ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1493430108 ]
  1. กระเดียด,โน้มเอียง,โอนเอียง,ใส่ใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   kilt (n)
   minded (adj)
   quaver (vi)
   moose (n)
  2. กะให้,แบ่งเป็นกองๆ,จับสลาก ตรงกับตัวเลือกใด
   mutiny (n)
   lot (vt)
   reiteration (n)
   seizure (n)
  3. การปรับปรุงใหม่,การจัดใหม่ ตรงกับตัวเลือกใด
   outburst (n)
   readjustment (n)
   rolling (n)
   offensive (n)
  4. การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา ตรงกับตัวเลือกใด
   primogeniture (n)
   monasticism (n)
   prank (n)
   misappropriation (n)
  5. กิริยา,ลักษณะ,ท่าทาง ตรงกับตัวเลือกใด
   mannerism (n)
   shank (n)
   ramify (vi,vt)
   mien (n)
  6. ขวดเล็ก ตรงกับตัวเลือกใด
   macron (n)
   lien (n)
   malt (n)
   phial (n)
  7. คนทำอานม้า,คนขายอานม้า ตรงกับตัวเลือกใด
   profusion (n)
   saddler (n)
   seamanship (n)
   rage (n)
  8. คัมภีร์ ตรงกับตัวเลือกใด
   polysyllable (n)
   scripture (n)
   plier (n)
   shield (vt)
  9. ค่อนข้างแดง,แดงเรื่อ,มีสีแดง ตรงกับตัวเลือกใด
   penniless (adj)
   reddish (adj)
   organize (vt)
   platform (n)
  10. ซึ่งถอยลง,ซึ่งซบเซา,ซึ่งตกต่ำลง ตรงกับตัวเลือกใด
   posthumous (adj)
   notorious (adj)
   medium (n)
   recessive (n)
  11. ตำแหน่งท่านเพียร์,ตำแหน่งขุนนาง ตรงกับตัวเลือกใด
   mayoralty (n)
   nethermost (adj)
   sentry (n)
   peerage (n)
  12. ทันที,ทีเดียว,ฉับพลัน,ราบคาบ,สิ้นเชิง ตรงกับตัวเลือกใด
   panorama (n)
   outright (adv)
   pathway (n)
   salivary (adj)
  13. ทำให้จุใจ,ทำให้พอใจ,ทำให้หนำใจ,ทำให้สมปรารถนา ตรงกับตัวเลือกใด
   main (n)
   lark (n)
   massage (vt)
   satisfy (vt)
  14. นวด,คลุก,ปั้น,ปลุกปล้ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   perhaps (adv)
   mossy (adj)
   ply (vt)
   knead (vt)
  15. ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ ตรงกับตัวเลือกใด
   prorogue (vi)
   obtuse (adj)
   push (vt)
   long (vi)
  16. ผื่น,การระบาด,ความแพร่หลาย ตรงกับตัวเลือกใด
   rhetorician (n)
   settler (n)
   retinue (n)
   rash (n)
  17. ผู้ประนีประนอม ตรงกับตัวเลือกใด
   pardoner (n)
   peacemaker (n)
   lambent (adj)
   opponent (n)
  18. พลาดไป,เสีย,ขาดไป,ไม่ทัน,ผิด,หายไป,คิดถึง ตรงกับตัวเลือกใด
   nondescript (adj)
   miss (vt)
   legacy (n)
   scalpel (n)
  19. มีประชากรหนาแน่น,มีพลเมืองมาก ตรงกับตัวเลือกใด
   leafy (adj)
   narcotic (n)
   omnibus (n)
   populous (adj)
  20. ล่อใจ,ดึงดูดใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   nil (n)
   lure (vt)
   necklace (n)
   lucent (adj)
  21. สอบถาม,ถาม,ไต่ถาม,ทดสอบ ตรงกับตัวเลือกใด
   nunnery (n)
   quiz (vt)
   repetition (n)
   remittance (n)
  22. หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน ตรงกับตัวเลือกใด
   sandstone (n)
   security (n)
   marionette (n)
   partnership (n)
  23. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า ตรงกับตัวเลือกใด
   lobby (n)
   obese (adj)
   lachrymal (adj)
   lavatory (n)
  24. เกี่ยวกับรูปภาพ,เหมือนภาพวาด ตรงกับตัวเลือกใด
   palladium (n)
   pictorial (adj)
   refreshment (n)
   padding (n)
  25. เครื่องแต่งกาย,สายระโยงเรือ ตรงกับตัวเลือกใด
   ruble (n)
   rigging (n)
   shopman (n)
   overlord (n)
  26. เทศบาลเมือง ตรงกับตัวเลือกใด
   mendacious (adj)
   municipality (n)
   leucocyte (n)
   mock (vt)
  27. เย็บด้วยหมุด,ตรึงแน่น,ยึด ตรงกับตัวเลือกใด
   kayak (n)
   rot (n)
   residue (n)
   rivet (vt)
  28. เหนียว,เป็นยาง,เป็นเมือก ตรงกับตัวเลือกใด
   rupee (n)
   liquor (n)
   messaline (n)
   mucid (adj)
  29. แพร่หลาย,ซึ่งแผ่ซ่าน ตรงกับตัวเลือกใด
   pimp (n)
   pervasive (adj)
   scintillation (n)
   pungent (adj)
  30. โรคจิต,ความพิการทางจิต,ความผิดปกติทางจิต ตรงกับตัวเลือกใด
   prelude (vt)
   psychosis (n)
   limitless (adj)
   pith (n)