ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3 บาท จะได้กำไรเท่าใด [m0064]
3
6
12
18
ผิดทุกตัวเลือก

2. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0010]
2
4
6
22
ผิดทุกตัวเลือก

3. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 5 ห่างกันกี่เมตร [m0022]
2
4
8
24
ผิดทุกตัวเลือก

4. ถ้า A + B = 11 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0034]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

5. นางขวัญ จ่ายเงิน 80 บาท ซื้อเสื้อซึ่งมีส่วนลด 20% ถามว่าราคาก่อนลด คือ เท่าใด [m0046]
100
150
200
250
ผิดทุกตัวเลือก

6. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่อยู่ตรงกลางคือเลขอะไร [m0058]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

7. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0004]
0
1
2
5
ผิดทุกตัวเลือก

8. อีก 10 ปี น้องพีอายุ 32 ปี ถามว่า 10 ปีที่แล้วเขาอายุเท่าใด [m0016]
0
2
12
22
ผิดทุกตัวเลือก

9. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 5 ต่อ 2 ต่อ 3 ถ้าคนที่ได้น้อยสุด ได้ 8 คะแนน คนที่ได้มากสุดได้เท่าใด [m0028]
10
20
30
40
ผิดทุกตัวเลือก

10. 7 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 35 [m0040]
100
350
560
500
ผิดทุกตัวเลือก

11. 2 ยกกำลัง 3 เท่ากับเท่าใด [m0052]
2
4
6
8
ผิดทุกตัวเลือก

12. ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3 บาท จะได้กำไรเท่าใด [m0064]
3
6
12
18
ผิดทุกตัวเลือก

13. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0010]
2
4
6
22
ผิดทุกตัวเลือก

14. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 5 ห่างกันกี่เมตร [m0022]
2
4
8
24
ผิดทุกตัวเลือก

15. ถ้า A + B = 11 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0034]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

16. นางขวัญ จ่ายเงิน 80 บาท ซื้อเสื้อซึ่งมีส่วนลด 20% ถามว่าราคาก่อนลด คือ เท่าใด [m0046]
100
150
200
250
ผิดทุกตัวเลือก

17. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่อยู่ตรงกลางคือเลขอะไร [m0058]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

18. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0004]
0
1
2
5
ผิดทุกตัวเลือก

19. อีก 10 ปี น้องพีอายุ 32 ปี ถามว่า 10 ปีที่แล้วเขาอายุเท่าใด [m0016]
0
2
12
22
ผิดทุกตัวเลือก

20. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 5 ต่อ 2 ต่อ 3 ถ้าคนที่ได้น้อยสุด ได้ 8 คะแนน คนที่ได้มากสุดได้เท่าใด [m0028]
10
20
30
40
ผิดทุกตัวเลือก

21. 7 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 35 [m0040]
100
350
560
500
ผิดทุกตัวเลือก

22. 2 ยกกำลัง 3 เท่ากับเท่าใด [m0052]
2
4
6
8
ผิดทุกตัวเลือก

23. ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3 บาท จะได้กำไรเท่าใด [m0064]
3
6
12
18
ผิดทุกตัวเลือก

24. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0010]
2
4
6
22
ผิดทุกตัวเลือก

25. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 5 ห่างกันกี่เมตร [m0022]
2
4
8
24
ผิดทุกตัวเลือก

26. ถ้า A + B = 11 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0034]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

27. นางขวัญ จ่ายเงิน 80 บาท ซื้อเสื้อซึ่งมีส่วนลด 20% ถามว่าราคาก่อนลด คือ เท่าใด [m0046]
100
150
200
250
ผิดทุกตัวเลือก

28. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่อยู่ตรงกลางคือเลขอะไร [m0058]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

29. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0004]
0
1
2
5
ผิดทุกตัวเลือก

30. อีก 10 ปี น้องพีอายุ 32 ปี ถามว่า 10 ปีที่แล้วเขาอายุเท่าใด [m0016]
0
2
12
22
ผิดทุกตัวเลือก