ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ดาวเทียมอีทีเอสของญี่ปุ่น ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเพื่ออะไร [N0048]
เพื่อการศึกษา
เพื่อธุรกิจ
เพื่อใช้ในการสื่อสารคมนาคม
เพื่อใช้ในทางการแพทย์
ผิดทุกตัวเลือก

2. ฟุตบอลในทวีปเอเชียไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลก [N0063]
เพราะผู้เล่นไม่สามัคคีกัน
เพราะไม่สามารถเล่นเป็นอาชีพได้
เพราะขาดผู้เล่นที่มีความสามารถ
เพราะขาดโค้ชที่มีความสามารถ
ผิดทุกตัวเลือก

3. สวนป่าผืนสุดท้ายของชาวใต้อยู่ที่ไหน [N0078]
สวยป่าทุ่งเกวียน
สวนป่าเขาเขียว
สวนป่าฮาลา
สวนป่าแม่เมาะ
ผิดทุกตัวเลือก

4. เมืองพารามาด้า นครซิดนีย์เลือกจังหวัดใดเป็นเมืองพี่น้อง [N0093]
เพชรบุรี
สงขลา
เชียงราย
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

5. "ทรานส์แรฟิต" เส้นทางรถไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดเป็นของประเทศใด [N0108]
แคนาดา
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
สหรัฐฯ
ผิดทุกตัวเลือก