#601 ยุคไทย 4.0 ทำ 8 อาชีพเสี่ยง

    เคยอ่านบทความจากเว็บไซต์ springnews.co.th มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ข้อมูล 8 อาชีพ พ่วงกว่า 10 อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นเสี่ยงตกงานรับเทคโนโลยี 4.0” ซึ่งหมายความว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย หรืออีคอนไทย ให้ข้อมูลจากผลการประเมินในเบื้องต้นพบ 8 อาชีพที่เสี่ยงตกงาน ประกอบด้วย 1) พนักงานขายปลีกหน้าร้านในห้างโมเดิร์นเทรด และพนักงานขายตรง 2) พนักงานโรงแรม 3) พนักงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงิน 4) แรงงานในอุตสาหกรรม 5) แรงงานในภาคโลจิสติกส์ 6) บุรุษพยาบาลดูแลคนสูงวัยหรือผู้ป่วย 7) คนขับรถยนต์ทั้งรถยนต์และรถบรรทุก 8) เคาน์เตอร์เซอร์วิสในภาคธุรกิจ

    โดยอาชีพที่เสี่ยงว่าจะตกงานหรือได้รับผลกระทบ จะถูกแทนที่ด้วย อีคอมเมิร์ซ ระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ อีแบงค์กิ้ง หุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์ช่วยเหลือ รถยนต์ไร้คนขับ และอินเทอร์เน็ตออฟติง ส่วนอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นที่เสี่ยงในการทำธุรกิจ หากไม่ปรับตัว อาทิ สิ่งทอ รองเท้า ผ้าผืน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง หัตถอุตสาหกรรม เครื่องไมโครเวฟ และสื่อสิ่งพิมพ์ ในช่วงรอยต่อปฏิรูปภาคแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นี้ จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ภาคแรงงานมีผู้มีงานทำ 37.4 ล้านคน จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้

    พบว่ามีการแชร์บทความ 8 อาชีพกันมาก และได้มีความคิดเห็นออกมาหลายมุมมอง บางส่วนก็เห็นว่าการเข้ามาแทนที่ของรถยนต์ไร้คนชับ หรือหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วย หรืออินเทอร์เน็ตออฟติง (IoT) นั้นเกิดขึ้นได้ แต่น่าจะเกิดในต่างประเทศก่อน และคงใช้เวลาอีกหลายปี กว่าแรงงานไทยจะได้รับผลกระทบ ยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างทดสอบ ยังต้องได้รับการพัฒนา ต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะมาเป็นวิถีชีวิต หรือวิถีอุตสาหกรรมของคนไทยได้ อาชีพใดจะอยู่ อาชีพใดจะไป เทคโนโลยีใดจะมา และได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืนก็ต้องติดตามกันต่อไป

   

   http://www.springnews.co.th/th/2017/05/42704/

   https://money.kapook.com/view170744.html