ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. รวมเวลาระหว่าง 8.00 ถึง 9.00 เป็นกี่นาที [m0060]
1
12
60
3600
ผิดทุกตัวเลือก

2. 0.10 หารด้วย 5.0 ได้ผลลัพธ์เท่าใด [m0001]
20.0
2.0
0.2
0.02
ผิดทุกตัวเลือก

3. ถ้า 5x - 5 = 10 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0008]
0
1
3
10
ผิดทุกตัวเลือก

4. อีก 10 ปี น้องพีอายุ 22 ปี ถามว่า 10 ปีที่แล้วเขาอายุเท่าใด [m0015]
0
2
12
22
ผิดทุกตัวเลือก

5. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 5 ห่างกันกี่เมตร [m0022]
2
4
8
24
ผิดทุกตัวเลือก

6. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 5 ต่อ 2 ต่อ 7 ถ้าคนที่ได้มากสุด ได้ 14 คะแนน คนที่ได้น้อยสุดได้เท่าใด [m0029]
2
4
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

7. ถ้า A + B = 9 และ A - B = 5 แล้วค่าของ A คือเท่าใด [m0036]
6
7
8
9
ผิดทุกตัวเลือก

8. เมื่อ 2 ปีก่อน พ่ออายุมากกว่าแม่ 5 ปี ปัจจุบันพ่ออายุ 30 แล้ว ปัจจุบันแม่อายุเท่าใด [m0043]
25
27
30
35
ผิดทุกตัวเลือก

9. "3, 5, 7, 9, 11, 13, แล้วเท่าใด" [m0050]
8
12
15
16
ผิดทุกตัวเลือก

10. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่น้อยสุดคือเลขอะไร [m0057]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

11. ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3 บาท จะได้กำไรเท่าใด [m0064]
3
6
12
18
ผิดทุกตัวเลือก

12. ถ้า x + 5 = 10 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0005]
0
1
5
10
ผิดทุกตัวเลือก

13. ถ้า 5x = 5 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0012]
2
4
14
22
ผิดทุกตัวเลือก

14. ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 20 นิ้ว ขอใดต่อไปนี้ถูก [m0019]
เส้นรอบวง 40 นิ้ว
รัศมี 10 นิ้ว
พื้นที่วงกลม 17.75 ตารางนิ้ว
พื้นที่ครึ่งวงกลม 12.75 ตารางนิ้ว
ผิดทุกตัวเลือก

15. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ต่อ 3 ถ้าคนที่ได้น้อยสุด ได้ 5 คะแนน คนที่ได้มากสุดได้เท่าใด [m0026]
5
10
15
20
ผิดทุกตัวเลือก

16. ถ้า A + B = 9 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0033]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

17. 7 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 35 [m0040]
100
350
560
500
ผิดทุกตัวเลือก

18. ผลรวมของ 1 ถึง 3 เท่ากับเท่าใด [m0047]
1
3
6
9
ผิดทุกตัวเลือก

19. พื้นที่ 2 ไร่ เท่ากับกี่ตารางวา [m0054]
1
100
400
800
ผิดทุกตัวเลือก

20. รวมเวลาระหว่าง 8.00 ถึง 9.00 เป็นกี่วินาที [m0061]
1
12
60
3600
ผิดทุกตัวเลือก

21. 1.0 หารด้วย 5.0 ได้ผลลัพธ์เท่าใด [m0002]
20.0
2.0
0.2
0.02
ผิดทุกตัวเลือก

22. ถ้า 5x + 5 = 10 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0009]
2
4
14
22
ผิดทุกตัวเลือก

23. อีก 10 ปี น้องพีอายุ 32 ปี ถามว่า 10 ปีที่แล้วเขาอายุเท่าใด [m0016]
0
2
12
22
ผิดทุกตัวเลือก

24. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 3 ห่างกันกี่เมตร [m0023]
2
4
5
6
ผิดทุกตัวเลือก

25. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 5 ต่อ 3 ต่อ 7 ถ้าคนที่ได้มากสุด ได้ 21 คะแนน คนที่ได้น้อยสุดได้เท่าใด [m0030]
2
4
5
9
ผิดทุกตัวเลือก

26. ถ้า A + B = 11 และ A - B = 5 แล้วค่าของ A คือเท่าใด [m0037]
6
7
8
9
ผิดทุกตัวเลือก

27. เมื่อ 12 ปีก่อน พ่ออายุมากกว่าแม่ 3 ปี ปัจจุบันพ่ออายุ 30 แล้ว ปัจจุบันแม่อายุเท่าใด [m0044]
25
27
30
35
ผิดทุกตัวเลือก

28. "4, 5, 7, 10, 14, แล้วเท่าใด" [m0051]
18
19
20
21
ผิดทุกตัวเลือก

29. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่อยู่ตรงกลางคือเลขอะไร [m0058]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

30. ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3.50 บาท จะได้กำไรเท่าใด [m0065]
3
6
12
18
ผิดทุกตัวเลือก