ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. มูลเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กอินเดียเป็นโสเภณีคืออะไร [N0034]
ความยากจน
ไร้การศึกษา
ถูกทอดทิ้งและประเพณีในสังคมที่ล้าหลัง
ถูกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

2. งาน "เดอะ เมียนมาร์ อินเตอร์ เนชั่นนัล เอ็กซ์โป 94" มีความสำคัญอย่างไร [N0057]
แสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคและสินค้าด้านอุตสาหกรรม
แสดงสินค้าอุปโภคและบริโภค
แสดงเครื่องมือทางด้านการสื่อสารคมนาคม
แสดงสินค้าทางการเกษตร
ผิดทุกตัวเลือก

3. อุตสาหกรรมสั่งห้ามนำเข้าพลาสติกเก่ามาผลิตใหม่เพราะอะไร [N0080]
เกิดปัญหาต่อระบบความกดดันของอากาศ
เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชากร
เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
เกิดปัญหาต่อความเป็นอยู่ของประชากร
ผิดทุกตัวเลือก

4. ชาวรัสเซียคนแรกและคนเดียวที่มีโอกาสเดินทางไปในห้วงอากาศพร้อมกับนักบินและยานอากาศ [N0103]
บอริส เยลต์ซิน
เชอร์แก กรีกาเลฟ
เวอร์รี่ สคัฟ
อเล็กซานเดอร์ โวลซ์ซาน
ผิดทุกตัวเลือก

5. จักรพรรดินีองค์ที่ 2 ของญี่ปุ่นที่มีพระชนมายุยืนยาวคือใคร [N0126]
สมเด็จพระจักรพรรดิดิมาโต
สมเด็จพระจักรพรรดิโฮริโต
สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต
สมเด็จพระจักรพรรดินีมากาโกะ
ผิดทุกตัวเลือก