#541 มองเห็นความรู้สึกเป็นรูปร่าง

    โดยปกติมนุษย์จะมีความรู้สึกนึกคิด แล้วแสดงออกมาให้เห็น มีความสุขก็ยิ้ม มีความทุกข์ก็ทำคิ้วขมวด เสียใจก็ร้องไห้ โกรธก็ทำหน้างอและสื่อออกมาทางแววตา เมื่อคบหาสมาคมกับผู้คนเป็นกลุ่ม เป็นพวก ก็จะนับกันเป็นเพื่อน แล้วปฏิสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ มีความรู้สึกต่อกันที่แปรเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ หากมนุษย์ตอบสนองต่อความรู้สึกในแต่ละเหตุการณ์อย่างถูกต้องย่อมทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้น มีความสุขก็ยิ้มให้ มีความทุกข์ก็ปลอบใจร่วมเศร้า มีเรื่องสนุกสนานก็ร่วมเฮฮา ดังนั้นการแสดงความรู้สึกที่ถูกกาละเทสะต่อกัน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาความสัมพันธ์ให้คงอยู่และดีขึ้น แต่ถ้าแสดงความรู้สึกเชิงลบย่อมเกิดความไม่พอใจก็จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเกิดขึ้น และเกิดการทำร้ายกันจนเป็นข่าวลงสื่อได้

    สื่อสังคมที่คนไทยใช้กันมากคือเฟสบุ๊ค เมื่อปลายมกราคม 2559 ได้มีการปรับปรุงปุ่มไลค์ให้สามารถแสดงความรู้สึกที่แตกกันได้หลายแบบ ถูกเรียกว่า Emoji เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อักษรภาพ โดยที่ e แปลว่า ภาพ และ moji แปลว่าว่า อักษร ส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่า emoticons โดย emotion แปลว่า อารมณ์ และ icons แปลว่ารูปสัญลักษณ์ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปิดให้แสดงความรู้สึกต่อโพสต์ (Post) ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มหรือแฟนเพจ ที่เลือกความรู้สึกได้ 6 แบบ คือ ชอบ รักเลย ฮ่า ๆ ว้าว เศร้า และโกรธ แต่ไม่เปิดให้แสดงความรู้สึกข้างต้นต่อความคิดเห็น (Comment) ใต้โพสต์เหล่านั้นสามารถแสดงได้เฉพาะความรู้สึกชอบ

    โดยปกติเราไม่สามารถรู้ถึงความรู้สึกของใครได้โดยตรง แต่ด้วยการสังเกตผ่านสีหน้า แววตา กริยา งานเขียน และน้ำเสียง การแสดงความรู้สึกของมนุษย์ที่อัดอั้นอยู่จะช่วยระบายความคับข้องออกมาได้ เครือข่ายสังคมเป็นแหล่งระบายความรู้สึก เพื่อนไม่พอใจใครก็โพสต์ออกสื่อ เล่าวีรกรรมของคนที่เราไม่ปลื้ม เพื่อนคนใดรักใครชอบใครก็โพสต์ภาพคู่ ส่งดอก ส่งหัวใจให้กัน บอกคนรักให้คนทั้งโลกได้รับรู้ เพื่อนคนไหนอยากได้รับรักถูกยอมรับก็ควักอะไรที่ดี ที่ใครอยากเห็นออกมาโชว์ ตามคำว่า “มีดีต้องโชว์” เพื่อสนองความรู้สึกและระบายต่อกัน เฟสบุ๊คจึงปรับเพิ่มปุ่มไลค์ (Like) ให้มีความรู้สึกเป็นภาพสัญลักษณ์ใบหน้า รักใครชอบใครก็ส่ง like หรือ love รู้สึกสนุกกับเพื่อนก็ส่ง haha หรือ wow มีปัญหาก็ส่ง sad หรือ angry ต่อไปจะกดไลค์มั่วไม่ได้ล่ะ ต้องคิดก่อนว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเรารู้สึกอย่างไร จะได้ตรงกับเนื้อเรื่อง เช่น ข่าวฆ่าสุนัขก็ต้องกด angry จะไปกด love ก็จะสวนกระแสเขา

   http://www.thaiall.com/blog/burin/7240/