#587 ใช้เอไอเขียนข่าวแทนคน

    เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้หุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI = Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยงานมนุษย์ในระยะแรก จนปัจจุบันเริ่มเอามาทดแทนมนุษย์ เราอาจคุ้นเคยกับเอไอในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ ไอรอนแมน สตาร์วอร์ส ทรอน เดอะแมททริก เทอร์มิเนเตอร์ หรือไอโรบอท แต่ในความเป็นจริงก็ไม่แตกต่างกับจินตนาการมากนัก มีหลายอุตสาหกรรมนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ทำงานอัตโนมัติแทนคนมาได้ระยะหนึ่ง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

    หุ่นยนต์ให้บริการต้อนรับในโรงแรม หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในร้านอาหาร หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์คอยให้ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ ในด้านการศึกษามีระบบอีเลินนิ่ง ที่ผู้เรียนเข้าไปเรียน หากเรียนครบตามเงื่อนไขทั้งจำนวนชั่วโมง การส่งงาน คะแนนสอบตามเกณฑ์ ก็จะออกใบรับรอง (Certificate) ซึ่งผู้เขียนก็พัฒนาศูนย์สอบ Ten Test Center ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปทำข้อสอบ หากทำได้คะแนนเต็มก็จะออกใบรับรองออนไลน์เป็นกำลังใจให้กับความมุ่งมั่น ซึ่งไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการทำงาน การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อต้นปี 2560 พบว่า มหาวิทยาลัยปักกิ่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เขียนข่าวได้

    ที่ผ่านมาสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับแรงกดดันจากเทคโนโลยีอย่างมาก การใช้เอไอเขียนข่าวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนในวงการสื่อลดลง และถูกแทนที่ด้วยเอไอ ตามข่าวรายงานว่าเอไอเขียนข่าวขนาด 300 คำลงไปในหนังสือพิมพ์ Southern Metropolis Daily การที่เอไอจะเขียนข่าวได้ก็ต้องมีข้อมูลป้อนเข้าไป และนำมาร้อยเรียงตามหลักการเขียนข่าวว่าต้องเริ่มต้น ดำเนิน และสรุปอย่างไร แม้ระบบจะทำงานได้ดีเพียงใด แต่ก็ยังไม่สามารถเลือกแหล่งข่าว และออกไปสัมภาษณ์ เพราะมีเงื่อนไขมากมายในการทำงานกับมนุษย์ นอกจากเขียนข่าวแล้วกลางปี 2557 ยังเคยเปิดตัวหุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าวในญี่ปุ่น ทำให้เกิดการส่งต่อสารระหว่างหุ่นยนต์ด้วยกัน คือ หุ่นตัวหนึ่งเขียนข่าว หุ่นอีกตัวก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าว แล้วอะไรจะตามมาคงต้องติดตามกันต่อไป

   

   http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/187099

   http://thumbsup.in.th/2017/01/robot-reporter-makes-newspaper-debut/