แนะนำ Version 2001 ชิง 1,000,000,000
Click here
1. ปลาชนิดใดต้องว่ายน้ำตลอดเวลาเพราะไม่มีถุงลมเพื่อช่วยในการลอยตัว ถ้าหยุดว่ายจะจม
ปลาฉลามปลากระเบน
ปลาบู่ปลาไหล
รหัสคำถาม : R0127


คำถามนี้มีค่า 5000 ถ้าผิดจะเหลือ 2500 ถ้าหยุดจะได้รับ 0
เงินทองกองอยู่ตรงหน้า อาจเป็นเพียงความว่างเปล่า ... เท่านั้น
เลิกเริ่มใหม่
5 ตัวช่วย
ถามใครก็ได้
เปลี่ยนคำถาม
ตัดออกหนึ่งในสี่
ตัดออกครึ่งหนึ่ง
ตัดออกสามในสี่

เงินรางวัล
5000 6000 7000 8000 9000 10000 20000 30000 40000 50000100000 200000 300000 400000 500000 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000
10000000