#602 สื่อสังคมตระหนักในของแพง

    กลางปี 2560 มีการตื่นตัวผ่านสื่อสังคม ว่าสินค้าบางรายการแพงเกินจริง เมื่อเปรียบเทียบราคาขายกับต้นทุน มีการขุดคุ้ย เรียกร้อง เกิดกระแสแสดงความเห็นมากมายในสื่อ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก และมีการเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาคุ้มครองคนไทยจากผู้ประกอบการที่ขายสินค้าแพง หรือราคาขายสูงกว่าต้นทุนมากเกินไป หรือหลอกลวงว่าราคาขายนั้นขายต่ำกว่าทุน ซึ่งธรรมชาติของผู้ซื้อ คือ ชอบซื้อของถูก ของลดราคา และมีของแถม

    ปัจจุบันในประเทศทุนนิยม จะมีการทำธุรกรรมที่เรียกว่าซื้อมาขายไป คือ ซื้อมาถูก หรือผลิตในต้นทุนที่ต่ำ แต่ขายไปในราคาที่สูง ผู้บริโภคก็จะต้องจ่ายแพงกว่าต้นทุน ส่วนต่างนั้นถูกเรียกว่า กำไรของผู้ผลิต หรือผู้ขาย ก็มีตั้งแต่กำไร 10 หรือ 20 หรือ 100 ถึงหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสสนใจต้นทุนของน้ำชาเขียว ว่ามีต้นทุนการผลิตน้ำชาประกอบด้วย ใบชา น้ำ น้ำตาล และกลิ่น เพียงขวดละ 1.50 บาท หากรวมค่าใช้จ่ายอื่น ก็เฉลี่ยที่ขวดละ 8.50 บาท หากไปมองที่ราคาขายแต่ละขวดในปัจจุบัน และมองดูกำไรแต่ละปีของผู้ผลิตชาเขียวขายที่สูงเกือบพันล้านในอดีต ก็จะเห็นส่วนต่างที่มากมาย

    สังคมทุกวันนี้ต้องการความยุติธรรม และความเสมอภาค ต้องการให้ราคาทุนใกล้เคียงกับราคาขาย ทำให้นึกถึงสังคมที่เอื้อเฟื้อ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน หากมีใครขายแพง ภาครัฐก็จะออกมาช่วยคุ้มครองไม่ให้ราคาขายแพงเกินต้นทุนไปมากจนสื่อสังคมนำมาวิจารณ์กันได้ ในความเป็นจริงมีสินค้าอีกมากที่ราคาทุนกับราคาขายห่างกันหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่สื่อสังคมยังไม่ได้นำมาวิพากษ์กัน และคนไม่น้อยที่ยังไม่ได้คุ้มครองตนเองเท่าที่ควร และอาจรอให้ สคบ. มาช่วยคุ้มครอง ยังมีคนอีกไม่น้อยที่คิดต่างและเชื่อว่า ราคาขายขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า เพราะลูกค้าที่มีรายได้สูงอาจต้องการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสะดวกสบาย ความพอใจ และคุณค่าทางจิตใจ แม้เลือกได้ระหว่างราคาที่ต่ำกว่าก็ยังเลือกราคาที่สูงกว่าอยู่ดี ตามความเชื่อ และความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักที่ผู้ขายใช้เป็นหลักในการตั้งราคา

   

   http://clip.teenee.com/etc/36520.html

   https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_342621

   https://www.trivago.co.th