrify (vt)
  17. ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม ตรงกับตัวเลือกใด
   miscount (vt)
   lead (vt)
   regretful (adj)
   pennant (n)
  18. น้ำซุบ ตรงกับตัวเลือกใด
   mayonnaise (n)
   pulverize (vt)
   pandit (n)
   pottage (n)
  19. ประดับด้วยกุหลาบ,เป็นสีดอกกุหลาบ ตรงกับตัวเลือกใด
   slap (vt)
   settler (n)
   redeemer (n)
   rosy (adj)
  20. ผ้าซับใน,นวม,เครื่องบุใน ตรงกับตัวเลือกใด
   rug (n)
   spearman (n)
   inaudible (adj)
   lining (n)
  21. มีโชค,โชคดี,เฮง,เคราะห์ดี ตรงกับตัวเลือกใด
   impecunious (adj)
   knell (vi)
   keyhole (n)
   lucky (adj)
  22. ลำดับเรื่อง,แยกรายการ,ลงรายละเอียด ตรงกับตัวเลือกใด
   parlance (n)
   lordly (adj)
   puttee (n)
   itemize (vt)
  23. สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   mellow (vi)
   millionth (n)
   snare (vt)
   remorseful (adj)
  24. หุ่น,แบบ,คนแคระ ตรงกับตัวเลือกใด
   lief (adv)
   raiment (n)
   scheming (adj)
   manikin (n)
  25. เชือก,บ่วงบาศ ตรงกับตัวเลือกใด
   hyphenate (vt)
   oven (n)
   rife (adj)
   lasso (n)
  26. เป็นส่วนๆ,เป็นตอนๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   independent (adj)
   starchy (adj)
   processional (n)
   sectional (adj)
  27. เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า ตรงกับตัวเลือกใด
   groomsman (n)
   marrow (n)
   straggle (vi)
   rescind (vt)
  28. เสารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตรงกับตัวเลือกใด
   gummy (adj)
   jug (n)
   ocelot (n)
   pilaster (n)
  29. แส้ม้า ตรงกับตัวเลือกใด
   neurasthenia (n)
   inn (n)
   prelude (vt)
   quirt (n)
  30. ใส่กุญแจ ตรงกับตัวเลือกใด
   pledge (vt)
   illimitable (adj)
   noiseless (adj)
   padlock (vt)