ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. watch [v0346]
ปก
สอบสวน
ให้
เฝ้าชม
ผิดทุกตัวเลือก

2. poultry [v0369]
โรคภูมิแพ้
สัตว์ปีก
อย่างแท้จริง
ภูมิประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

3. brochure [v0392]
แผ่นพับ
อธิบาย
ตัวอย่าง
ตื่นตัว
ผิดทุกตัวเลือก

4. sightseeing [v0015]
ความต้องการ
เกาะ
การชมทิวทัศน์
เอาออก
ผิดทุกตัวเลือก

5. dealer [v0038]
จัดการ
เจ้ามือ
ภูมิประเทศ
แตกหัก
ผิดทุกตัวเลือก