ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'ill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0406]
สบาย
สะดวก
ไม่สบาย
ไม่สะดวก
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'inscribe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0424]
วาดรูป
อ่าน
จารึก
เขียน
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'justice' ตรงภับภาษาไทยในข้อใด [e0442]
ความเสียสละ
ความต้องการ
ความยุติธรรม
ความพยายาม
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'dark brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0460]
สีน้ำตาลอ่อน
สีน้ำตาลเข้ม
สีแดง
สีขาว
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'grocery' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0478]
ร้านขายยา
ร้านขายของชำ
ร้านดอกไม้
ร้านอาหาร
ผิดทุกตัวเลือก