ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. assistant [v0279]
งานมอบหมาย
ผู้ช่วย
คำตอบ
ออกแบบ
ผิดทุกตัวเลือก

2. develop [v0301]
ข้อเสนอแนะ
พัฒนา
อย่างนุ่มนวล
ความคิดเห็น
ผิดทุกตัวเลือก

3. president [v0323]
สร้าง
ระบบการปกครอง
ประธานาธิบดี
สินค้าอินทรีย์
ผิดทุกตัวเลือก

4. investigate [v0345]
รัฐบาล
สอบสวน
ให้
สนามหญ้า
ผิดทุกตัวเลือก

5. amateurs [v0367]
มือสมัครเล่น
สมรู้ร่วมคิด
สารปรุงแต่ง
ล็อก
ผิดทุกตัวเลือก