ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. burglar [v0130]
มาถึง
ขโมย
ปราบปราม
ผู้อำนวยการ
ผิดทุกตัวเลือก

2. political [v0142]
เกาะ
ความต้องการ
ในทางการเมือง
เอาออก
ผิดทุกตัวเลือก

3. flight [v0154]
หิว
ความต้องการ
บิน
ในทางการเมือง
ผิดทุกตัวเลือก

4. explanation [v0166]
ผู้อำนวยการ
ฆาตกรรม
ขยะ
คำอธิบาย
ผิดทุกตัวเลือก

5. manipulate [v0178]
ต่างประเทศ
จัดการ
สอบถาม
เก็บเกี่ยว
ผิดทุกตัวเลือก