ความถนัด (Aptitude test) :: วิชาคำนวณทำข้อสอบทีละข้อ เมื่อทำถูกจึงจะแสดงข้อต่อไปมาให้ทำ ถ้าทำผิดก็เพียงเริ่มต้นนับ 1 ใหม่
โปรแกรมชุดนี้ถูกสร้างขึ้น เพราะทราบว่าข้อสอบเข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะข้อสอบไม่เหมือนข้อสอบ entrance และไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย
จึงจัดทำโปรแกรม และข้อมูลชุดนี้ขึ้น เพื่อให้เด็กไทยได้ฝึกฝน ก่อนลงสนามสอบจริง (ข้อสอบไม่ยาก แต่จะมีปัญหากับผู้ไม่คุ้นเคย)


คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มต้นใหม่ หรือเริ่มต้นทำอีกครั้ง
Click here to start or restart

ข้อสอบชุดนี้เป็นระบบที่ 16 จาก http://www.thaiall.com/quiz
เพื่อใช้ในสถาบันที่ปฏิเสธบริการ post หรือ get สู่ภายนอก
ส่วนจำนวนข้อสอบจะเพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ และขณะนี้มีประมาณ 30 ข้อ