TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1Perrti Yuttanapresent1 410Oct 17,2017 12:51:17Oct 17,2017 12:54:07
2222 222past1 1010Oct 14,2017 12:05:49Oct 14,2017 12:07:28
3Chatuporn Chanthippresent1 710Oct 12,2017 12:45:53Oct 12,2017 12:49:15
4Sathaporn Sunkoolpresent1 810Oct 9,2017 9:39:36Oct 9,2017 9:43:27
5suk waogwaipresentper1 310Oct 9,2017 5:28:04Oct 9,2017 6:17:48
6suk waogwaipast1 410Oct 9,2017 5:18:56Oct 9,2017 5:27:36
7fg gddpresentpercon1 910Oct 8,2017 11:58:26Oct 9,2017 12:01:28
8Rungnapa Sriphetpresentper1 610Oct 6,2017 12:42:52Oct 6,2017 12:45:49
9as aspast1 310Oct 2,2017 10:30:55Oct 2,2017 10:31:56
10as aspast1 610Oct 2,2017 10:27:34Oct 2,2017 10:29:31
11พิ เหมpresentper1 1010Sep 28,2017 5:28:14Sep 28,2017 5:30:40
12Paweena Sangmaungpast1 210Sep 27,2017 9:26:02Sep 27,2017 9:29:15
13Paweena Sangmaungpresentpercon1 610Sep 27,2017 9:23:12Sep 27,2017 9:25:48
14Paweena Sangmaungpresentper1 110Sep 27,2017 9:21:32Sep 27,2017 9:23:05
15Paweena Sangmaungpresentcon1 210Sep 27,2017 9:18:21Sep 27,2017 9:21:21
16Paweena Sangmaungpresent1 210Sep 27,2017 9:13:28Sep 27,2017 9:17:56
17ruktiboon kawekopast1 510Sep 26,2017 3:44:40Sep 26,2017 3:51:01
18Athittaya Unsodapresentpercon1 910Sep 24,2017 10:32:11Sep 24,2017 10:40:05
19Athittaya Unsodapast1 1010Sep 24,2017 10:24:34Sep 24,2017 10:26:13
20Athittaya Unsodapresent1 910Sep 24,2017 10:16:43Sep 24,2017 10:21:50
21Lucky Mungmingpresentper1 310Sep 24,2017 5:47:02Sep 24,2017 5:47:19
22Lucky Mungmingpresentper1 310Sep 24,2017 5:42:14Sep 24,2017 5:46:09
23...แมว หมาpresentper1 810Sep 23,2017 11:01:31Sep 23,2017 11:03:23
24Anochai Frechderricapresent1 410Sep 22,2017 10:27:40Sep 22,2017 10:31:54
25AREEYA SRIPHOLKERDpresent1 910Sep 21,2017 9:46:22Sep 21,2017 10:04:45
26suphansa somphongpresentper1 610Sep 21,2017 4:37:07Sep 21,2017 4:41:12
27suphansa somphongpresentper1 710Sep 21,2017 4:32:58Sep 21,2017 4:36:32
28suphansa somphongpresentper1 610Sep 21,2017 4:25:11Sep 21,2017 4:32:06
29m npresentper1 510Sep 19,2017 8:46:23Sep 19,2017 8:47:33
30เล เลเลpresentper1 510Sep 19,2017 3:53:18Sep 19,2017 3:54:15
31wanpen Khaekprayoonpresent1 410Sep 19,2017 3:07:35Sep 19,2017 3:12:10
32อิ่ว เองpresent1 110Sep 18,2017 9:13:56Sep 18,2017 9:15:54
33jj jjjpresentper1 810Sep 17,2017 11:00:42Sep 17,2017 11:07:45
34K Kpresentper1 410Sep 17,2017 10:35:02Sep 17,2017 10:36:21
35K Kpresentcon1 710Sep 17,2017 10:29:17Sep 17,2017 10:31:34
