ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. amateurs [v0231]
สวยงาม
ทันทีทันใด
อย่างปกติ
มือสมัครเล่น
ผิดทุกตัวเลือก

2. boss [v0241]
รายการ
นาย
ที่นั่ง
ปฏิเสธ
ผิดทุกตัวเลือก

3. provide [v0251]
ให้
บาดทะยัก
มือสมัครเล่น
อย่างปกติ
ผิดทุกตัวเลือก

4. manslaughter [v0261]
ต้นแบบ
ปัญหา
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
การถ่ายภาพ
ผิดทุกตัวเลือก

5. alone [v0271]
แผ่นพับ
ประหลาดใจ
พันธุกรรม
ลำพัง
ผิดทุกตัวเลือก