#572 คาดหวังเพื่อนสนิทในสื่อสังคม

    มีโอกาสได้ชมมิวสิควิดีโอของ Girl Gang หรือ Boy Gang ที่ความรักและผูกพัน ร้องรำทำเพลงออกทีวีอยู่เสมอ ได้เห็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ร่วมกัน โดยปกติก็จะคุยกันมากกว่าคนที่บ้านซะอีกจนหลายคนเผลอให้ความสำคัญกับหัวหน้ามากกว่าแฟนก็มี ได้เห็นนักศึกษาที่ต้องเรียนร่วมกัน ทำงานกลุ่ม ทำโครงงานร่วมกันเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ ได้เห็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่ทั้งลูกหลานเหลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายทานข้าวร่วมกัน ดูทีวี และใช้ชีวิตร่วมกันทั้งชีวิต ได้เห็นเพื่อนร่วมชมรม สมาคม สโมสรที่ทำกิจกรรมร่วมกัน พวกเขามีการพูดคุยทั้งผ่านวาจา และผ่านสื่อสังคม (Social Media) มากขึ้น ก็ใช้กันทั้ง Line และ Facebook และ Instagram แต่เคยถามผู้ใช้กลุ่มหนึ่งกลับพบว่าความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมไม่เป็นไปตามคาด

    เคยพูดคุยกับผู้คนกลุ่มหนึ่งที่สังคมมองว่าพวกเขาติดสื่อสังคม จนเวลากินไม่ได้กิน เวลาเรียนก็จ้องแต่สมาร์ทโฟน เวลางานก็นั่งอัพเฟสอัพไลน์ เวลานั่งรถก็เอาแต่ก้มหน้ากดจอ ซึ่งน่าจะเป็นแบบนี้ในผู้คนกลุ่มอื่นด้วย พบประเด็นที่ผิดปกติแยกตามคำถามได้ดังนี้ มีคำถามแรกว่าใช้เครือข่ายสังคมคุยกับคนที่บ้านไหม คำตอบคือไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลย หรือเลือกคบเฉพาะพ่อหรือแม่ คำถามที่สองว่าคุยกับเพื่อนในหน่วยงานหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนไหม เฉพาะกลุ่มของตน คำตอบคือคุยกับบางคนในกลุ่ม และบางคนก็คุยกับเพื่อนนอกกลุ่มมากกว่า คำถามที่สามว่าคุยกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ครู อาจารย์ไหม คำตอบคือไม่ได้รับเป็นเพื่อน ไม่คิดคุยด้วย หรือสมัครบัญชีใหม่ สอดคล้องกับครูบางท่านที่เล่าว่าไม่รับนักศึกษาเป็นเพื่อน คำถามที่สี่ว่าแล้วเข้ากลุ่มหน่วยงาน กลุ่มชมรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มสถาบัน กลุ่มทำงาน คุยกันบ่อยไหม คำตอบคือบางกลุ่มไม่ค่อยได้เข้า แต่เข้าบางกลุ่มตลอด เลือกเข้าเฉพาะที่ชอบ เพราะไม่มีเวลาให้กับทุกกลุ่ม

    สรุปได้ว่าคนในสื่อสังคมอาจไม่ได้คบเพื่อนครบทุกกลุ่ม ครบทุกสื่อสังคม ด้วยปัจจัยเรื่องเวลา ความสนิทในระดับบุคคล การให้ความสำคัญในระดับกลุ่มที่แตกต่างกันไป หรือมีประสบการณ์เชิงลบกับสื่อสังคมมาก่อน ในเฟสบุ๊คแบ่งความสัมพันธ์เป็นโปรไฟร์ กลุ่ม และแฟนเพจ ซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสัมพันธ์ที่ดีในทุกกลุ่ม หรือทุกแฟนเพจ บางคนอาจให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ การพบปะพูดคุยที่ร้านกาแฟ ที่ชมรม ที่ทำงานมากกว่าการส่งข้อความสื่อสารกัน ยิ่งอายุมากขึ้น สายตาเรื่องฝ้าฟางก็จะเป็นอุปสรรคในการใช้สื่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้เท่าเทียมกัน จึงมีอุปสรรคที่ต้องพัฒนากันต่อไป