ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. รวมเวลาระหว่าง 8.00 ถึง 9.30 เป็นกี่นาที [m0062]
1.5
60
90
120
ผิดทุกตัวเลือก

2. ถ้า 2x + 5 = 25 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0013]
2
4
14
22
ผิดทุกตัวเลือก

3. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 5 ต่อ 3 ต่อ 7 ถ้าคนที่ได้มากสุด ได้ 21 คะแนน คนที่ได้น้อยสุดได้เท่าใด [m0030]
2
4
5
9
ผิดทุกตัวเลือก

4. ผลรวมของ 1 ถึง 3 เท่ากับเท่าใด [m0047]
1
3
6
9
ผิดทุกตัวเลือก

5. ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3 บาท จะได้กำไรเท่าใด [m0064]
3
6
12
18
ผิดทุกตัวเลือก

6. อีก 10 ปี น้องพีอายุ 22 ปี ถามว่า 10 ปีที่แล้วเขาอายุเท่าใด [m0015]
0
2
12
22
ผิดทุกตัวเลือก

7. ถ้า A + B = 7 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0032]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

8. ผลรวมของ 1 ถึง 10 เท่ากับเท่าใด [m0049]
10
25
50
55
ผิดทุกตัวเลือก

9. ถ้า x - 2 = 5 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0066]
2
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

10. อีก 10 ปี น้องพีอายุ 32 ปี ถามว่า 5 ปีที่แล้วเขาอายุเท่าใด [m0017]
0
2
12
17
ผิดทุกตัวเลือก

11. ถ้า A + B = 11 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0034]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

12. "4, 5, 7, 10, 14, แล้วเท่าใด" [m0051]
18
19
20
21
ผิดทุกตัวเลือก

13. 1.0 หารด้วย 5.0 ได้ผลลัพธ์เท่าใด [m0002]
20.0
2.0
0.2
0.02
ผิดทุกตัวเลือก

14. ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 20 นิ้ว ขอใดต่อไปนี้ถูก [m0019]
เส้นรอบวง 40 นิ้ว
รัศมี 10 นิ้ว
พื้นที่วงกลม 17.75 ตารางนิ้ว
พื้นที่ครึ่งวงกลม 12.75 ตารางนิ้ว
ผิดทุกตัวเลือก

15. ถ้า A + B = 9 และ A - B = 5 แล้วค่าของ A คือเท่าใด [m0036]
6
7
8
9
ผิดทุกตัวเลือก

16. พื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับกี่ตารางวา [m0053]
1
100
400
1000
ผิดทุกตัวเลือก

17. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0004]
0
1
2
5
ผิดทุกตัวเลือก

18. จำนวนใดเป็นเลขคู่ [m0021]
287
357
555
678
ผิดทุกตัวเลือก

19. 7 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 56 [m0038]
100
392
560
800
ผิดทุกตัวเลือก

20. พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน เท่ากับกี่ตารางวา [m0055]
500
700
1100
2300
ผิดทุกตัวเลือก

21. ถ้า 5x = 5 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0006]
0
1
5
10
ผิดทุกตัวเลือก

22. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 3 ห่างกันกี่เมตร [m0023]
2
4
5
6
ผิดทุกตัวเลือก

23. 7 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 35 [m0040]
100
350
560
500
ผิดทุกตัวเลือก

24. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่น้อยสุดคือเลขอะไร [m0057]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

25. ถ้า 5x - 5 = 10 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0008]
0
1
3
10
ผิดทุกตัวเลือก

26. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ต่อ 3 ถ้าคนที่ได้น้อยสุด ได้ 10 คะแนน คนที่ได้มากสุดได้เท่าใด [m0025]
10
20
30
40
ผิดทุกตัวเลือก

27. เมื่อ 10 ปีก่อน พ่ออายุมากกว่าแม่ 5 ปี ปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าแม่เท่าใด [m0042]
5
8
10
13
ผิดทุกตัวเลือก

28. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่มากที่สุดคือเลขอะไร [m0059]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

29. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0010]
2
4
6
22
ผิดทุกตัวเลือก

30. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 4 ต่อ 2 ต่อ 3 ถ้าคนที่ได้น้อยสุด ได้ 10 คะแนน คนที่ได้มากสุดได้เท่าใด [m0027]
10
20
30
40
ผิดทุกตัวเลือก