ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1502984606 ]
  1. กระหายน้ำ,อยากมาก ตรงกับตัวเลือกใด
   scale (vt)
   thirsty (adj)
   shopping (n)
   training (n)
  2. การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ใจสั่น ตรงกับตัวเลือกใด
   warning (n)
   tremor (n)
   tillage (n)
   ruff (n)
  3. ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ ตรงกับตัวเลือกใด
   spade (vt)
   your (adj)
   stipulation (n)
   serf (n)
  4. คนขโมยสัตว์ ตรงกับตัวเลือกใด
   valet (n)
   rustler (n)
   starveling (n)
   keeper (n)
  5. คนเห่อ,คนวางท่า,คนวางภูมิ,คนหัวสูง ตรงกับตัวเลือกใด
   necessity (n)
   snob (n)
   stupor (n)
   swiftness (n)
  6. ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ ตรงกับตัวเลือกใด
   wisdom (n)
   sobriety (n)
   stagnation (n)
   par (n)
  7. คีมเล็ก,แหนบ,ปากคีบ ตรงกับตัวเลือกใด
   smoulder (vi)
   tweezers (n)
   tackle (vt)
   drowsy (adj)
  8. ซึ่งท่องเที่ยวไป,เกี่ยวกับการเดินทาง ตรงกับตัวเลือกใด
   semiconscious (adj)
   wayfaring (adj)
   parochial (adj)
   trim (vt)
  9. ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน ตรงกับตัวเลือกใด
   suffix (vt)
   waken (vi)
   various (adj)
   vine (n)
  10. ถอดกลอน,ถอดสลัก,เปิด ตรงกับตัวเลือกใด
   uproot (vt)
   unbar (vt)
   dramatize (vt)
   satisfy (vt)
  11. ทำให้ผิดรูป,ทำให้วิปลาส,ทำให้ผิดลักษณะ,สร้างผิด ตรงกับตัวเลือกใด
   veriest (adj)
   seedy (adj)
   tally (vt)
   misshape (vt)
  12. น่าขัน,น่าหัวเราะ,ขบขัน,ไร้สาระ ตรงกับตัวเลือกใด
   tedious (adj)
   ridiculous (adj)
   slim (adj)
   sperm (n)
  13. บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม ตรงกับตัวเลือกใด
   volant (adj)
   turgid (adj)
   tenement (n)
   sandy (adj)
  14. ผอมมาก,ผอมบาง ตรงกับตัวเลือกใด
   wimple (n)
   scrawny (adj)
   womenfolk (n)
   spy (vt)
  15. มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่ ตรงกับตัวเลือกใด
   sumptuous (adj)
   unfaltering (adj)
   sharpshooter (n)
   strive (vi)
  16. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย ตรงกับตัวเลือกใด
   subservient (adj)
   spiteful (adj)
   root (vt)
   tint (vt)
  17. รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ ตรงกับตัวเลือกใด
   unify (vt)
   wheelbarrow (n)
   involve (vt)
   suture (n)
  18. รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน ตรงกับตัวเลือกใด
   wreathe (vt)
   venal (adj)
   satellite (n)
   slam (vt)
  19. ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา ตรงกับตัวเลือกใด
   soloist (n)
   unoccupied (adj)
   sorority (n)
   tapir (n)
  20. สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี ตรงกับตัวเลือกใด
   viaduct (n)
   sluice (vt)
   workable (adj)
   fairyland (n)
  21. สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   saffron (adj)
   spotlight (n)
   shimmer (vi)
   routine (n)
  22. หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ ตรงกับตัวเลือกใด
   tube (n)
   shun (vt)
   salon (n)
   sinister (adj)
  23. อีแร้ง ตรงกับตัวเลือกใด
   fateful (adj)
   vulture (n)
   sexual (adj)
   scholastic (adj)
  24. เก็บไว้,รวบรวม,บรรจุ,กอง,ใส่,พัก,หยุด ตรงกับตัวเลือกใด
   utensil (n)
   stow (vt)
   scythe (n)
   totter (vi)
  25. เต้านมสัตว์,ต่อมน้ำนม ตรงกับตัวเลือกใด
   uncork (vt)
   udder (n)
   symptomatic (adj)
   rise (vi)
  26. เสาป้ายบอกทาง ตรงกับตัวเลือกใด
   thud (n)
   signpost (n)
   weft (n)
   taunt (vt)
  27. เหมาะสำหรับออกทะเล,เหมาะกับทะเล ตรงกับตัวเลือกใด
   skew (vi)
   seaworthy (adj)
   whittle (vt)
   visitor (n)
  28. แคร่เลื่อนหิมะ ตรงกับตัวเลือกใด
   sure (adj)
   toboggan (n)
   construe (vt)
   stepmother (n)
  29. โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก ตรงกับตัวเลือกใด
   tool (vt)
   tetanus (n)
   troth (vt)
   unsavory (adj)
  30. ไม่ระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ ตรงกับตัวเลือกใด
   indeterminate (adj)
   unwary (adj)
   rod (n)
   yarn (n)