#610 เวทีแสดงผลงานของเยาวชน

    เวลาดูภาพยนตร์จะเห็นว่าเด็กหลายคนใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อติดต่อสื่อสาร หรือส่งข่าวสารกับเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนในสังคมได้ ปัจจุบันโรงเรียนจะสนับสนุนนักเรียนให้ไปแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาค ประเทศ หรือโลกมากมายจนมีผลงานเป็นพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) การมีผลงาน เก็บผลงาน จัดหมวดหมู่ และนำเสนอเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ถ้าเป็นนักเรียนก็เพื่อเตรียมยื่นผลงานเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือการขอรับทุนการศึกษา ถ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยก็เพื่อเตรียมสมัครงานในตำแหน่งที่ชอบกับบริษัทใหญ่โต ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีพอร์ตของร้านเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ ถ้าเป็นหนุ่มสาวก็ต้องการมีเวทีเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของตนเผื่อจะมีใครเข้ามาสนใจเห็นตัวตนของฉันบ้างแล้วกดไลท์กดเลิฟสานต่อความสัมพันธ์กันต่อไป

    ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา โรงเรียน บริษัท หรือพ่อค้าแม่ค้ามีโอกาสมากมายในการมีเวทีของตนผ่านสื่อ แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เป้าหมาย หากมีเป้าหมายที่ชัดก็จะตามมาด้วยการใช้เวลาทุ่มเทที่จะนำผลงานของตนเผยแพร่ในเวที แล้วเวทีนั้นก็จะมีชีวิตชีวากับผู้พบเห็น การมีเวทีเผยแพร่ผลงานต้องลงทุนด้วยเวลา และค่าใช้จ่าย ส่วนเวทีแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็มี อาทิ blogger.com, gotoknow.org, wordpress.com, firebase.google.com, github.com, facebook.com, twitter.com หรือ line ถ้าต้องการแบบทางการก็จะมีโดเมนเนมของตนเอง มีเครื่องบริการ และระบบฐานข้อมูล มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเสนอสินค้า และรับการชำระเงินในตัว

    คำสำคัญคือ เยาวชน ปัจจุบันเป้าหมายของเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งสายสามัญ และสายอาชีพก่อนเข้าระดับอุดมศึกษา คือ การตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้ไปใช้สอบเรียนต่อหรือสอบเข้าทำงาน การมีเวทีอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของการเรียนหนังสือ การใช้สื่อสังคมของเยาวชนก็พบว่าการนำเสนอผลงานอย่างจริงจังมีน้อย การจะนำเสนอผลงานนั้นต้องมีทักษะการเขียนในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องมีทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน เชื่อมโยงกับคำว่า สุ จิ ปุ ลิ แต่ประเทศไทยเราพบว่าเยาวชนมีทักษะการอ่านไม่สูง ร้านหนังสือหรือนิตยสารต่างทยอยกันปิดตัวลง เพราะผู้อ่านลงทุนซื้อหนังสือมาอ่านกันน้อยลง หันไปใช้สื่อสังคม และให้เหตุผลว่าอ่านจากสื่อสังคมมากขึ้น ต่อไปก็หวังว่าสื่อสังคมจะมีอะไรที่ดีให้อ่านอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและน่าเชื่อถือได้ หวังว่าประเทศไทย 4.0 จะเป็นทางออกและสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีเวทีนำเสนอของตนเอง

   

   https://www.facebook.com/littlebunnystoress/

   https://firebase.google.com

   https://github.com/

   https://www.blogger.com

   http://www.wordpress.com

   https://www.youtube.com/watch?v=usO_6-RuCrg