36K Kpresent1 510Sep 17,2017 10:21:06Sep 17,2017 10:25:07
37สหัสวรรต คงมีกินpresentper1 710Sep 16,2017 6:39:35Sep 16,2017 6:43:33
38jyfg khftjkkfgpresentper1 710Sep 15,2017 2:46:52Sep 15,2017 2:51:46
39game porepresentper1 110Sep 15,2017 10:33:02Sep 15,2017 10:33:25
40Anulak Somnoipast1 210Sep 15,2017 3:56:12Sep 15,2017 3:58:32
41สุพัตตรา บุญทดpast1 110Sep 15,2017 3:54:04Sep 15,2017 3:54:04
42สุพัตตรา บุญทดpast1 110Sep 15,2017 3:49:45Sep 15,2017 3:54:03
43Looktao Sasiwalairatpresentper1 410Sep 11,2017 8:44:38Sep 11,2017 8:49:12
44Sakchai Songtongkampresentcon1 610Sep 10,2017 1:07:22Sep 10,2017 1:10:04
45Sakchai Songtongkampresent1 310Sep 10,2017 12:59:54Sep 10,2017 1:04:21
46looktao Sasiwalairatpresent1 710Sep 8,2017 9:59:36Sep 8,2017 10:02:25
47looktao Sasiwalairatpresent1 610Sep 8,2017 9:55:08Sep 8,2017 9:58:37
48ธีรดนย์ สาวะรกpast1 210Sep 8,2017 2:53:22Sep 8,2017 2:54:00
49ธีรดนย์ สาวะรกpast1 310Sep 8,2017 2:52:44Sep 8,2017 2:53:11
50ธีรดนย์ สาวะรกpresentpercon1 410Sep 8,2017 2:50:43Sep 8,2017 2:51:46
51ธีรดนย์ สาวะรกpresentpercon1 110Sep 8,2017 2:49:55Sep 8,2017 2:50:40
52ธีรดนย์ สาวะรกpresentper1 410Sep 8,2017 2:47:21Sep 8,2017 2:48:14
53ธีรดนย์ สาวะรกpresentper1 210Sep 8,2017 2:46:27Sep 8,2017 2:47:14
54ธีรดนย์ สาวะรกpresentcon1 210Sep 8,2017 2:45:01Sep 8,2017 2:45:32
55ธีรดนย์ สาวะรกpresentcon1 210Sep 8,2017 2:43:14Sep 8,2017 2:44:56
56ธีรดนย์ สาวะรกpresentcon1 110Sep 8,2017 2:40:58Sep 8,2017 2:41:59
57ธีรดนย์ สาวะรกpresentcon1 210Sep 8,2017 2:40:13Sep 8,2017 2:40:46
58สสนีักำ ้ันจบงสรีpresent1 310Sep 5,2017 11:24:05Sep 5,2017 11:27:08
59สสนีักำ ้ันจบงสรีpresent1 010Sep 5,2017 11:19:09Sep 5,2017 11:22:56
60Cv Vgpresentcon1 710Sep 1,2017 2:11:01Sep 1,2017 2:14:50
61Cv Vgpresent1 610Sep 1,2017 2:08:30Sep 1,2017 2:10:27
62Janny Jpresentper1 510Sep 1,2017 2:00:49Sep 1,2017 2:03:16
63Janny Jpresentcon1 910Sep 1,2017 1:57:54Sep 1,2017 2:00:33
64Prathana Thaweepornboonyapresentpercon1 710Aug 29,2017 9:46:13Aug 29,2017 9:47:50
65Prathana Thaweepornboonyapast1 710Aug 29,2017 9:37:11Aug 29,2017 9:39:13
66บุษบาวรรณ ประเสริฐสุขpresentper1 910Aug 28,2017 10:19:46Aug 28,2017 10:22:59
67Kanyanat Rergwiteepresentpercon1 810Aug 27,2017 12:55:28Aug 27,2017 12:58:59
68พรภิมล ชิดขุนทดpresent1 710Aug 26,2017 11:02:48Aug 26,2017 11:06:42
69SnakeEyE Yodiapresentcon1 310Aug 24,2017 8:09:23Aug 24,2017 8:12:37
70da piyatpresentper1 410Aug 24,2017 4:27:40Aug 24,2017 4:27:57
