ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1490590239 ]
  1. กล้า,ท้าทาย,ก๋ากั่น,กล้าหาญ ตรงกับตัวเลือกใด
   expulsion (n)
   dare (vt)
   opposition (n)
   censorship (n)
  2. การบูชารูปปั้น,การบูชาทางศาสนา ตรงกับตัวเลือกใด
   oxidation (n)
   perception (n)
   idolatry (n)
   masturbation (n)
  3. การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย ตรงกับตัวเลือกใด
   cozenage (n)
   bowlegged (adj)
   feint (n)
   chauffeur (n)
  4. คนโท,ขวดเหล้า ตรงกับตัวเลือกใด
   blueing (n)
   gall (n)
   decanter (n)
   foppery (n)
  5. ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม ตรงกับตัวเลือกใด
   nobility (n)
   acuity (n)
   manliness (n)
   alertness (n)
  6. คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   harass (vt)
   panegyric (n)
   calaboose (n)
   habituate (vt)
  7. งูเห่า ตรงกับตัวเลือกใด
   jot (vi)
   erratic (adj)
   cobra (n)
   grange (n)
  8. ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต ตรงกับตัวเลือกใด
   conquest (n)
   augmentative (adj)
   clay (n)
   disfranchise (vt)
  9. ตั๊กแตน,ผู้กระโดด,กรวย ตรงกับตัวเลือกใด
   hopper (n)
   modernize (vt)
   outfit (vt)
   bookcase (n)
  10. ต่อย,ชก,โจมตี,ตี ตรงกับตัวเลือกใด
   mahogany (n)
   bathtub (n)
   gauntlet (n)
   biff (vt)
  11. ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป ตรงกับตัวเลือกใด
   last (vt)
   asset (n)
   dragoon (n)
   benumb (vt)
  12. ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง ตรงกับตัวเลือกใด
   dumfound (vt)
   meliorate (vt)
   empty (vt)
   enslave (vt)
  13. ทำให้เมา,ทำให้งง,มอมเมา,ทำให้สับสน ตรงกับตัวเลือกใด
   fuddle (vt)
   appall (vt)
   evolutionary (adj)
   partridge (n)
  14. นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า ตรงกับตัวเลือกใด
   glycerine (n)
   head (vt)
   duel (vi)
   pearly (adj)
  15. ปรากฏรางๆ,ปรากฎรูป ตรงกับตัวเลือกใด
   loom (vi)
   mullet (n)
   middling (adj)
   phantom (n)
  16. ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก ตรงกับตัวเลือกใด
   abolitionist (n)
   impervious (adj)
   cape (n)
   napery (n)
  17. ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด ตรงกับตัวเลือกใด
   bank (n)
   inveterate (adj)
   bury (vt)
   odoriferous (adj)
  18. รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน ตรงกับตัวเลือกใด
   ambulance (n)
   axil (n)
   herbage (n)
   satellite (n)
  19. สะสม,เก็บเงิน ตรงกับตัวเลือกใด
   corrosive (n)
   playboy (n)
   casque (n)
   hoard (vt)
  20. หมวกเหล็ก ตรงกับตัวเลือกใด
   leaven (vt)
   morion (n)
   annotation (n)
   humpback (n)
  21. หัวเราะหึๆ,หัวเราะเบาๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   chuckle (vi)
   dell (n)
   oarlock (n)
   foyer (n)
  22. อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต ตรงกับตัวเลือกใด
   armament (n)
   affable (adj)
   documentary (adj)
   colossus (n)
  23. เข้าหมู่,เข้าพวก,เข้ากลุ่ม,แบ่งพวก ตรงกับตัวเลือกใด
   filigree (n)
   jackpot (n)
   group (vt)
   beef (n)
  24. เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย ตรงกับตัวเลือกใด
   brim (vt)
   fluffy (adj)
   lick (vt)
   noon (n)
  25. เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด ตรงกับตัวเลือกใด
   liquor (n)
   lugubrious (adj)
   curry (n)
   crape (n)
  26. แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง ตรงกับตัวเลือกใด
   pimp (n)
   infiltrate (vt)
   bitch (n)
   poignant (adj)
  27. โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย ตรงกับตัวเลือกใด
   misadventure (n)
   flagrant (adj)
   desk (n)
   elegy (n)
  28. โรคประสาทอ่อน ตรงกับตัวเลือกใด
   neurasthenia (n)
   croup (n)
   bughouse (n)
   ginseng (n)
  29. ไต ตรงกับตัวเลือกใด
   lack (vt)
   insatiate (adj)
   kidney (n)
   diffident (adj)
  30. ไม่เผยตัว,ไม่ระบุนาม ตรงกับตัวเลือกใด
   incognito (adv)
   mindless (adj)
   fallow (vt)
   earthworm (n)