เข้าสำรวจวิชา โดย นักเรียน

ปรับปรุง : 2550-05-02 (ปรับสำหรับพิมพ์)
46. เข้าสำรวจวิชา โดย นักเรียน
1. Moodle Homepage
? หน้าแรกสำหรับทุกคน
? ในส่วนการตั้งค่า การตั้งค่าของเว็บไซต์
? ขณะนี้ รูปแบบหน้าแรกของเว็บ=รายวิชา
- แสดงข่าว
- แสดงรายวิชา
- แสดงประเภท
- แสดง HTML หรือกิจกรรม
> เข้าสู่ระบบ
2. Login Page
? เข้าสู่ระบบในฐานะ นักเรียน
? กรอก username และรหัส
> เข้าสู่ระบบ
3. Homepage of Student
? แสดงรายชื่อนักเรียนมุมบนขวา
? สามารถแก้ไขข้อมูลของนักเรียนได้เอง
> น.ส.หนึ่ง แซ่จาง
4. User Profile
? แสดงข้อมูลของนักเรียน
> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
5. Edit User Profile
? สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนได้
> Pagedown
? ลงมาที่ส่วนแก้ไขรูปของตนเอง
6. Upload Photo
? กด Browse หลังคำว่า ภาพใหม่
? เลือกภาพที่เตรียมมา
> Browse > Open
> อัพเดทประวัติส่วนตัว
> โพสต์
7. Post Listing
? แสดงรายการ Forum Posting ของตนเอง
> thaiabc เพื่อกลับหน้าแรก
? เลือกเข้าวิชา ที่ต้องการ
> ภาษาอังกฤษ 1
8. Subject Page of Student
? แสดงข้อมูลให้นักเรียนได้หาความรู้
? ตรวจสอบข้อมูลครู และเพื่อนร่วมชั้น
> นักเรียน และผู้สนใจ
9. Teacher and Student Listing
? แสดงรายชื่อครู และเพื่อนร่วมชั้น
> อ 101
? อ่านแหล่งข้อมูล ใต้หัวข้อ 1
> เอกสารประกอบคำบรรยายเบื้องต้น
10. View Resource
? แสดงเอกสารที่ถูกสร้างจาก Word
> แหล่งข้อมูล
11. Resource Listing
? แสดงแหล่งข้อมูลทั้งหมด พร้อมบทคัดย่อ
> อ 101
? เลือกกิจกรรมแรกใต้หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด
- กระดานเสาวนา
- การบ้าน
- บันทึกความก้าวหน้า
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องสนทนา
- แหล่งข้อมูล
- โพลล์
> กระดานเสาวนา
12. All Forum Listing
? กระดานทั่วไป อยู่ในหน้าแรก
? กระดานการเรียนการสอน อยู่ในวิชา
> มีคำถาม-ข้อเสนอแนะ ฝากไว้ที่นี่
13. Topic Listing
? แสดงรายชื่อกระทู้ของกระดานนี้
> ตั้งกระทู้
14. Add Topic
? กรอก หัวข้อ และข้อความ
? การแก้ไขข้อความต้องกระทำใน 30 นาที
> โพสต์ลงกระดานเสวนา
15. Topic Listing
? แสดงรายชื่อกระทู้ของกระดานนี้
> อ 101
> การบ้าน
16. Assignment Listing
? แสดงชื่อการบ้าน และกำหนดส่ง
? ถ้าส่งการบ้าน ครูจะตรวจวันหน้า
> เขียนเรื่องความรักของฉัน
17. Assignment Upload
? ทำการบ้านใน word หรือ pdf เพื่อส่งครู
> moodle.txt แล้วอัพโหลดไฟล์นี้
18. Upload Reporting
? แสดงช่วงเวลากำหนดส่ง และวันที่ส่ง
> อ 101
> บันทึกความก้าวหน้า
19. Journal Listing
? แสดงหัวข้อให้นักเรียนบันทึก
> ทำโครงงานถึงไหนแล้ว เข้ามารายงานที่นี่
20. Journal Viewing
? แสดงรายละเอียดในบันทึก
> เริ่มเขียนหรือแก้ไขบันทึกความก้าวหน้า
21. Journal Updating
? กรอกข้อความใหม่ หรือแก้ไขของเดิม
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
22. Journal Viewing
? แสดงรายละเอียดในบันทึก อย่างที่กรอกไป
> อ 101
> ห้องปฏิบัติการ
23. Workshop Listing
? แสดงหัวข้อห้องปฏิบัติการ
> เขียนโปรแกรมหาค่า max min tot และ avg
24. Workshop Uploading
? ส่งงานใน Textarea ที่เตรียมให้
? กรอกข้อมูล แล้ว > ส่งงาน
? ตัวอย่างนี้ ท่านหมดเวลาส่งแล้ว
? ดูตัวอย่างการประเมินได้ แม้สายไปแล้ว
> แบบฟอร์มตัวอย่างการประเมิน
25. Assessment Viewing
? แสดงวิธีการประเมินที่กำหนดในห้องปฏิบัติการ
> อ 101
> ห้องสนทนา
26. Chat Listing
? แสดงหัวข้อให้ทุกคนเข้ามาพูดคุย
> ทุกคนคุยกันแบบ real time ที่นี่
27. Chat Topic
? ถามย้ำ ก่อนเข้าห้องสนทนา
> คลิ๊กที่นี่เพื่อสนทนา
28. Chating
? แสดงข้อมูลผู้ร่วมสนทนาด้านขาว
? แสดงเนื้อหาการสนทนาด้านซ้าย
> X เพื่อเลิกกิจกรรมได้
> อ 101
> โพลล์
29. Poll Listing
? แสดงรายชื่อโพลล์
> ชอบหาความรู้จากที่ใด
30. Choice Selecting
? เลือกตอบจากปุ่มที่มีให้
> บันทึกผลการเลือก
> อ 101
? เมนูด้านขวาพบกิจกรรมล่าสุด
> รายงานฉบับสมบูรณ์ของกิจกรรมล่าสุด
31. Recent Activities
? แสดงกิจกรรมที่นักเรียนทำลงไป
? สามารถเข้าไปทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ได้
> อ 101
> ปฏิทิน
32. Calendar
? ตรวจดูกิจกรรมในวิชา
- กิจกรรมทั่วไป
- กิจกรรมกลุ่ม
- ตารางกิจกรรม
- กิจกรรมของสมาชิก
> ออกจากระบบ