ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'down' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0240]
ขึ้น
ซ้าย
ลง
ขวา
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'elephant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0253]
หมู
ไก่
เป็ด
ช้าง
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'example' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0266]
ต้องการ
ตัวแทน
ตัวอย่าง
สมมติ
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'cut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0279]
ปะ
ติด
ตัด
ต่อ
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'food' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0292]
เครื่องดื่ม
อาหาร
ผลไม้
น้ำแข็ง
ผิดทุกตัวเลือก