ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. explain [v0206]
อธิบาย
ตระหนักถึง
ตัดสินใจ
เข้าคิวในแถว
ผิดทุกตัวเลือก

2. develop [v0216]
พัฒนา
ที่นั่ง
แพทย์ฝึกหัด
ภายนอก
ผิดทุกตัวเลือก

3. assignment [v0226]
อัยการเขต
ที่เร้าใจ
ที่อื่นๆ
งานมอบหมาย
ผิดทุกตัวเลือก

4. deal [v0236]
จัดการ
นำกลับมาใช้อีก
การบุกรุก
สารปรุงแต่ง
ผิดทุกตัวเลือก

5. employee [v0246]
ตะโกน
นายจ้าง
ลูกจ้าง
ต้นแบบ
ผิดทุกตัวเลือก