#554 กติกาของกลุ่มไลน์ชมรมสมาคม

    ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปเร็วมาก เกือบทุกคนที่เข้าสังคมมักมีสมาร์ทโฟน และแอพไลน์ เพราะเป็นบริการยอดนิยมของคนไทย คนไทยจำนวนไม่น้อยใช้ไลน์อย่างเดียว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในลำปางที่ผู้เขียนเคยไปอบรมเทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียภาคปฏิบัติผ่านสมาร์ทโฟน ในการใช้งานจริงของผู้ใช้ทั่วไปจะเป็นสมาชิกกันคนละหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะมีกติกามารยาที่แตกต่างกันไป เรียกว่ากฎหมู่ที่คนในกลุ่มยอมรับร่วมกัน อดีตถึงปัจจุบันกฎหมู่มีอิทธิพลเหนือกฎอื่น ถ้าคนทั้งห้องรวมตัวกันตั้งกฎของตนเองที่คนในกลุ่มยอมรับ และขอเปลี่ยนกฎที่เขียนขึ้นก็สามารถทำได้ ส่วนในไลน์ที่สื่อสารกันเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 200 คนนั้นก็จะยึดถือกฎหมู่เป็นสำคัญ

    ผู้ใช้ไลน์มักเป็นสมาชิกในหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนเรียน กลุ่มเพื่อนงาน กลุ่มชมรมสมาคม กลุ่มหน่วยงาน กลุ่มธุรกิจ แต่ละกลุ่มจะไม่ใหญ่มากมีไม่เกินสองร้อยต่อกลุ่ม ส่วนกลุ่มเฟสบุ๊คที่ใหญ่มีกันเป็นแสน กติกาของกลุ่มก็จะแตกต่างกันไป กลุ่มครอบครัวที่มีผู้สูงอายุก็มักจะส่งภาพสวัสดียามเช้า สวัสดีวันเสาร์ ภาพดอกไม้ ภาพสถานที่สวยงาม แล้วลูกหลานก็เข้าพูดคุยทักทาย ก็ถือเป็นสิ่งดี เพื่อให้ท่านได้ใช้สมองอย่างต่อเนื่อง น่าจะชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ กลุ่มเพื่อนเก่าที่ไม่พบกันหลายสิบปี อย่างกลุ่มผู้ชายล้วนก็จะมีกติกาที่ยืดหยุ่นกว่ากลุ่มไม่แยกเพศ คุยกันเปิดอกเปิดใจแบบไม่ต้องเกรงใจคนที่บ้าน นัดกันไปเล่นกีฬา ดื่มกาแฟ สังสรรค์ทุกวันสะดวก เรียกว่าประชุมย่อย หรือปาร์ตี้เล็ก ก่อนจะจัดสังสรรค์ใหญ่ตามเทศกาล เช่น ปีใหม่สากล หรือรดน้ำดำหัวครูเก่า

    กลุ่มชมรมสมาคมก็จะมีกติกามากกว่ากลุ่มประเภทอื่น เพราะสมาชิกที่มารวมกันมักไม่รู้จักกันมาก่อน ต่างเพศ ต่างวัย ต่างภูมิลำเนา ต่างการศึกษา ต่างความชอบ แต่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของคนที่ต่างกันจะต้องมีกฎของกลุ่ม กติการของกลุ่มแบบนี้ คือ ไม่ส่งคำว่า สวัสดียามเช้ากันทุกเช้า ไม่แชร์ข่าวสังคม ข่าวน้ำมันขึ้นลง ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข้อคิดคำคม เพราะไม่ใช่ประเด็นที่กลุ่มคาดหวัง และโพสต์เฉพาะเรื่องที่ตรงกับเป้าหมายของกลุ่ม จึงต้องคิดก่อนโพสต์ (Think before you post) ด้วยการเขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กลุ่มสนใจเท่านั้น ในกลุ่มไลน์มีทั้งแชท โน้ต และอัลบั้ม การส่งข้อมูลเข้าไปก็ควรพิจารณาว่าจะเข้าไปส่วนใด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่สุด