ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'hot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0386]
หนาว
ร้อน
เย็น
สดชื่น
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'idle' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0404]
ขยัน
พยายาม
เกียจคร้าน
ความต้องการ
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'inform' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0422]
พูด
คุย
บอก
แสดง
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'job' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0440]
งาน
เรียน
เที่ยว
กิน
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'green' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0458]
สีแดง
สีเขียว
สีขาว
สีแดง
ผิดทุกตัวเลือก