เข้าการตั้งค่าในการจัดการระบบ โดย ผู้ดูแล

ปรับปรุง : 2550-05-02 (ปรับสำหรับพิมพ์)
47. เข้าการตั้งค่าในการจัดการระบบ โดย ผู้ดูแล
1. Home of Admin
? หลังจากผู้ดูแล Login จะพบหน้านี้
> การตั้งค่า
2. Configuration Page
? แสดงรายการสำหรับการตั้งค่า
- แก้ไขตัวแปร
- การตั้งค่าของเว็บไซต์
- รูปแบบเว็บ
- ภาษาที่ใช้ในเว็บ
- จัดการโมดูล
- จัดการบล็อค
- จัดการฟิลเตอร์
- การสำรองข้อมูล
- การตั้งค่า editor
- ปฏิทิน
- โหมดบำรุงรักษา
> แก้ไขตัวแปร
3. Variable Config Page
? แสดงตัวเลือกเกี่ยวกับ การแสดงผล
? ช่อง langlist กำหนดเป็น th แทน th,en
? ช่อง langmenu เลือกเป็น ไม่
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
4. System Admin Page
? แสดงตัวเลือกทั้งหมดให้จัดการ
> thaiabc
5. Home of Admin
? แสดงให้เห็นว่าตัวเลือกภาษาหายไป
> การตั้งค่า
> การตั้งค่าของเว็บไซต์ > PageDown
6. Site Config Page
? สามารถแก้ชื่อเว็บไซต์
? เลือกรูปแบบหน้าแรกของเว็บ
- แสดงข่าว
- แสดงรายวิชา
- แสดงประเภท
- แสดง HTML หรือกิจกรรม
> แสดงข่าว
? เลือกจำนวนข่าวในหน้าแรกได้
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
> thaiabc
7. Home of Admin
? แสดงการเปลี่ยนจากวิชาเป็นข่าว
? สามารถตั้งกระทู้ และใช้ .
> ตั้งหัวข้อใหม่
8. Add Topic
? กรอก หัวข้อ และข้อความ
? กด Browse เลือกแนบไฟล์ได้
> โพสต์ลงกระดานเสวนา
9. Topic Listing
? แสดงผลการ Post ที่หน้าแรก
? สามารถอ่านส่วนที่แสดงไม่หมดได้
> การตั้งค่า > รูปแบบเว็บ
10. Theme Selection
? รอสักครู่ .. แสดงผลช้ามาก
? มี theme ให้เลือกหลายแบบ
- cornflower
- formal_white
- metal
- oceanblue
- orangewhite
- orangewhitepda
- standard
- standardblue
- standardgreen
- standardlogo
- standardred
- standardwhite
- wood
> เลือก ใต้ standard
> ขั้นต่อไป
> การตั้งค่า > ภาษาที่ใช้ในเว็บ
11. Language Selection
? เลือกภาษาไทย
? ตรวจหาภาษาล่าสุดจากอินเทอร์เน็ตได้
> ตรวจสอบหาไฟล์ภาษาล่าสุดใน moodle.org
12. Download th.zip
? เข้าหาข้อมูลที่ moodle.org
? ดาวน์โหลดแฟ้ม th.zip มาไว้ในเครื่อง
? คลาย zip ลงห้อง lang
? เปรียบเทียบ และแก้ไขภาษาเองได้
> thaiabc
> การตั้งค่า > จัดการโมดูล
13. Module Config
? แสดงโมดูลให้เลือกตั้งค่า
? เลือก แหล่งข้อมูล
> การตั้งค่า
14. Module Config
? มีตัวเลือกเกี่ยวกับ Module
? resource_windowsettings เป็น แสดงการตั้งค่า
? resource_parametersettings เป็น แสดงการตั้งค่า
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
> thaiabc > อ 101 > เริ่มการแก้ไขในหน้านี้
> เพิ่มแหล่งข้อมูล > ไฟล์หรือเว็บไซต์
15. Add Resource
? แสดงให้เห็นว่า หน้าต่างถูกเปิด
? เลือก ซ่อนการตั้งค่าได้
> thaiabc > ปิดการแก้ไขในหน้านี้
> การตั้งค่า > จัดการบล็อค
16. Block Config
? มีตัวเลือกเกี่ยวกับ Block
? เลือก สมาชิกออนไลน์
> การตั้งค่า
17. Time of User Config
? เลือกกำหนดเวลา ที่จะนับการออนไลน์
? เปลี่ยนจาก 5 เป็น 10
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
> การจัดการระบบ > จัดการฟิลเตอร์
18. Filter Config
? เลือกสิ่งที่ต้องการกรอง
- ลิงก์อภิธานศัพท์อัตโนมัติ
- ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอัตโนมัติ
- ลิงก์หน้า Wiki อัตโนมัติ
- ลิงก์ชื่อกิจกรรมอัตโนมัติ
- เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
- การกรองคำ
- การป้องกันอีเมล
- Multimedia Plugins
- เนื้อหาหลายภาษา
- สัญลักษณ์ TeX
- tidy
> การป้องกันอีเมล
? ทดสอบ view source พบว่าอีเมลถูกเข้ารหัส
> ออกจากระบบ