แอพเพล็ท

ปรับปรุง : 2550-09-26 (เพิ่ม เมนู left)
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ java
   ขั้นตอนการเรียนรู้ Java มีดังนี้
  1. หาประสบการณ์เกี่ยวกับ .class ด้วยการลองนำมาใช้ หรือเข้าไปหา download ที่ http://javaboutique.internet.com/applets/ มาลองใช้ จะได้มี idea พัฒนาโปรแกรมของตนเองในอนาคต
  2. ไปเว็บ javasoft.com หรือ java.sun.com เพื่อ download J2SE (Java 2 Platform Standdard Edition) เพราะจะทำให้ท่านสร้างแฟ้ม .java แล้ว แปลด้วยโปรแกรมที่ download มาจะได้ .class ซึ่งนำไปใช้งานได้ ดังตัวอย่างในหัวข้อที่ 3 ถ้าท่านต้องการสร้างผลงานอย่างหัวข้อที่ 3 จำเป็นต้อง download J2SE ไป install ในเครื่องไว้แปลโปรแกรมที่ท่านเขียนขึ้นเป็น .class ไว้ใช้งาน ซึ่งผมเลือกในหัวข้อ SDK เพราะ JRE จะมีอะไรน้อยกว่า เนื่องจาก JRE version 1.4 ขนาด 12,214,536 bytes แต่ถ้าเลือก SDK ขนาด 37,067,134 bytes [click]
  3. หลังติดตั้งจะมีห้อง c:\j2sdk1.4.0 ซึ่งจะติดตั้ง Demo ให้ด้วย กินเนื้อที่ไปตั้ง 70 Mb ไหน ๆ ก็เสียพื้นที่ .. ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ
  4. อธิบายสภาพแวดล้อม http://java.sun.com/docs/white/langenv/
  5. แนะนำการเริ่มต้นกับ java เป็น step ที่ http://developer.java.sun.com/developer/onlineTraining/new2java/
  6. ดูวิธี compile และ run ที่ http://developer.java.sun.com/developer/onlineTraining/new2java/programming/learn/
  7. ทดสอบเขียน testgraph.java เมื่อเขียนตาม code ด้านล่างแล้วให้ใช้คำสั่ง c:\j2sdk1.4.0\bin\javac testgraph.java เพื่อ compile ให้ได้ testgraph.class สำหรับนำไปใช้ในขั้นต่อไป
    โปรแกรมนี้มี 7 บรรทัด import java.lang.*; import java.applet.*; import java.awt.Graphics; public class testgraph extends java.applet.Applet { public void paint(Graphics g) { g.drawString("test java",10,10); } }
  8. การทดสอบว่า java ที่เขียนขึ้นให้ผลเป็นอย่างไร ให้สร้างแฟ้ม testgraph.htm เพื่อจะเรียก testgraph.class มาแสดงผล
    โปรแกรม testgraph.htm นี้มี 7 บรรทัด <body bgcolor=blue> <applet code="testgraph.class" width=200 height=200> </applet> </body>
  9. จากหลักการที่ประยุกต์มาจาก testgraph.class มาสร้าง test1to10.class เพื่อพิมพ์ 1 ถัง 10 ซึ่งนำไปประยุกต์ตามบทความ แนวการสอนเขียนโปรแกรม
    โปรแกรม test1to10.class นี้มี 16 บรรทัด import java.lang.*; import java.applet.*; import java.awt.Graphics; public class test1to10 extends java.applet.Applet { private int i,j; private String istr; public void paint(Graphics g) { i = 1; while (i <= 10) { j = 10 * i; istr= Integer.toString(i); g.drawString(istr,10,j); i++; } } }
  10. เรื่อง java ขอให้ศึกษาจากเว็บ java.sun.com หรือ โปรแกรมในห้อง demo ซึ่งมาพร้อมชุดติดตั้งชุดเต็ม สมบูรณ์มาก สำหรับปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับ java ปกติผมตอบไม่ได้ เพราะยังศึกษาไม่มากไปกว่าที่เห็นในเว็บนี้ คำถามใด ๆ สามารถส่งไปที่ pantip.com ได้ เพราะมีคนเก่งทั้งประเทศอยู่ที่นั่น
3. Java Applet
แต่บาง server ใช้ไม่ได้นะครับ และถ้าจะออกช้าหน่อยครับ รอแป๊ปนึง
ท่านต้องมีแฟ้ม .class ใน server ที่ท่านเก็บ html และ server นั้นต้องให้บริการ applet ด้วยนะครับ (ลองดูก็รู้ครับว่าใช้ได้ หรือไม่)
ถ้าท่านไม่เห็นภาพของ 3.1 และ 3.2
แสดงว่าเครื่องที่ท่านใช้อยู่ ไม่ได้ติดตั้ง Java Virtual Machine หรือไม่ได้ติดตั้ง J2SDK หรือ JRE
ต้อง Download จาก http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
3.1 AnimText.class
<applet code="AnimText.class" width=600 height=50>
<param name=text value="Welcome to this homepage">
<param name=fontstye value="I">
<param name=fontsize value="36">
<param name=sleeptime value="100">
</applet>

Click to download : Animtext Applet file (AnimText.class)
3.2 fphover.class และ fphoverx.class
<applet code="fphover.class" codebase="" width="200" height="20">
<param name="text" value="open thaiall">
<param name="color" value="#000000">
<param name="hovercolor" value="#0000ff">
<param name="textcolor" value="#FFFFFF">
<param name="effect" value="glow">
<param name="url" value="http://www.thaiall.com" valuetype="ref">
<param name="target" value="_top">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
</applet>

Click to download : fhover.class and fhoverx.class
3.3 RainbowText.class ( RainbowText Applet file : Save As.. )
3.4 SineText.class ( SineText Applet file : Save As.. )
3.5 TickerTape.class ( TickerTape Applet file : Save As.. )

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223