71วัลลภา พจน์สุภาพpresentper1 510Aug 21,2017 1:28:26Aug 21,2017 1:31:39
72วัลลภา พจน์สุภาพpresent1 410Aug 21,2017 1:24:12Aug 21,2017 1:27:51
73ยวบ นวรัทpast1 410Aug 20,2017 12:53:37Aug 20,2017 12:55:33
74ยวบ นวรัทpast1 410Aug 20,2017 12:51:38Aug 20,2017 12:52:49
75Juk Decopresent1 410Aug 16,2017 10:13:48Aug 16,2017 10:18:35
76Juk Decopresent1 410Aug 16,2017 10:09:00Aug 16,2017 10:13:39
77Juk Decopresent1 410Aug 16,2017 10:00:58Aug 16,2017 10:07:58
78anan nanapresentcon1 810Aug 14,2017 10:08:57Aug 14,2017 10:13:02
79thew wirojpast1 1010Aug 14,2017 1:59:22Aug 14,2017 2:01:55
80LALITA Comkaeowpresent1 910Aug 14,2017 12:04:08Aug 14,2017 12:10:48
81Sirichai Srigetjarinpast1 410Aug 12,2017 10:20:27Aug 12,2017 10:21:09
82Sirichai Srigetjarinpast1 110Aug 12,2017 10:18:53Aug 12,2017 10:20:25
83Sirichai Srigetjarinpast1 110Aug 12,2017 10:12:42Aug 12,2017 10:15:25
84Sirichai Srigetjarinpresentpercon1 210Aug 12,2017 10:11:14Aug 12,2017 10:12:01
85Sirichai Srigetjarinpresentpercon1 110Aug 12,2017 10:10:09Aug 12,2017 10:10:51
86Sirichai Srigetjarinpresentpercon1 210Aug 12,2017 10:09:02Aug 12,2017 10:09:37
87Sirichai Srigetjarinpresentpercon1 110Aug 12,2017 9:47:35Aug 12,2017 10:08:56
88Sirichai Srigetjarinpresentper1 310Aug 12,2017 9:31:04Aug 12,2017 9:32:26
89Sirichai Srigetjarinpresentper1 310Aug 12,2017 9:29:32Aug 12,2017 9:30:41
90Sirichai Srigetjarinpresentper1 010Aug 12,2017 9:28:39Aug 12,2017 9:29:17
91Sirichai Srigetjarinpresentper1 310Aug 12,2017 9:27:32Aug 12,2017 9:28:19
92Sirichai Srigetjarinpresentper1 210Aug 12,2017 9:25:33Aug 12,2017 9:27:14
93Sirichai Srigetjarinpresentcon1 410Aug 12,2017 9:21:56Aug 12,2017 9:23:35
94Sirichai Srigetjarinpresent1 310Aug 12,2017 9:20:00Aug 12,2017 9:20:24
95Sirichai Srigetjarinpresent1 210Aug 12,2017 9:18:45Aug 12,2017 9:19:26
96Nannapus Promsuppresentper1 410Aug 12,2017 3:37:22Aug 12,2017 3:40:57
97POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 510Aug 12,2017 2:45:55Aug 12,2017 3:06:15
98Nannapus Promsuppresent1 610Aug 12,2017 2:59:14Aug 12,2017 3:03:35
99Nannapus Promsuppresent1 210Aug 12,2017 2:55:37Aug 12,2017 2:58:57
100Pisitpat Ngoenaiempresentpercon1 910Aug 12,2017 2:45:28Aug 12,2017 2:50:22
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : Gist : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Oct 19,2017 3:23:33
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page