#534 ดีพเว็บกับดาร์คเว็บกับเว็บสาธารณะ

    ดีพเว็บ (Deep web หรือ Invisible Web) คือ เว็บเพจส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปยังเข้าไม่ถึง ที่มีข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่องราว ทั้งที่จงใจเปิดเผย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก และที่ซ่อนไว้ การจะเข้าถึงอาจต้องได้รับอนุญาต เช่น เครือข่ายสังคมที่กำหนดการเข้าถึงเป็นส่วนตัว ข้อมูลของหน่วยข่าวกรอง ข้อมูลของธนาคาร ฐานข้อมูลข่าวที่ต้องใช้รหัสผ่านจากการเป็นสมาชิก เว็บเพจที่ไม่ได้ทำลิงค์เพื่อเผยแพร่แต่เข้าถึงได้ทางตรง ข้อมูลของกลุ่มผิดกฎหมาย หรือข้อมูลที่ต้องเข้าผ่านเครือข่ายนิรนาม (Anonymous Network) โดยข้อมูลจาก oedb.org นำเสนอว่าเว็บสาธารณะ (Public web) ที่เราเข้าถึงผ่าน search engine ทั่วไปมีเพียงร้อยละ 0.03 ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 99.97 นั้น ไม่สามารถสืบค้นได้ทั่วไป

    ดาร์คเว็บ (Dark web) ตามที่เคยฟังอาจารย์ปริญญา หอมอเนก กูรูด้านความปลอดภัยเคยบรรยายในงาน KDS2015 ว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถเข้าได้ด้วยวิธีการตามปกติ ด้วยทอร์บราวเซอร์ (TOR browser) ซึ่ง Tor = The Onion Router สามารถดาวน์โหลดได้จาก torproject.org เมื่อสั่งเปิดเว็บไซต์เป้าหมายผ่านทอร์บราวเซอร์ ระบบจะเริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องพรอกซี่ (Proxy) หลายโหนด (Node) ที่มาจากการสุ่มเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างโหนด และมีการเข้ารหัสทุกครั้งก่อนถึงโหนดปลายทาง ทำให้ไม่อาจทราบได้ว่าต้นทางมาจากที่ใด และมีการเปลี่ยนพรอกซี่อยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ ทำให้การตรวจสอบไอพี (IP) จริงของผู้ส่งข้อมูลทำได้ยากยิ่งขึ้น ถ้าดูภาพยนตร์เรื่อง Whoami ของเยอรมัน จะทำให้เข้าใจการใช้ทอร์บราวเซอร์ยิ่งขึ้น

    ถ้าข้อมูลในเว็บแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เว็บสาธารณะ และดีพเว็บ หากจะแบ่งประเภทของดีพเว็บ อาจแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ ดาร์คเว็บกับไพรเวทเว็บ ซึ่งไพรเวทเว็บ (Private web) คือ ข้อมูลทุกประเภทที่เป็นส่วนตัว ข้อมูลขององค์กร ข้อมูลที่เข้าไม่ถึง หรือเข้าถึงที่ต้องผ่านการอนุญาต ทั้งใช้รหัสผ่าน อยู่ในเครือข่ายเฉพาะ ส่วนดาร์คเว็บ คือ เว็บที่อยู่ลึกกว่าเว็บสาธารณะ เข้าถึงได้ผ่านทอร์บราวเซอร์ หรือโปรแกรมเฉพาะ มีคำแนะนำว่าเรารู้ว่าดาร์คเว็บมีอยู่จริง แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าไป เพราะเว็บสาธารณะที่มีเพียงร้อยละ 0.03 ก็ยังใช้เวลาทั้งชีวิตไปใช้ประโยชน์จากเว็บเหล่านั้นได้ไม่หมด เรามามองหาสิ่งที่มีอยู่ ดีกว่าการไปมองหาสิ่งที่อยู่ในความมืดจะปลอดภัยกว่า

   http://oedb.org/ilibrarian/invisible-web/