ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'almanac' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0092]
ปฏิเสธ
ปฏิรูป
ปฎิทิน
ปฏิบัติ
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'bat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0099]
ช้าง
สิงโต
ค้างคาว
เสือ
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'beast' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0106]
สัตว์ในบ้าน
สัตว์บก
สัตว์น้ำ
สัตว์ป่า
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'beer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0113]
สุรา
เบียร์
วาย
น้ำเปล่า
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'below' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0120]
ข้างล่าง
ข้างหลัง
ข้างบน
ข้างขวา
ผิดทุกตัวเลือก