#545 ติดอุปกรณ์ทำให้ปวดคอปวดข้อได้

    โรคที่มาใหม่และเป็นกันมากในกลุ่มคนทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดแขน ปวดมือ คุณหมอเรียกว่า Neck Syndrome มักเกิดในกลุ่มคนที่ใช้สมาร์ทโฟน ที่มีลักษณะติดโซเชียลมีเดีย เกม หรือคลิ๊ป จะเป็นมากขึ้นสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนระหว่างเดินทางที่ต้องก้มมองจอภาพ หรือยกขึ้นมามองอยู่ตลอดเวลาก็จะมีอาการที่คอ ไหล่ แขน และข้อมือ ความรุนแรงก็ต่างกันไปตามพฤติกรรม

    การใช้สมาร์ทโฟนที่ถูกวิธีต้องไม่ก้มหน้าลงไปมองอุปกรณ์ที่วางอยู่บนโต๊ะ เพราะจะทำให้ปวดคอ การใช้สมาร์ทโฟนที่ถูกวิธีคือต้องตั้งหน้าตรง แล้วก้มลงไปมองประมาณ 15 - 30 องศา จะเป็นมุมก้มที่เหมาะสม เหมือนการอ่านหนังสือที่อุปกรณ์ควรห่างไปประมาณ 1 ฟุต และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะวางอุปกรณ์ที่ตักเพราะคอจะก้มมากเกินไป และไม่ควรถือขึ้นเป็นเวลานานจะทำให้ปวดข้อมือ และไม่ควรใช้งานติดต่อกันเกิน 2 ชั่วโมง และไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเป็นแล้วไม่แก้ไขก็จะเจ็บอยู่อย่างนั้น เมื่อเป็นนานวันเข้าระบบข้อต่อก็จะเสียดสีต่อเนื่อง ทำให้ข้อเสื่อม ซึ่งการรักษาก็จะยากจนต้องอาศัยการผ่าตัด ปัจจุบันจึงต้องเน้นที่การป้องกันไม่ให้เกิด และการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกาย อาจใช้แพทย์แผนไทย การนวดประคบร้อน ซึ่งการรักษาไม่ได้แก้ไขที่ยั่งยืน ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุ สรุปว่าที่ดีที่สุดคือการแก้ไขท่าทางในการใช้อุปกรณ์

    ถ้าหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไอทีหรือสมาร์ทโฟนไม่ได้ ก็ควรใช้แต่พอดี ให้ถูกท่า เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะตามมา ในเมื่อรู้ว่าในอนาคตอาจจะต้องเจ็บป่วยจากการใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ก็จะต้องป้องกันด้วยการลดการใช้งาน หรือเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การเปลี่ยนจากใช้สมาร์ทโฟนไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนั่งให้ถูกท่า เพราะเครื่องข่ายสังคม หรือโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนมักสามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปได้ ซึ่งการนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ก็จะเจ็บป่วยน้อยกว่าการใช้สมาร์ทโฟน แต่จะใช้อะไรที่มากเกินไปก็มีปัญหาต่อสุขภาพได้ จึงควรออกไปเดินนอกห้อง ไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานบ้าง มองไปยังพื้นที่สีเขียว ทำกายบริหาร หมุนตัว หมุนคอ หมุนแขน หมุนไหล่ทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น พักเบรก พักเที่ยง หรือเข้าห้องน้ำ ก็จะช่วยชะลออายุของข้อต่อในร่างกายให้ทำงานกับเราได้นานขึ้น

   https://www.youtube.com/watch?v=Fd5QJbymf68