ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. inquired [v0360]
ภายนอก
สอบถาม
พยายาม
พัฒนา
ผิดทุกตัวเลือก

2. island [v0371]
เศรษฐศาสตร์
หลีกเลี่ยง
เกาะ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ผิดทุกตัวเลือก

3. cliff dwelling [v0382]
การแย่งชิง
หน้าผาที่อยู่อาศัย
ฝูงชน
ความตรึงใจ
ผิดทุกตัวเลือก

4. as soon as [v0393]
ทันทีทันใด
อาศัย
นำกลับมาใช้อีก
สมรู้ร่วมคิด
ผิดทุกตัวเลือก

5. launch [v0004]
เฝ้าชม
เปิด
เปียกโชก
ซักรีด
ผิดทุกตัวเลือก