#542 ส่องปัญหาอินเทอร์เน็ตไร้สายทะลุกำแพง

    อินเทอร์เน็ตไร้สายในเครือข่ายท้องถิ่นจะบริการได้ประมาณ 100 เมตรในที่โล่ง ส่วนองค์กรใดที่เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน Leased Line หรือ ADSL หรือ 3G ก็จะปล่อยสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) ให้บริการแก่สมาชิก อุปกรณ์ฝั่งผู้ให้บริการเรียกว่า Access Point ส่วนฝั่งผู้ใช้เรียกว่า Adapter หลายครั้งได้รับทราบปัญหาว่าสัญญาณวายฟายไม่เร็วแรงดั่งใจหมาย บางครั้งผู้เขียนก็พบด้วยตนเองเมื่อไปใช้สัญญาณในห้างสรรพสินค้า จึงได้ร่วมกับอาจารย์อนุชิต ยอดใจยา ทดสอบว่าสภาพแวดล้อมแบบใดที่มีผลต่อการใช้บริการบ้าง

    ทดสอบวาง Access Point ไว้คนละชั้นกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ ในสภาพแวดล้อมแรกอยู่ห่าง 10 เมตร พบว่าใช้งานได้ปกติจะดาวน์โหลดหรือเปิดคลิ๊ปก็ทำได้ แล้วย้ายไปสภาพแวดล้อมที่สองอยู่ห่าง 30 เมตรคนละชั้น และผ่านกำแพงหนึ่งชั้น ใช้อุปกรณ์ 3 ตัวพบว่าตัวแรกไม่สามารถเข้าเกาะสัญญาณได้ ตัวที่สองเกาะสัญญาณได้แต่การตอบสนองได้ไม่ดี ตัวที่สามพบว่าผลการ ping มี Request time out บางครั้ง แต่สามารถเปิดคลิ๊ปจาก youtube.com ได้ จึงสรุปในเบื้องต้นว่าคุณภาพอุปกรณ์เป็นปัจจัยหนึ่งในการเข้าใช้บริการวายฟาย หากจะแก้ปัญหาก็ต้องดูเป็นรายอุปกรณ์ แล้วย้ายไปในสภาพแวดล้อมที่สามได้ขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิม ห่างประมาณ 20 เมตร พบว่า ถ้าเครื่องที่ขยับเข้าไปเกาะสัญญาณได้และใช้เน็ตอยู่ เครื่องที่อยู่ไกล 30 เมตรจะมีปัญหาขึ้นมา ต้องขอให้เครื่องที่อยู่ใกล้หยุดก่อน เพื่อให้ Access Point กลับมาให้บริการเครื่องที่อยู่ไกลเพิ่มขึ้น

    ณ จุดทดสอบนี้ ได้นำเครื่องต่างประเภทมาวางเรียงกัน 4 เครื่องทั้งเครื่องตั้งโต๊ะ สมาร์ทโฟน และโน๊ตบุ๊ค แต่มีเครื่องหนึ่งอยู่ใกล้กว่าเครื่องอื่นราว 1 เมตร ถ้าเครื่องที่อยู่ใกล้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ พร้อมเปิดคลิ๊ปจะทำให้อีก 3 เครื่องที่เหลือดูคลิ๊ปแล้วกระตุก จากนั้นได้เพิ่มการทดสอบยืนบังคลื่นก็จะพบว่าสัญญาณอ่อนลงในทันทีคลิ๊ปที่เคยดูได้ไหลลื่นจะกระตุก สำหรับการตรวจสอบค่าความแรงของสัญญาณวายฟาย ด้วยค่า dBm ที่มีค่าติดลบ ยิ่งติดลบน้อยยิ่งดี แต่ถ้าติดลบเกิน -70 ก็ไม่เหมาะสมที่จะใช้งานแล้ว การตรวจบนเครื่องผู้ใช้ทำได้ด้วยโปรแกรม Xirrus หรือ inSSIDer เพื่อหาค่าความแรงของสัญญาณ ซึ่งอุปกรณ์ Access Point ก็สามารถรายงานค่าสัญญาณนี้ได้เช่นกัน และค่าที่ได้ก็ไม่แตกต่างกันนัก สรุปว่าจำนวนอุปกรณ์เพียง 4 ตัวก็สามารถทำให้ Access Point แบบ 802.11b/g เครื่องนี้ให้บริการได้จำกัดสำหรับสภาพแวดล้อมที่สามที่จำลองเพื่อการทดสอบครั้งนี้แล้ว

   http://inssider.en.softonic.com/

   http://xirrus-wi-fi-inspector.en.softonic.com/

   http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html