DFD comment สำหรับระบบรับเงิน
ปรับปรุง : 2547-07-09
ผมได้รับ DFD 7 แฟ้มจากคุณ วุฒิชัย วิสุทธิพรต( Mr.Wudtichai Wisuitiprot [wisuitiprot@hotmail.com] ) ซึ่งฝากให้ผมช่วยตรวจดู ผมจึงนำมาเขียนเป็นกรณีศึกษา ว่าถ้าเขียน DFD แบบนี้จะมี comment ในภาพรวมที่ไม่เจาะลึกอย่างไร เพราะการ comment แบบเจาะลึก จำเป็นต้องมีเจ้าของ DFD มา defend ว่าอะไรเป็นอะไร จึงจะ comment ในรายละเอียดได้ ในที่นี้จึงขอ comment อย่างง่าย ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาที่ไม่เคยเขียน DFD เลย ทราบว่าถ้าเขียนแบบนี้ จะมี comment ว่าอย่างไร
Context diagram
Level 1
DFD0
Level 2
DFD 1, 2, 3
Level 3
DFD 2.1, 2.2
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223