คอมพิวเตอร์ ชุด เบื้องต้น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด (ค่านี้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนได้)
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
1. แบบของตัวอักษร ตัวหนา แทนด้วยตัว B ซึ่งย่อมาจากอะไร
คำตอบ
2. ซีดีรอมโดยทั่วไปเก็บข้อมูลได้กี่เมกะไบท์
คำตอบ
3. องค์กรที่ได้ IP ไป 1 Class C มีไอพีได้ไปทั้งหมดเท่าใด
คำตอบ
4. คำว่า http ตัวอักษร p ย่อมาจากอะไร
คำตอบ
5. โมเด็มทั่วไป ในปัจจุบันมีความเร็วสูงที่สุดกี่เมกะบิทต่อวินาที
คำตอบ
6. ตัวอักษรในตาราง ASCII 1 ตัว ใช้กี่บิท
คำตอบ
7. Unicode ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลตัวอักษรกี่ไบท์
คำตอบ
8. Port มาตรฐานของ FTP ใช้พอร์ทใด
คำตอบ
9. ตาราง ASCII มีทั้งหมดกี่ตัวอักษร
คำตอบ
10. อักษรภาษาอังกฤษ สำหรับพิมพ์เล็กมีกี่ตัวอักษร
คำตอบ
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด

สถิติผู้ทำข้อสอบ แบบเติมคำในช่องว่าง | เริ่มใหม่ | Source Code
ข้อสอบบางส่วน : ทั่วไป | คอมพิวเตอร์
ศูนย์สอบ 3 เว็บไซต์ : lampang.thcity.com | thaiall.com | thaiabc.com
Version 1.500108
Time : October 17,2017 5:36:48 #