ปรับปรุง : 2551-02-16
ใช้แก้ปัญหาการ copy text ภาษาไทยจากแฟ้ม PDF แต่มีปัญหาเกี่ยวกับสระ
โปรแกรมนี้ทำหน้าที่เปลี่ยนอักษร Unicode เลขประมาณ 60000 ที่ได้จาก PDF เป็นประมาณ 3000 อย่างถูกต้อง เช่น  เป็น ็
Html จาก PDF ควรเป็น HTML3.2 เช่น ก = 161 = 3585 ดังนั้น 0 = 3424
ให้ copy HTML ที่รหัสภาษาไทยมีปัญหามาใส่ใน Textarea ด้านล่างนี้


แปลง urlencode เป็น urldecode