#581 พบลิงค์ในเว็บไซต์ที่เข้าไม่ได้

    เวลาเข้าเว็บไซต์แต่ละที่จะมีลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีประโยชน์ อาจมีไม่กี่ลิงค์ หรือมีมากมายให้เลือกคลิ๊กได้อย่างพอใจ แต่หลายครั้งที่ผู้พัฒนาอาจไม่มีเวลาตรวจสอบก็จะปล่อยปะละเลย จนทำให้มีลิงค์เสีย (Dead Link) ที่หมายถึงลิงค์ที่คลิ๊กไม่ไปยังเป้าหมาย หรือปลายทางได้เปลี่ยนแปลงทั้งแบบย้ายเว็บเพจ ลบข้อมูล หรือปิดเว็บไซต์ไปแล้ว มักเกิดกับเว็บไซต์ที่เปิดมาเป็นเวลานาน และมีเว็บเพจให้บริการจำนวนมาก การดูแลตรวจสอบก็อาจไม่ทั่วถึง

    การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของเว็บไซต์เป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนที่มีข่าวปิดกิจการกันอย่างต่อเนื่องแล้วปลดพนักงานนับพันนับหมื่น หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปิดตัวไปหลายฉบับก่อนสิ้นปี 2559 เว็บไซต์เป็นเพียงการบริการข้อมูลขององค์กร หากบริษัทปิดไปก็ย่อมส่งผลให้เว็บไซต์ต้องปิดตามอย่างแน่นอน ทำให้ลิงค์จำนวนมากกลายสภาพจากลิงค์ดี (Active Link) กลายเป็นลิงค์เสีย (Dead Link) แล้วนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้น เหตุผลอื่นนอกจากการปิดบริษัทแล้ว ก็มีโอกาสที่ผู้จัดการ หรือเว็บมาสเตอร์อาจเปลี่ยนคน เมื่อเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนนโยบาย ข้อมูลสารสนเทศเก่าก็อาจต้องถูกปรับแก้จนไม่อาจเข้าถึงได้เหมือนเดิม หากไม่มีผู้ใช้ให้ข้อมูลป้อนกลับว่าขอให้ลิงค์เดิมกลับมา ลิงค์เหล่านั้นก็อาจหายถาวร

    ในส่วนราชการก็มักจะมีเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลกับผู้สนใจ แต่หัวหน้าส่วนราชการ หรือพนักงานราชการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย บางท่านอายุมาก และอาจรู้สึกเป็นลบ หรือไม่ยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ บางครั้งอาจพบเว็บไซต์ของทางราชการหายไปจากเดิมที่เคยเข้าถึงข้อมูลได้ปกติ ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์ก็เหมือนดาบสองคม การเปิดการสื่อสารที่ดีก็จะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าให้ข้อมูล แล้วมีผู้ประสงค์ร้ายนำไปใช้ทางลบ ก็อาจเป็นภัย เช่นเดียวกับ single gateway ที่ทางราชการเห็นว่าเป็นประโยชน์ แต่ผู้คิดต่างก็มองว่าเป็นการควบคุมที่อาจไม่เหมาะสม ดังนั้นเว็บไซต์ขององค์กรใดจะอยู่ได้นานหรือไม่ ก็ขึ้นกับผู้บริหารจะตัดสินใจสนับสนุน หรือยุติการให้ข้อมูลแก่สาธารณะก็สามารถทำได้