จังหวัดลำปาง
Lovelampang.com
Weblampang.com
Lampang.net
Lampang.go.th
แผนที่จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลศูนย์ฯ
เทศบาลนครลำปาง
ลานนาโพสต์


:: ระบบบริหาร ::
บล็อก : กระดานข่าว : ภาพชาวลำปาง : ข้อมูลท่องเที่ยว : สถานีวิทยุ : ฐานข้อมูล : ทีมงาน
พระสุชาติ จันทสโร
พัฒนา watkoh.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาธารณกุศล และเผยแพร่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
อ.อานนท์ สายคำฟู
พัฒนา anubal-lp.ac.th สอนนักเรียนระดับประถม และมีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์
อาจารย์ 3 ระดับ 8 Tel.0-5431-3931 Fax.0-5431-3546
อ.อติชาต หาญชาญชัย
พัฒนา aclpta.net นายกสมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียนอัสสัมชัญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยโยนก
ศ.บัณฑิต กันตะบุตร
ศาสตราจารย์ บัณฑิตกันตะบุตร ผู้ซึ่งนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรก และเป็นผู้ริเริ่มการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย
ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์
ปัจจุบัน เป็นกรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลขาธิการมูลนิธิสวิตา(เพื่อการพัฒนาการศึกษานอกระบบ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ : MICROBILOGY
ปรับปรุง : 2549-01-28
แนะนำ ติชม หรือ สอบถามรายละเอียด Tel.08-1992-7223
e-mail: webmaster@thaiall.com [ทีมงาน]
Today : 25 April 2018