รู้จักโทรศัพท์ของเรา

http://th.priceprice.com/i-mobile-IQ-BIG2-14943/specs/

[Settings]
1. About phone
Model number : i-mobile_IQ_BIG2
Android version : 5.0 Lollipop
Kernel version : 3.10.54
Build number : i-mobile_IQ_BIG2_V_29

2. About phone, Status
IP address : 192.168.1.3
Wi-Fi MAC address : 90:21:81:75:xx:xx
Serial number : HT5710JG50XXXX

3. Storage
Total space : 12.08 GB
Available : 1.10 GB
Apps : 1.44 GB
Pictures, Videos : 1.83 GB
Audio : 280 KB
Download : 53.88 MB
Cached data : 734 MB
Misc. : 240 MB

4. Apps
1) Downloaded
2) Running
- System 825 MB of RAM
- Apps 444 MB of RAM
- Free 703 MB of RAM
3) All
4) Disabled


5. Terminal emulator
ติดตั้ง Busybox เพื่อใช้งานคำสั่งที่ไม่มีใน android
เช่น cal
http://www.thaiall.com/isinthai/busybox.htm

6. การ root ระบบ Android
ด้วย http://www.kingoapp.com/faq.htm
อ่านเพิ่มเติมที่ https://pantip.com/topic/31105796

7. ทดสอบคำสั่งการใช้ shell command
$ pwd
พบ /
$ echo $SHELL
พบ /system/bin/sh
$ set
พบ เยอะมาก ที่กำหนดไว้เป็น default
$ set | grep bin
พบ PATH=/system/sbin:/system/bin:/system/xbin 
$ ls -al /system/xbin
พบ link กับ /system/xbin/busybox
$ cal
พบ ปฏิทินเดือนนี้
$ cd
พบ เข้าห้อง /data/data/jackpal.androidterm/app_HOME
$ echo a > x
พบ ว่าสร้างแฟ้ม x
$ ls -al x
พบ ว่าแฟ้มมีขนาด 2 bytes
$ vi x
พิมพ์ x
พิมพ์ i
พิมพ์ b
กด Vol-Up E = ESC
$ cat x
พบ b

8. แชร์ Folder บน Win10 สำหรับ everyone ไปบน Android
ด้วยการกด Right click บนชื่อ folder ใน Windows Explorer แล้วเลือก
Give access to, Specific people .. [everyone]
ส่วนบน Android ให้ลงแอพ ES File Explorer File Manager 
เข้า Network, Lan, [computer]
กรอก u และ p ก็จะเข้า Folder ได้
สามารถ copy และ paste ระหว่าง 2 อุปกรณ์
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=en

9. แชร์ให้ Smartphone ทำหน้าที่
เป็น Web Server และ FTP Server 
ด้วยแอพ Palapa Web Server และ FTP server
เล่าไว้ที่ http://www.thaiall.com/blog/burin/6832/
เล่าไว้ที่ http://www.thaiall.com/learn/useftp.htm

10. บนคอมพิวเตอร์เปิด bluetooth 
ผ่านการ Search bluetooth ใน Windows ก็จะพบ
Bluetooth and other device settings
ส่วนบน Android ก็เปิด bluetooth
ใน Android เข้า ES File Explorer File Manager 
แล้วเข้า Network, Bluetooth 
แล้ว Allow : visible to other bluetooth 300 seconds
เครื่องใดกด Connect อีกเครื่องก็จะต้องกดรับ 
ทำให้มีการ Pair กันเกิดขึ้น

11. บนคอมพิวเตอร์ right click บนแฟ้มที่ต้องการ
แล้วเลือก send to bluetooth device แล้วเลือกอุปกรณ์
บน Android ก็จะได้รับ 
แล้วมีการถาม Accept incoming file?
ว่าจะ Decline or Accept
แฟ้ม image ที่ทดสอบ เข้าไปอยู่ใน /sdcard/bluetooth
แล้วเปิดแอพ gallery ใน android ก็จะพบ

12. การสั่ง share ภาพผ่าน bluetooth ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
คือ การรับแฟ้มที่ส่งจาก android ไปบน Windows 10
จะต้องเปิดบริการ Send or receive files via Bluetooth
เพื่อรอรับแฟ้ม พร้อมเห็นรายการ upload จาก android 
ในขณะที่มีการส่งแฟ้มเข้า Windows 
ถ้าไม่เปิดก็ไม่เข้า 
ไม่เปิดส่วนนี้ ก็จะเป็น unsuccessful เมื่อ sent file จาก android
หน้าจอที่ปรากฎ คือ Bluetooth File Transfer และ Waiting for a connection
ซึ่งเป็นนโยบายควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวดมาก


13. แอพ Samba Filesharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funkyfresh.samba&hl=en
ช่วยให้แชร์แฟ้มใน Smartphone ไปใช้บน Windows ทำได้ง่าย
หลังติดตั้งแอพเสร็จแล้ว และเปิดแอพขึ้นมา 
ให้กำหนดรหัสผ่าน อาทิ SDCARD ตาม default user name ก็ได้ สำหรับทดสอบ
เปิดหรือปิดบริการ เลือก Disable กับ Enable ผ่านปุ่มสี่เหลี่ยม
บนพีซีใช้ Windows explorer เปิด \\192.168.1.1
แล้วใส่ u กับ p ให้ถูกต้อง 
ก็จะพบ folder มากมายที่อยู่บน Smartphone 
ที่สามารถลบแฟ้ม หรือเพิ่มแฟ้มได้