#569 สมาร์ทซิตี้ในอนาคต

    สมาร์ทซิตี้ (Smart City) หมายถึงเมืองที่น่าอยู่ มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และทันสมัย เป็นเมืองที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 เป็นเมืองในฝันของผู้ที่พร้อมปรับตัว เราอาจเคยเห็นในภาพยนตร์มาแล้วว่าสมาร์ทซิตี้เป็นอย่างไร ทุกความสำเร็จต้องมีระยะเริ่มต้น พัฒนา ลองผิดลองถูกกว่าจะไปถึงจุดหมาย สมาร์ทซิตี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ที่จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากภาครัฐ เช่น การขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลายพันแห่งอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

    เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นคำหนึ่งที่ทำให้สมาร์ทซิตี้ในอนาคตเป็นจริง ทุกการขับเคลื่อนจะใช้ทรัพยากรลดลง ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เชื่อมเข้าอินเทอร์เน็ต (IoT = Internet of Things) มีความสุข ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ธุรกิจจะใช้บุคลากรลดลง สื่อสารได้โดยไม่ต้องเดินทาง ทุกการผลิตใช้พลังงานต่ำ ใช้วัตถุดิบคุ้มค่า ไร้ขยะ อาหารปลอดภัยสะดวกซื้อใกล้บ้าน และมลพิษต่ำ การเดินทางในสมาร์ทซิตี้อาจเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น แต่ยังมีระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูงที่สะดวกสบาย การส่งสินค้าทำได้สะดวกขึ้น มีเทคโนโลยีไร้สายทั่วถึง มีเซ็นเซอร์รอบตัวที่รับรู้ตอบสนองทันที การใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัล ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มขยับเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ เริ่มยอมรับพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่ทำรายการผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขที่บัตรประชาชนได้แล้ว

    ทั้งสถานศึกษา ที่ทำงาน ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ หรือที่บ้านก็จะยกระดับความสมาร์ทไปพร้อมกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามา อาทิ เครื่องพิมพ์กระดาษจะเริ่มหายไปแล้วแทนด้วยอีบุ๊ค (e-book) มีเครื่องพิมพ์สามมิติใช้สร้างโมเดลต้นแบบ หรืออุปกรณ์ทั่วไป มีแว่นตาเสมือนจริงเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม (Microsoft HoloLens) การเรียนหนังสือก็เรียนผ่านมุก (MOOC = Massive Open Online Course) ไม่ต้องไปเข้าชั้นเรียนเหมือนเดิม ธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) ก็เปิดบริการลูกค้าโดยไม่มีพนักงานแม้แต่คนเดียว ตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติที่อุ่นอาหารด้วยตนเองที่สะดวกและสะอาด ต่อไปการทำองค์กรธุรกิจก็จะใช้เอาท์ซอร์ท (Outsource) ที่เป็นสตาร์ทอัพ (Startup) มากขึ้น ประเทศไทยในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไรต้องรอติดตามไปพร้อมกัน

   http://www.thaitelecentre.org/

   http://www.facebook.com/digitalcommunitycenter/

   http://www.thaiall.com/digitalcommunity/