ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. reminds [v0050]
เตือน
แผ่นพับ
การขโมยของตามร้านค้า
ภาพถ่าย
ผิดทุกตัวเลือก

2. gave [v0073]
ปก
ให้
เรียน
รัฐบาล
ผิดทุกตัวเลือก

3. privacy [v0096]
บิน
กำลังคิด
ความเป็นส่วนตัว
สร้าง
ผิดทุกตัวเลือก

4. stay [v0119]
อาศัย
กลาง
หวือหวา
การบุกรุก
ผิดทุกตัวเลือก

5. political [v0142]
เกาะ
ความต้องการ
ในทางการเมือง
เอาออก
ผิดทุกตัวเลือก