#561 การทำคลาวด์ในองค์กร

    การประมวลผลแบบคลาวด์ หรือคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือ บริการที่ครอบคลุมถึงการให้บริการประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบสื่อสารจากผู้ให้บริการ เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้ง ดูแล และต้นทุน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ และได้รับความนิยมจากองค์กรอย่างมาก ซึ่งคลาวด์มีหลายแบบให้เลือกใช้ทั้งแบบสร้างในองค์กร สร้างใช้ภายนอกองค์กร หรือผสมผสาน แล้วมีให้เลือกได้แก่ IaaS, Paas หรือ SaaS ถ้าเป็นองค์กรที่ใหญ่มีหน่วยงานด้านไอทีที่มีดาต้าเซ็นเตอร์ของตนเอง มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ต้องการทรัพยากรเป็นส่วนตัวของตนเอง และต้องการความปลอดภัยสูง ก็เลือกได้ว่าจะสร้างคลาวด์ในองค์กรของตนเองหรือไม่

    การสร้างคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) สำหรับใช้ในองค์กร สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้หลายค่าย อาทิ Open Stack ซึ่งทำงานบน Linux และมีการจัดอบรมโดย ITBakery ใช้เวลาอบรม 4 วัน ค่าใช้จ่าย 18900 บาทต่อหลักสูตร แล้วยังมีซอฟต์แวร์ที่สร้างคลาวด์จากหลายค่ายที่น่าสนใจ อาทิ Hyper-V ของ Microsoft, vSphere ของ VMware, Virtual Box ของ Oracle, Cloud Burst ของ IBM, Xenserver ของ Xen โดยซอฟต์แวร์กลุ่ม Hypervisor แต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป โดยเน้นไปที่การทำให้เครื่องบริการหนึ่งเสมือนถูกแบ่งเป็นหลายเครื่องให้กับหลายองค์กรในองค์กรได้ใช้งานอย่างปลอดภัย และเป็นอิสระต่อกัน

    การใช้บริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เป็นตัวเลือกขององค์กรขนาดเล็กที่เปิดใหม่ เพราะประหยัดงบประมาณ และใช้งานตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริการคลาวด์ ส่วนองค์กรขนาดใหญ่มักใช้บริการคลาวด์ลูกผสม (Hybrid Cloud) เพราะเลือกนำข้อมูลที่เผยแพร่หรือใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเข้าใช้ทรัพยากรในคลาวด์สาธารณะ แต่ข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงก็จะเลือกใช้คลาวด์ส่วนตัว เพราะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเก็บไว้นอกองค์กร แม้นักคอมพิวเตอร์จะยืนยันว่าการส่งข้อมูลลับเฉพาะเข้าไปในคลาวด์ของผู้ให้บริการ ว่าจะได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่ก็ตาม การเติบโตของคลาวด์เป็นกระแสที่หยุดไม่อยู่ เพราะมีข้อดีมากมาย และยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์องค์กรได้ทุกระดับ

   https://www.blognone.com/node/42762

   http://www.slideshare.net/lersmethasakul/e-government-cloud-service

   http://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition/

   http://thaiopensource.org/tag/openstack/

   http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/156179.pdf

   https://www.2beshop.com/what-VMware-vSphere.php

   http://www.saranitus.com/2014/05/how-to-enable-hyper-v-feature-in-windows-8-1.html

   http://www.thaiall.com/blog/burin/5619/