แชร์แฟ้มใน สีแชร์ดอทคอม ผิดกฎ จะถูกลงโทษถาวร
สี่แชร์ ลงโทษ หากมีเจ้าของผลงานอ้างสิทธิ์

หลายปีมานี้ เก็บแฟ้มไว้เยอะเลย ทั้งของตนเอง ของพรรคพวก และของเพื่อน ที่ฝากไว้ใน [สี่แชร์ดอทคอม] และแล้ว วันหนึ่งก็ได้รับแจ้งจาก [สี่แชร์ดอทคอม] ว่าบางแฟ้มที่เก็บและแบ่งปันนั้น มีเจ้าของได้อ้างสิทธิ์ ว่าห้ามเผยแพร่ จำเป็นต้องระงับการให้บริการ [แชร์] อ่านที่เค้าบ่นใน proboards.com ว่าสงสัยเป็นการพิจารณาของ robot พบว่าระบบการจัดการ หรือกฎเกณฑ์นี้ มีมาหลายปีแล้ว กฎที่เค้าเขียนไว้ก็มีให้อ่านที่ สี่แชร์ดอทคอม/dmca.jsp มีคำสำคัญน่าสนใจคือ "we will deactivate the sharing function"

ระบบแจ้งว่าแฟ้มที่ผิดกฎ คือ e-book เล่มหนึ่ง
ที่เคยดาวน์โหลดไว้ เป็นของฝรั่ง
เค้าให้ดาวน์โหลด ผมก็แชร์โฟลเดอร์ที่เก็บ e-book
เข้าใจว่า robot พบแฟ้มนี้ แล้วดำเนินการกับผม
เป็นการ Terminated ถาวรครับ สรุปว่าแก้ไม่ได้
เจ้าของบัญชียังใช้งานได้ แต่แชร์ไม่ได้

การดำเนินการของ [สี่แชร์ดอทคอม] คือ ปิดการแชร์แฟ้ม ไปให้คนอื่น ไม่ว่าผู้ใช้ที่ต้องการแฟ้มจะมีบัญชีผู้ใช้กับสี่แชร์ หรือไม่ก็ตาม แต่ผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่อัพโหลดแฟ้ม ยังสามารถดาวน์โหลด หรือเปิดฟังเพลงได้ปกติ แต่ต้องทำขณะ login ใน account ของตนเอง หาก logout ออกไป ก็จะดาวน์โหลด หรือฟังเพลงไม่ได้ ถ้าเป็น mp3 ก็คนอื่นได้รับแจ้งว่า "ลิงก์ของแฟ้มที่คุณร้องขอไม่ถูกต้อง"

วิธีแก้ไข หากถูก Terminated ถาวร
1. ดาวน์โหลดแฟ้มทั้งหมดมาเข้าเครื่องก่อน
2. สมัคร account ใหม่
3. อัพโหลดแฟ้มทั้งหมดใหม่
4. แชร์ใหม่ แต่ต้องระวังไม่อัพโหลดแฟ้มที่มีลิขสิทธิ์อีก
เคย embeded ออกไปใช้ ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้ว

ระบบของ [สี่แชร์ดอทคอม] เปิดให้แชร์ folder ออกไป และทำ embeded เหมือนแบบ youtube.com ได้ ผมจึงใช้บริการนี้มาหลายปี ให้เพื่อน ๆ ดาวน์โหลดแฟ้มใน folder ที่สร้างไว้ใน [สี่แชร์ดอทคอม] มีแฟ้มใหม่ก็ส่งเข้า folder แล้วแฟ้มก็จะไปขึ้นใน list ตามเว็บเพจต่าง ๆ ที่มีการทำ embeded ไว้ เช่น thaiall.com/webmaster ที่ทำการ embeded ต่อมามีแฟ้มสื่อของในหลวง แล้วแชร์กับ social media หลายค่าย ในโฮมเพจนั้น จึงแชร์แต่ลิงค์ ไม่ได้ embeded ทั้ง folder อีก ดูตัวอย่างแบบแชร์ลิงค์ที่ thaiall.com/thai/kingsong.htm


http://goo.gl/72BPC