ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1508417088 ]
  1. กระบี่,ดาบ ตรงกับตัวเลือกใด
   racketeer (n)
   amputation (n)
   formulation (n)
   rapier (n)
  2. การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง ตรงกับตัวเลือกใด
   vesper (n)
   usage (n)
   enfranchisement (n)
   snobbishness (n)
  3. ขนมปังเวเฟอร์ ตรงกับตัวเลือกใด
   clasper (n)
   stipulation (n)
   antediluvian (n)
   wafer (n)
  4. คนเสเพล,อันธพาล,คนรับใช้,อัศวิน ตรงกับตัวเลือกใด
   dotard (n)
   pygmy (n)
   depot (n)
   varlet (n)
  5. คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก ตรงกับตัวเลือกใด
   restlessness (n)
   derangement (n)
   fervour (n)
   roller (n)
  6. ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้ ตรงกับตัวเลือกใด
   eternity (n)
   cupidity (n)
   calaboose (n)
   drown (vi,vt)
  7. ฉันท์,โคลงบทหนึ่ง,กลอนบทหนึ่ง ตรงกับตัวเลือกใด
   refund (vt)
   slot (n)
   appurtenant (adj)
   stanza (n)
  8. ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด ตรงกับตัวเลือกใด
   henceforward (adv)
   stub (n)
   flay (vt)
   territory (n)
  9. ถัง ตรงกับตัวเลือกใด
   swordsman (n)
   cask (n)
   exhaustive (adj)
   windward (adj,adv)
  10. ทาสีแดง ตรงกับตัวเลือกใด
   woolen (adj)
   conglomerate (vt)
   unhorse (vt)
   ruddle (vt)
  11. ทำให้อิ่มแปล้,ให้กินมากเกินไป,ล้น ตรงกับตัวเลือกใด
   degrade (vt)
   blunt (vt)
   corkscrew (n)
   surfeit (vt)
  12. ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   boxer (n)
   defy (vt)
   bard (n)
   adjutant (n)
  13. น้ำทะเล ตรงกับตัวเลือกใด
   suds (n)
   brine (n)
   chowder (n)
   epilogue (n)
  14. บัณฑิต,ปราชญ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   croak (vi)
   bugs (adj)
   caparison (vt)
   sage (n)
  15. ประทัด ตรงกับตัวเลือกใด
   unbuckle (vt)
   firecracker (n)
   sprat (n)
   shabby (adj)
  16. ปัดภาระ,เลี่ยงหน้าที่,หนีงาน ตรงกับตัวเลือกใด
   crab (n)
   operator (n)
   aggressor (n)
   shirk (vt)
  17. ผู้หมุนเงิน,ผู้คิด,คนเสี่ยงโชค,ผู้เก็งกำไร ตรงกับตัวเลือกใด
   harvester (n)
   chastity (n)
   rend (vt)
   speculator (n)
  18. พวกสาม,คณะสาม ตรงกับตัวเลือกใด
   thunderstruck (adj)
   bush (n)
   titanic (adj)
   triad (n)
  19. ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด ตรงกับตัวเลือกใด
   taxicab (n)
   astringent (n)
   wheelbarrow (n)
   autobus (n)
  20. ร้านขายหนังสือ ตรงกับตัวเลือกใด
   signature (n)
   bookstore (n)
   colitis (n)
   befool (vt)
  21. ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม ตรงกับตัวเลือกใด
   badinage (vt)
   alluring (adj)
   forestry (n)
   academy (n)
  22. สามารถ,ซึ่งมีประสิทธิภาพ,ซึ่งได้ผลต่อ ตรงกับตัวเลือกใด
   eyesore (n)
   efficient (adj)
   wasteful (adj)
   bawl (vi)
  23. หญ้าแห้ง,ฟาง,อาหารสัตว์ ตรงกับตัวเลือกใด
   skip (vt)
   fodder (n)
   viscous (adj)
   duty (n)
  24. หาว,อ้าปากค้าง ตรงกับตัวเลือกใด
   receptor (n)
   selfsame (adj)
   cement (vt)
   yawn (vi)
  25. เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง ตรงกับตัวเลือกใด
   festal (adj)
   bilabial (adj)
   diagrammatic (adj)
   distrustful (adj)
  26. เจ้าเล่ห์เพทุบาย,เจ้าอุบาย,ชอบวางแผน ตรงกับตัวเลือกใด
   seam (vt)
   tot (n)
   freewill (adj)
   scheming (adj)
  27. เป็นสัญลักษณ์,เป็นสิ่งแสดง ตรงกับตัวเลือกใด
   ridge (vi)
   emblematic (adj)
   beseem (vt)
   coalmine (n)
  28. เหมือนตาย ตรงกับตัวเลือกใด
   arrowy (adj)
   deathlike (adj)
   farthing (n)
   damn (vt)
  29. แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์ ตรงกับตัวเลือกใด
   twilight (n)
   bizarre (adj)
   sonnet (n)
   sarcophagus (n)
  30. ไขสัตว์ ตรงกับตัวเลือกใด
   unskilled (adj)
   disapprove (vt)
   truncheon (n)
   tallow (n)