ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'exchange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0267]
เปลี่ยนแปลง
แลกเปลี่ยน
โยกย้าย
ปรับปรุง
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'fish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0285]
ปู
ปลา
เตา
ม้าน้ำ
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'free' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
มีความสุข
อิสระ
มีความทุกข์
ไม่อิสระ
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'garlic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0321]
หอม
กระเทียม
ผักสวนครัว
ผลไม้
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'gold' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0339]
เงิน
ทองคำ
ทองเหลือ
ทองแดง
ผิดทุกตัวเลือก