เพิ่มแหล่งข้อมูล โดย ครู

ปรับปรุง : 2550-05-02 (ปรับสำหรับพิมพ์)
44. เพิ่มแหล่งข้อมูล โดย ครู
1. Subject Page of Teacher
? เว็บเพจนี้ เข้าแก้ไขโดยครู
? เพิ่มแหล่งข้อมูลในหัวข้อที่ 2
> เพิ่มแหล่งข้อมูล หน้าตัวหนังสือธรรมดา
2. Add Normal Text
? กรอกข้อมูลใน ชื่อ บทคัดย่อ และ Full text
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
> Preview
> อ 101
3. Subject Page
? แสดงแหล่งข้อมูลที่ถูกเพิ่มไปแล้ว
> เพิ่มแหล่งข้อมูล หน้าเว็บเพจ
4. Add Webpage
? กรอกข้อมูลใน ชื่อ บทคัดย่อ และ เนื้อหาเต็ม
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
5. Webpage Preview
> Preview
> อ 101
> เพิ่มแหล่งข้อมูล ไดเรกทรอรี่
6. Add Directory
? กรอกข้อมูลใน ชื่อ บทคัดย่อ
? มีไดเรกทรอรี่อื่นใน ไฟล์ที่เลือกมาแสดงได้
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
7. Directory Preview
? แสดงแฟ้มในไดเรกทรอรี่ เป็นการ Preview
> อ 101
8. Add Label
? Label คือป้ายประกาศ ไม่มีรายละเอียด
> เพิ่มแหล่งข้อมูล Label
? กรอกข้อมูลใน ข้อความ ซึ่งใช้ html ได้
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
9. Subject Page
? แสดงแหล่งข้อมูลที่ถูกเพิ่มไปแล้ว
> ออกจากระบบ