ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. performance [v0265]
ทำการแสดง
ประสิทธิภาพ
ฆาตกรรม
แปลก
ผิดทุกตัวเลือก

2. split [v0273]
แยก
ประหลาดใจ
ภาพถ่าย
ลำพัง
ผิดทุกตัวเลือก

3. employer [v0281]
ยาก
ผู้อำนวยการ
นายจ้าง
ขโมย
ผิดทุกตัวเลือก

4. crowd [v0289]
สัตว์ปีก
ฝูงชน
สูญพันธุ์
อารยธรรม
ผิดทุกตัวเลือก

5. intern [v0297]
แพทย์ฝึกหัด
พัฒนา
ภายนอก
พยายาม
ผิดทุกตัวเลือก