ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1513511640 ]
  1. กรด ตรงกับตัวเลือกใด
   blueprint (n)
   acid (n)
   jerk (vi,vt)
   mace (n)
  2. การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า ตรงกับตัวเลือกใด
   suicide (n)
   rivalry (n)
   bookkeeping (n)
   premeditation (n)
  3. การทำไร่ไถนา,การเพาะปลูก ตรงกับตัวเลือกใด
   rejection (n)
   tilth (n)
   outburst (n)
   irony (n)
  4. การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี ตรงกับตัวเลือกใด
   seeing (n)
   indictment (n)
   promotion (n)
   reprisal (n)
  5. การแก้ไขใหม่,การทบทวน,การปรับปรุงแก้ไข ตรงกับตัวเลือกใด
   mucilage (n)
   revision (n)
   mesne (adj)
   parsonage (n)
  6. ของเล็กๆ,ลูกหนู,เล็น,ไร ตรงกับตัวเลือกใด
   pilot (vt)
   bedside (n)
   negro (n)
   mite (n)
  7. คลี่คลาย,แก้,ปลดปล่อย ตรงกับตัวเลือกใด
   audacity (n)
   vastness (n)
   knack (n)
   unravel (vt)
  8. ความลึกลับ,ความพิศวง,ความประหลาดมหัศจรรย์ ตรงกับตัวเลือกใด
   peculiarity (n)
   mystery (n)
   rotundity (n)
   displeasure (n)
  9. คำขวัญ,เสียงสัญญาณ,คติพจน์,คำโฆษณา ตรงกับตัวเลือกใด
   aphorism (n)
   slogan (n)
   advice (n)
   viper (n)
  10. ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่ ตรงกับตัวเลือกใด
   wallet (n)
   moon (n)
   ruthless (adj)
   awhile (adv)
  11. ตะเกียง,โคมไฟ,โป๊ะไฟ,หลอดไฟ,คบไฟ ตรงกับตัวเลือกใด
   stump (vt)
   juryman (n)
   lawyer (n)
   lamp (n)
  12. ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี ตรงกับตัวเลือกใด
   stark (adv)
   sketchy (adj)
   woolen (adj)
   impudent (adj)
  13. ทำให้เล็กลง,ทำให้มีน้อย,ทำให้น้อยลง ตรงกับตัวเลือกใด
   snipe (n)
   minify (vt)
   loveable (adj)
   bate (vt)
  14. น้ำปูนใส ตรงกับตัวเลือกใด
   pepsin (n)
   limewater (n)
   sonata (n)
   overwrought (adj)
  15. ผู้ดูดเลือด,ค้างคาวดูดเลือด ตรงกับตัวเลือกใด
   railer (n)
   assailant (n)
   whaler (n)
   vampire (n)
  16. ผู้อยู่ข้างหลัง,ผู้รอดชีวิต ตรงกับตัวเลือกใด
   opener (n)
   nominee (n)
   triumvirate (n)
   survivor (n)
  17. พุ่ง,แล่นปรื๋อ ตรงกับตัวเลือกใด
   teethe (vi)
   scud (vi)
   unfaltering (adj)
   illustrious (adj)
  18. มีดผ่าตัด ตรงกับตัวเลือกใด
   angularity (n)
   peak (n)
   unsettled (adj)
   scalpel (n)
  19. ยาสรรพคุณ,ยาเอนกประสงค์ ตรงกับตัวเลือกใด
   phaeton (n)
   panacea (n)
   tram (n)
   spread (n)
  20. รูปแปดเหลี่ยม ตรงกับตัวเลือกใด
   wash (vt)
   octagon (n)
   rectory (n)
   abbey (n)
  21. วาง,จัดทำ,แจ้ง,กำหนด,ตั้ง ตรงกับตัวเลือกใด
   tombstone (n)
   pose (vt)
   synod (n)
   session (n)
  22. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตรงกับตัวเลือกใด
   bowstring (n)
   mammal (n)
   bane (n)
   shimmer (vi)
  23. หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี ตรงกับตัวเลือกใด
   playboy (n)
   speechless (adj)
   windpipe (n)
   yearbook (n)
  24. หลอมโลหะ ตรงกับตัวเลือกใด
   quartz (n)
   vulcanize (vt)
   lockjaw (n)
   tantrum (n)
  25. อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี ตรงกับตัวเลือกใด
   married (adj)
   sidereal (adj)
   verdurous (adj)
   benignant (adj)
  26. เข็มชี้,ผู้ชี้นำ,สุนัขไล่เนื้อ,ไม้ชี้ ตรงกับตัวเลือกใด
   thermostat (n)
   argent (n)
   bier (n)
   pointer (n)
  27. เต้น,สั่น,สะเทือน ตรงกับตัวเลือกใด
   sampan (n)
   nurture (vt)
   choose (vi,vt)
   pulse (vt)
  28. เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย ตรงกับตัวเลือกใด
   leonine (adj)
   uproar (n)
   meaty (adj)
   ravel (vt)
  29. แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน ตรงกับตัวเลือกใด
   airy (adj)
   turkey (n)
   inharmonious (adj)
   bitch (n)
  30. ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ ตรงกับตัวเลือกใด
   unabashed (adj)
   stolid (adj)
   insufficient (adj)
   amaranthine (adj)