#528 หัวส่ายหางจะกระดิก

    สมัยนี้ในองค์กรใดผู้บังคับบัญชาออกมานำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานก็เสมือนหัวที่ส่ายจะพาหางให้กระดิกไปด้วย โดยอุปมาคือ หัวกับหาง ส่วนอุปไมยคือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การเป็นผู้นำหรือผู้จัดการที่ดีต่างก็ต้องมีเป้าหมาย มอบหมาย กำกับติดตาม และสรุปผลการทำงานของลูกน้องไปตามบทบาทของแต่ละคน โดยเริ่มต้นที่หัวหน้าต้องเป็นตัวอย่างว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร แต่หากหัวหน้าใส่เกียร์ว่างแล้ว ปล่อยให้ลูกน้องเล่นไปตามบทกันเองโดยขาดการมอบหมาย กำกับ ติดตาม ก็คงยากที่จะสรุปผลว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าหัวหน้าไม่กระดิกจะหวังให้ลูกน้องกระดิกก็คงเป็นไปไม่ได้

    ในเครือข่ายสังคมมีบริการจัดตั้งกลุ่มไว้สื่อสารทั้งในไลน์ และเฟซบุ๊ค เคยจัดอบรมกลุ่มพฤฒพลังลำปาง คือ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการดำรงชีวิตตามปกติ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม มีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเนชั่น อบรมที่วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ทำให้ได้เห็นว่ากลุ่มพฤฒพลังสามารถใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการสื่อสารทั้งระหว่างเพื่อน และคนในครอบครัว เป็นสิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์ชัดเจน ในระยะแรกจะขับเคลื่อนโดยทีมวิทยากร ส่วนระยะต่อไปผู้สูงอายุจะเป็นผู้ขับเคลื่อนกลุ่มกันเอง และพบว่ากิจกรรมการอบรมมีความลื่นไหล ซึ่งอาศัยกลไกการเชื้อเชิญจากเพื่อนพฤฒพลัง จากผู้ช่วยวิทยากร และความพร้อมของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่พกติดตัวกันมา โดยหัวข้ออบรมจะเน้นการใช้ไลน์ เพราะอ้างอิงจากผลการสำรวจของนิด้าโพล ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ ที่พบว่า การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ จะใช้แอพพลิเคชั่นไลน์สูงสุดมีร้อยละ 21.29 และที่รองลงไปคือ เฟซบุ๊ก อีเมล และทวิตเตอร์ เพื่อติดต่อกับครอบครัว หรือ เพื่อน

    ในองค์กรสมัยใหม่หัวหน้าจะขับเคลื่อนและติดตามงานผ่านกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค บางองค์กรเลือกใช้ข้อความกลุ่มในเฟสบุ๊คที่แจ้งเตือนทุกข้อความ ถ้าหัวหน้าเข้ามามอบงานและสั่งงานเป็นประจำก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ลูกน้องต้องเข้าไปอ่านเขียน แต่บางองค์กรหัวหน้าไม่ใช้สมาร์ทโฟนบอกว่าการใช้เครือข่ายสังคมเป็นเรื่องของเลขานุการ แบบนี้องค์กรนั้นก็คงจะสื่อสารแบบ Slow life คือ ค่อยเป็นค่อยไป แต่บางองค์กรหัวหน้าอาจไม่นิยมใช้เครือข่ายสังคมสื่อสารเรื่องงานระหว่างเพื่อน เพราะธรรมชาติของงานต้องรักษาความลับ เช่น หน่วยสืบสวนสอบสวน ผู้พิพากษา หรืออัยการ การสื่อสารออนไลน์ก็เป็นเครื่องมือแบบหนึ่งจะดีหรือไม่ก็ขึ้นกับผู้ใช้ ถ้ารู้จักใช้ก็เป็นคุณ ถ้าใช่ไม่เป็นก็อาจเป็นโทษได้

   http://news.voicetv.co.th/thailand/190554.html