ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1498319208 ]
  1. กลืน,ขยอก ตรงกับตัวเลือกใด
   ravishment (n)
   quaff (vi)
   reenforcement (n)
   merger (n)
  2. การสลักหลัง,การรับรอง,การสนับสนุน ตรงกับตัวเลือกใด
   procrastination (n)
   ostentation (n)
   pronunciation (n)
   indorsement (n)
  3. การเต้น,การสั่น,ชีพจร,จังหวะ,ความสะเทือน ตรงกับตัวเลือกใด
   revision (n)
   pulsation (n)
   nugget (n)
   repute (vt)
  4. ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ ตรงกับตัวเลือกใด
   plead (vt)
   knuckle (n)
   millet (n)
   persevere (vi)
  5. คนงาน,ผู้ชำนาญงาน ตรงกับตัวเลือกใด
   negro (n)
   piquant (adj)
   prowess (n)
   journeyman (n)
  6. ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   inhumanity (n)
   purist (n)
   obscenity (n)
   liking (n)
  7. ความสำคัญ,ความใหญ่โต,ขนาด,จำนวน,มิติ ตรงกับตัวเลือกใด
   loftiness (n)
   lenity (n)
   lover (n)
   magnitude (n)
  8. ค่อนข้างจะ,พอใช้,อย่างพอควร,ทีเดียว ตรงกับตัวเลือกใด
   layman (n)
   pretty (adv)
   orbit (n)
   oculist (n)
  9. จำนวนมาก ตรงกับตัวเลือกใด
   kiss (vt)
   mickle (n)
   pounce (vi)
   islander (n)
  10. ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ ตรงกับตัวเลือกใด
   nice (adj)
   rap (vi)
   ladyship (n)
   restore (vt)
  11. ทางระบาย,ทางออก,ช่องลม,ปากน้ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   mar (vt)
   hump (vt)
   percolate (vt)
   outlet (n)
  12. ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง ตรงกับตัวเลือกใด
   pasturage (n)
   mouthpiece (n)
   parrot (n)
   mitt (n)
  13. น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส ตรงกับตัวเลือกใด
   rebuff (vt)
   pool (n)
   plume (vt)
   regretful (adj)
  14. ปศุสัตว์ ตรงกับตัวเลือกใด
   node (n)
   malefactor (n)
   martinet (n)
   livestock (n)
  15. ผ้าฝ้าย ตรงกับตัวเลือกใด
   quilt (n)
   linoleum (n)
   opal (n)
   nainsook (n)
  16. พายุฝน ตรงกับตัวเลือกใด
   misjudge (vt)
   lyre (n)
   mold (vt)
   rainstorm (n)
  17. ฟูก,เบาะ ตรงกับตัวเลือกใด
   morphine (n)
   mattress (n)
   mangosteen (n)
   illustrious (adj)
  18. มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม ตรงกับตัวเลือกใด
   inborn (adj)
   lecherous (adj)
   pew (n)
   nostrum (n)
  19. รายเดือน,ทุกเดือน,แต่ละเดือน ตรงกับตัวเลือกใด
   physique (n)
   monthly (adj,adv)
   parachute (n)
   minus (adj)
  20. วงกบ ตรงกับตัวเลือกใด
   lordly (adj)
   rid (vt)
   navel (n)
   jamb (n)
  21. สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   oxide (n)
   khaki (n)
   muskrat (n)
   recreation (n)
  22. หน้าต่างใต้ท้องเรือ ตรงกับตัวเลือกใด
   panama (n)
   hyena (n)
   pike (n)
   porthole (n)
  23. หูพาย ตรงกับตัวเลือกใด
   rental (n)
   oarlock (n)
   pendent (adj)
   howbeit (adv)
  24. เกี่ยวกับสถาบัน ตรงกับตัวเลือกใด
   jetty (n)
   religious (adj)
   oven (n)
   institutional (adj)
  25. เนื้อสด,อาหาร ตรงกับตัวเลือกใด
   poisonous (adj)
   idiomatic (adj)
   liberty (n)
   meat (n)
  26. เสื้อกางเกงนอน ตรงกับตัวเลือกใด
   latitude (n)
   pajamas (n)
   mulish (adj)
   melon (n)
  27. แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง ตรงกับตัวเลือกใด
   irate (adj)
   infiltrate (vt)
   lantern (n)
   intuitive (adj)
  28. โบราณ,แต่เดิม,สมัยก่อน,อดีต ตรงกับตัวเลือกใด
   lumbago (n)
   pawnshop (n)
   plaintive (adj)
   olden (adj)
  29. ใช้ถีบ,ใช้เหยียบ ตรงกับตัวเลือกใด
   incriminate (vt)
   pedal (vt)
   justify (vt)
   preen (vt)
  30. ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม ตรงกับตัวเลือกใด
   immutable (adj)
   inopportune (adj)
   racquet (n)
   impotent (adj)