บันทึกเวลา ร่วมกิจกรรม

ปรับปรุง : 2548-12-20 (สำหรับฝ่ายกิจการนักศึกษา)
กรณีศึกษา
บันทึกเวลา ร่วมกิจกรรม

> ข้อควรทราบ <
โปรแกรมนี้เขียนเพราะฝ่ายกิจการนักศึกษา ต้องการให้นักศึกษาเดินมารูดบัตร แสดงการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจิตพิสัยกลาง เหมือนที่ราชมงคลทำ ถ้าไม่มีโปรแกรมนี้ก็ต้องให้นักศึกษามาเซ็นชื่อ ระบบนี้คือการนำ IT มาลดขั้นตอนการกรอกชื่อที่ยุ่งยาก
ความต้องการคือ รูดบัตร เข้า เพื่อเก็บรหัสนักศึกษา และเวลาเข้า จากนั้นจะนำข้อมูลไปทำรายงานอื่น ๆ ต่อไป และหากต้องการนำโปรแกรมนี้ไปศึกษา สามารถ Download checkin.zip ขนาด 19 KB ได้
  ขั้นตอน
 1. สร้างตาราง checkin{no:autonumber, idstd:text, timein:date/time}
 2. สร้าง query ชื่อ insert
  SQL : INSERT INTO checkin ( idstd, timein )SELECT [forms]![main]![idstd] AS Expr1, Now() AS Expr2;
  กำหนด Code Builder
   Private Sub idstd_Exit(Cancel As Integer) If idstd > 999999 Then MsgBox idstd DoCmd.OpenQuery "insert" idstd = 0 Refresh End If End Sub Private Sub Command_GotFocus() idstd = "" Refresh idstd.SetFocus End Sub

   Download : checkin.zip ขนาด 14 KB
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223