ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. What is access modifier? [j0055]
java
public
void
import
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are illegal lines? [j0078]
integer a = 1;
double a = 1;
long a = 1;
float a = 1;
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are result of 3 & 5? [j0101]
1
3
6
7
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are default method of runnable? [j0124]
begin()
run()
open()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are illegal identifiers? [j0021]
123a
a123
method
index
ผิดทุกตัวเลือก

6. Which of the following are Java keywords? [j0044]
and
difference
header
volatile
ผิดทุกตัวเลือก

7. What is collection class? [j0067]
TreeList
HashSet
ThreeSet
MapSet
ผิดทุกตัวเลือก

8. Which of the following are equal 12? [j0090]
11 >> 2
11 << 2
25 >> 1
25 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

9. Which of the following are illegal lines about String class? [j0113]
x.substring(5,2)
x.toString()
x.length("abc")
x.replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

10. Which of the following are illegal lines? [j0010]
int a = "a";
int a = 'a' + 'a';
int a = 10/2;
byte a = 10/2;
ผิดทุกตัวเลือก

11. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0011);
[j0033]
9
11
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

12. What is access modifier? [j0056]
private
import
try
java
ผิดทุกตัวเลือก

13. Which of the following are illegal lines? [j0079]
abstract Class a{ }
final class a{ }
public class a{ }
class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก

14. Which of the following are result of 3 | 5? [j0102]
1
3
6
7
ผิดทุกตัวเลือก

15. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
super()
run()
this()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

16. How much is BYTE for primitive type? [j0022]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

17. Which of the following are Java keywords? [j0045]
For
private
main
args
ผิดทุกตัวเลือก

18. What collection class is sorted? [j0068]
TreeList
TreeMap
MapSet
HashTable
ผิดทุกตัวเลือก

19. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

20. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0114]
x.substring(5,2)
x.append("abc")
x.length("abc")
x.replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

21. Which of the following are illegal lines? [j0011]
char a = 'a' + 'a';
int a = (long)'z'
int a = 10/3;
byte a = 10/3;
ผิดทุกตัวเลือก

22. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0021);
[j0034]
2
17
21
2100
ผิดทุกตัวเลือก

23. What is access modifier? [j0057]
args
protected
class
void
ผิดทุกตัวเลือก

24. Which of the following are illegal lines? [j0080]
class a{ }
final class a{ }
public class a{ }
import class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก

25. Which of the following are result of 3 ^ 5? [j0103]
1
3
6
7
ผิดทุกตัวเลือก

26. Which of the following are default method of default constructor? [j0126]
start()
run()
this()
super()
ผิดทุกตัวเลือก

27. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which of the following are Java keywords? [j0046]
exception
Import
package
export
ผิดทุกตัวเลือก

29. What collection class is sorted? [j0069]
TreeList
HashTable
TreeSet
HashMap
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which of the following are equal 3? [j0092]
13 >> 2
13 << 2
27 >> 1
27 << 1
ผิดทุกตัวเลือก