ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ถ้า A + B = 11 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0034]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

2. "3, 5, 7, 9, 11, 13, แล้วเท่าใด" [m0050]
8
12
15
16
ผิดทุกตัวเลือก

3. ถ้า x - 2 = 5 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0066]
2
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

4. อีก 10 ปี น้องพีอายุ 32 ปี ถามว่า 10 ปีที่แล้วเขาอายุเท่าใด [m0016]
0
2
12
22
ผิดทุกตัวเลือก

5. ถ้า A + B = 7 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0032]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

6. ผลรวมของ 1 ถึง 5 เท่ากับเท่าใด [m0048]
3
6
9
15
ผิดทุกตัวเลือก

7. ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3 บาท จะได้กำไรเท่าใด [m0064]
3
6
12
18
ผิดทุกตัวเลือก

8. ถ้า 5x - 5 = 10 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0014]
2
4
8
22
ผิดทุกตัวเลือก

9. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 5 ต่อ 3 ต่อ 7 ถ้าคนที่ได้มากสุด ได้ 21 คะแนน คนที่ได้น้อยสุดได้เท่าใด [m0030]
2
4
5
9
ผิดทุกตัวเลือก

10. นางขวัญ จ่ายเงิน 80 บาท ซื้อเสื้อซึ่งมีส่วนลด 20% ถามว่าราคาก่อนลด คือ เท่าใด [m0046]
100
150
200
250
ผิดทุกตัวเลือก

11. รวมเวลาระหว่าง 8.00 ถึง 9.30 เป็นกี่นาที [m0062]
1.5
60
90
120
ผิดทุกตัวเลือก

12. ถ้า 5x = 5 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0012]
2
4
14
22
ผิดทุกตัวเลือก

13. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 5 ต่อ 2 ต่อ 3 ถ้าคนที่ได้น้อยสุด ได้ 8 คะแนน คนที่ได้มากสุดได้เท่าใด [m0028]
10
20
30
40
ผิดทุกตัวเลือก

14. เมื่อ 12 ปีก่อน พ่ออายุมากกว่าแม่ 3 ปี ปัจจุบันพ่ออายุ 30 แล้ว ปัจจุบันแม่อายุเท่าใด [m0044]
25
27
30
35
ผิดทุกตัวเลือก

15. รวมเวลาระหว่าง 8.00 ถึง 9.00 เป็นกี่นาที [m0060]
1
12
60
3600
ผิดทุกตัวเลือก

16. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0010]
2
4
6
22
ผิดทุกตัวเลือก

17. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ต่อ 3 ถ้าคนที่ได้น้อยสุด ได้ 5 คะแนน คนที่ได้มากสุดได้เท่าใด [m0026]
5
10
15
20
ผิดทุกตัวเลือก

18. เมื่อ 10 ปีก่อน พ่ออายุมากกว่าแม่ 5 ปี ปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าแม่เท่าใด [m0042]
5
8
10
13
ผิดทุกตัวเลือก

19. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่อยู่ตรงกลางคือเลขอะไร [m0058]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

20. ถ้า 5x - 5 = 10 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0008]
0
1
3
10
ผิดทุกตัวเลือก

21. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 13 ห่างกันกี่เมตร [m0024]
12
24
26
28
ผิดทุกตัวเลือก

22. 7 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 35 [m0040]
100
350
560
500
ผิดทุกตัวเลือก

23. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 9 เลขที่น้อยสุดคือเลขอะไร [m0056]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

24. ถ้า 5x = 5 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0006]
0
1
5
10
ผิดทุกตัวเลือก

25. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 5 ห่างกันกี่เมตร [m0022]
2
4
8
24
ผิดทุกตัวเลือก

26. 7 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 56 [m0038]
100
392
560
800
ผิดทุกตัวเลือก

27. พื้นที่ 2 ไร่ เท่ากับกี่ตารางวา [m0054]
1
100
400
800
ผิดทุกตัวเลือก

28. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0004]
0
1
2
5
ผิดทุกตัวเลือก

29. จำนวนใดเป็นเลขคู่ [m0020]
287
356
555
987
ผิดทุกตัวเลือก

30. ถ้า A + B = 9 และ A - B = 5 แล้วค่าของ A คือเท่าใด [m0036]
6
7
8
9
ผิดทุกตัวเลือก