ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'nail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0554]
ฆ้อน
ไม้
ตะปู
มีด
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'younger sister' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0563]
น้องสาว
น้องชาย
น้องเขย
น้องสะใภ้
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'kite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0572]
จรวด
ว่าว
เครื่องบิน
เรือรบ
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'large' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0581]
เล็ก
ปานกลาง
น้อย
ใหญ่โต
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'left' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0590]
ซ้าย
ขวา
หน้า
หลัง
ผิดทุกตัวเลือก