ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ทำไมวัยรุ่นทั่วโลกบริโภคสินค้าที่คล้ายคลึงกัน [N0031]
เพราะใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นสื่อ ในการโฆษณา
เพราะใช้ดาราที่มีชื่อเสียงของสหรัฐ เป็นสื่อในการโฆษณา
เพราะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลาย ๆ ประเทศ เป็นสื่อในการโฆษณา
ถูกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

2. ไทยจะพบปัญหาอะไร ในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต [N0047]
ปัญหาทางการศึกษา
ปัญหาการเมือง
ปัญหาการจ้างงาน
ถูกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ฟุตบอลในทวีปเอเชียไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลก [N0063]
เพราะผู้เล่นไม่สามัคคีกัน
เพราะไม่สามารถเล่นเป็นอาชีพได้
เพราะขาดผู้เล่นที่มีความสามารถ
เพราะขาดโค้ชที่มีความสามารถ
ผิดทุกตัวเลือก

4. ทำไมนกเงือกจึงเป็นสัญลักษณ์ของป่าสมบูรณ์ [N0079]
เพราะเป็นนกที่ต้องอาศัยอยู่ในต้นไม้ที่สมบูรณ์ และใหญ่
เพราะชีวิตของนกเงือกต้องขึ้นอยู่กับป่าที่สมบูรณ์
เพราะเป็นนกที่มีขนาดใหญ่
ถูกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเมืองคานส์ ปี 1994 ได้แก่เรื่องอะไร [N0095]
พัลพ์ ฟิคชั่น
แรลี่ พัลพ์
แรลี่ ฟิคชั่น
จิน่า แรลี่
ผิดทุกตัวเลือก