#580 นักพัฒนาต้องปรับตามหลายจอ

    คำว่าหลายจอ (Multi-screen) เป็นคำที่คุ้นหูในวงการสื่อมาได้ระยะหนึ่ง เพราะสื่อใดไม่ปรับตัวจากสื่อดั่งเดิมไปสื่อสมัยใหม่หรือสื่อดิจิทัลก็จะตามกระแสการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน แต่การปรับตัวจากสื่อดั่งเดิมสู่สื่อหลายจอนั้นไม่ง่าย มีองค์ประกอบที่ต้องเรียนรู้ ใช้ทรัพยากร แล้วเปลี่ยนแปลงอยู่มากมาย จากยุค 3.0 เข้าสู่ 4.0 หรือการแข่งขันกับเหล่า Startup ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย แล้วต้องสรรหาทีมพัฒนาที่เข้าใจสื่อสังคม สื่อหลายจอ สื่อใหม่อย่างเท่าทัน แต่มีไม่น้อยที่ยังเป็นนักพัฒนายุคเก่า ที่เคยชินกับสื่อจอเดียว งานที่ผ่านมาก็เป็นจอเดียว การจะปรับให้งานเดิมที่ทำมานับสิบปีรอบรับหลายจอก็จำเป็นต้องใช้เวลา ใช้ทรัพยากร และความร่วมมือจากทุกฝ่าย

    คำว่า Responsive web design คือ การออกแบบเว็บไซต์ หรือเว็บเพจให้สามารถเปิดได้โดยอุปกรณ์หลายขนาด แล้วมีหน้าตาการแสดงผลที่แตกต่างกันไปตามขนาดของแต่ละอุปกรณ์ เว็บไซต์สื่อสังคม (Social Media) มักพัฒนาให้เว็บไซต์ของตนรองรับการแสดงแบบหลายจอ บางเว็บไซต์พัฒนาแอพพลิชั่นให้เปิดเว็บไซต์ของตนได้ดีขึ้นที่ทำงานได้ทั้งบน Android และ Apple โดยมีการแสดงผลที่รองรับกับ Bandwidth ที่จำกัด หรือปกติ เพื่อให้ทำงานได้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

    การพัฒนาเว็บไซต์ให้ทำงานแบบ Responsive web design นั้น ควรเป็นหลักสูตรแรกสำหรับนักศึกษาด้านไอที โดยเฉพาะการศึกษาภาษา HTML (Hypertext Markup Language) และ CSS (Cascading Style Sheets) เพราะการเขียนโปรแกรมแบบ server-side script หรือ client-side script มีรายละเอียดมากมาย การเขียนเว็บเพจให้ได้ผลตามต้องการจะต้องคำนึงถึงการรองรับหลายจอภาพเป็นอันดับแรก ย่อมทำให้การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ลึกขึ้น หรือมีรายละเอียดมากขึ้นทำได้ง่ายกว่าการแก้ไขในภายหลัง ผ่านการวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าให้แสดงผลบนทุกอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม