#596 ถึงยุคที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องตั้งโต๊ะ

    ยุคของคอมพิมเตอร์เริ่มจากการใช้พื้นที่ทั้งห้อง เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งชุด ต่อมาก็เล็กลงจนคนธรรมดาเป็นเจ้าของได้ เรียกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และตั้งบนโต๊ะได้ (Desktop) ยุคแรกจะมีไดร์ฟใส่แผ่นดิสก์สองแผ่น (Diskette) ยุคต่อมาก็มีฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) จากนั้นก็เหลือช่องใส่แผ่นดิสก์เพียงแผ่นเดียว พัฒนาจนไม่มีช่องใส่แผนดิสก์ แต่มีซีดีไดร์ฟ (CD Drive) กับพอร์ตยูเอสบี (USB Port) เข้ามาทดแทนกันได้ แล้วก็เห็นการเข้ามาของเครื่องโน๊ตบุ๊ค (Notebook) ทำให้เครื่องตั้งโต๊ะเริ่มหายไปจากตลาด

    ปัจจุบันเริ่มไม่เห็นร้านคอมพิวเตอร์จำหน่ายเครื่องตั้งโต๊ะ แต่จะมีเครื่องโน๊ตบุ๊คแทน และนับวันร้านคอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นร้านขายสมาร์ทโฟน (Smart phone) เพิ่มขึ้น เพราะคนเจนวาย (Gen Y) หรือคนรุ่นใหม่เลือกซื้อสมาร์ทโฟนแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ กระแสการเรียนในโรงเรียน สถาบันกวดวิชา หรือมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนการใช้สมาร์ทโฟนก็เพิ่มขึ้น การเรียนผ่านคลิ๊ปแบบ MOOC หรือ e-Learning ก็เพิ่มขึ้น ไม่ต้องส่งงานเป็นกระดาษ ยอมรับแฟ้มดิจิทัล และการส่งงานแบบออนไลน์ ถ้าต้องเลือกซื้อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาสองหมื่น กับสมาร์ทโฟนราคาเท่ากัน ก็มีแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่จะเลือกสมาร์ทโฟน เพราะใช้งานได้ใกล้เคียงกัน และนิยมมากกว่า

    เห็นข่าวเทคโนโลยีว่ามีการพัฒนาสมาร์ทโฟนให้ใช้งานแทนเครื่องตั้งโต๊ะ ผ่านอุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า Docking เสมือนท่าจอดอุปกรณ์แล้วเชื่อมไปยังแป้นพิมพ์ จอภาพ เครื่องเสียง พริ้นเตอร์ หรือแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันสมาร์ทโฟนทำงานได้มีประสิทธิภาพ มีแอพพลิเคชั่นที่ทำงานได้มากมาย สามารถสั่งควบคุมอุปกรณ์ (Remote) หรือจำลองเป็นเครื่องบริการ (Server) ก็ได้ ตัวอย่างหนึ่ง คือ Samsung DeX เป็นอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S8 ให้เป็นคอมพิวเตอร์ได้ คนทำงานที่ต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถต่อสมาร์ทโฟนประจำตัวผ่านอุปกรณ์เสริมก็สามารถทำงานได้เหมือนกับทำงานกับเครื่องตั้งโต๊ะ หรือเครื่องโน๊ตบุ๊ค เมื่อจะกลับบ้านหรือพักกลางวันก็เพียงแต่ถอดอุปกรณ์ออกมาพกติดตัวเท่านั้น พนักงานคนอื่นก็สามารถเข้าไปนั่งได้ แนวคิดนี้เหมาะกับสำนักงานที่พนักงานไม่มีโต๊ะประจำ เข้าไปทำงานพบโต๊ะใดว่างก็ใช้งานได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนของตนเอง

   https://www.blognone.com/node/91280

   http://www.aripfan.com/samsung-dex-for-s8/