ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'absent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0034]
หนี้
ขาด
หยุด
เงียบ
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'aback' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0057]
ข้างหน้า
ข้างขวา
ข้างซ้าย
ข้างหลัง
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'after' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0080]
ภายหน้า
ภายหลัง
อนาคต
ปัจจุบัน
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'beach' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0103]
อ่าว
หาดทราย
แม่น้ำ
ลำคลอง
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'billion' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0126]
หมื่นล้าน
แสนล้าน
พันล้าน
หนึ่งล้าน
ผิดทุกตัวเลือก