จังหวัดลำปาง
Lovelampang.com
Weblampang.com
Lampang.net
Lampang.go.th
แผนที่จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลศูนย์ฯ
เทศบาลนครลำปาง
ลานนาโพสต์


:: ระบบบริหาร ::
บล็อก : กระดานข่าว : ภาพชาวลำปาง : ข้อมูลท่องเที่ยว : สถานีวิทยุ : ฐานข้อมูล : ทีมงาน
ฐานข้อมูลจังหวัดลำปาง
ภาคภาษาอังกฤษ
General information
Travel information
ภาคภาษาไทย
สภาพทั่วไปเมืองลำปาง
สถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติ
สถานที่ท่องเที่ยว : วัด และโบราณสถาน (วัดเจดีย์ซาวมีภาพ)
สถานที่ท่องเที่ยว : สินค้า และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การเดินทาง พาหนะ และที่พัก
รวมภาพ ที่จัดหมวดไม่เสร็จ
สัญลักษณ์ของเมืองลำปาง
เส้นทางชมเมือง
การเข้าถึงตัวเมือง
ประวัติของเมือง
ประวัติรถม้า และรถไฟ
ของขวัญของฝาก
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลำปาง
ข้อมูลสภาพทั่วไป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ
โครงสร้างทางประชากรและสังคม
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
ดอกไม้ประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัด (Slogan)
แนะนำ ติชม หรือ สอบถามรายละเอียด Tel.08-1992-7223
e-mail: webmaster@thaiall.com [ทีมงาน]
Today : 27 April 2018