#547 ล้างหน่วยเก็บข้อมูลให้กู้ไม่ได้

    ความไว้วางใจมีให้กันและกัน มีบ้างก็จะดี ทำให้ชีวิตมีความสุข เป็นมิตรภาพระหว่างคนรู้จัก แต่เห็นในภาพโซเชียลมีเดียว่าตอนยืมลูกหนี้แทบจะกราบเจ้าหนี้ แต่ตอนไปทวงตังเจ้าหนี้แทบจะกราบลูกหนี้ ซึ่งสะท้อนได้ว่าความไว้วางใจก็ควรมีแต่พอดี เห็นการไว้วางในอุปกรณ์เก็บภาพว่าเก็บภาพอะไรก็ได้ เพราะเป็นอุปกรณ์ของเราจะถ่ายภาพอะไรก็ได้ที่อยากถ่าย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักคือกล้องโปร หรือสมาร์ทโฟนของเราอาจตกไม่อยู่ในมือคนอื่นได้ และสิ่งที่เคยถ่ายภาพไว้นั้นก็จะไปปรากฏแก่สายตาของคนเหล่านั้น

    ไม่กี่วันที่ผ่านมาขอให้คุณเปรม อุ่นเรือน ช่วยกู้ข้อมูลจากหน่วยความจำขนาด 4GB ซึ่งใช้ในกล้องโปรที่เพื่อนให้ยืมมาอีกทอดหนึ่ง ปัญหาเกิดจากผู้เขียนใช้หน่วยความจำบนเครื่องอ่านหน่วยความจำที่เสีย มีผลให้หน่วยความจำเสียตามไปด้วย ทำให้อ่านไม่ได้ ต้องฟอร์แม็ตใหม่ (New Format) ซึ่งเป็นการจัดระเบียบระบบ Directory กับ File Allocation Table ในหน่วยความจำใหม่ หลังฟอร์แม็ตไม่มีอะไรเหลือเลย แต่อยากได้แฟ้มภาพประมาณ 10 ภาพที่ได้ถ่ายไป จึงใช้โปรแกรมกู้ข้อมูล อาทิ Removable Media Data Recovery, Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard, R-studio, Glary Undelete, PC Inspector File Recovery หรือ F-Recovery

    เมื่อนำหน่วยความจำที่ถูกฟอร์แม็ตบน Windows แบบไม่เลือก Quick เป็นครั้งที่หนึ่ง แล้วไปผ่านการฟอร์แม็ตด้วยกล้องโปรแบบ Low format เป็นครั้งที่สอง แล้วก็นำหน่วยเก็บข้อมูลไปกู้คืน (Recover) ด้วยโปรแกรมข้างต้น โดยคาดว่าจะมีภาพที่ต้องการออกมา 10 ภาพที่เคยลบไป แต่พบว่ามีภาพที่ได้ออกมาจากการกู้คืนหลายพันภาพ ตั้งแต่กล้องตัวนี้อยู่กับเจ้าของคนแรก ผ่านไปยังผู้ยืมกล้องอีกหลายท่าน ก็ไม่มีเจตนาจะดูภาพเหล่านั้น แต่ต้องเลือกภาพที่ต้องการออกมาจากภาพหลายพัน หลังได้ภาพที่ต้องการก็สั่งฟอร์แม็ตใหม่ ด้วยโปรแกรมที่เขียนทับแบบไม่ให้กู้ได้อีก โดยใช้คำสั่งบน DOS ว่า format m: /P:1 หมายถึง Zero every sector on the volume คือการเขียน 0 ลงไปในหน่วยเก็บข้อมูล หรือใช้โปรแกรมใดก็ได้ที่สั่งฟอร์แม็ตแล้วสั่ง Zero filling จะทำให้ไม่มีโปรแกรมใดกู้ข้อมูลเก่าออกมาจากหน่วยความจำได้อีกอย่างแน่นอน แต่ข้อมูลที่ใส่เข้าไปใหม่ และลบด้วยวิธีปกติก็จะยังกู้ได้เหมือนเดิม