#523 คุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมถ้าเน็ตเร็วขึ้น

    อ่านข่าวจาก Techmoblog.com ทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีการเครือข่ายการสื่อสารแบบ 3G และพัฒนาไปเป็น 4G แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ ปัจจุบันผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Huawei ร่วมกับ NTT DoCoMo บริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมของญี่ปุ่นพัฒนาเครือข่าย 5G ซึ่งผลการทดสอบพบว่าเร็วได้ถึง 3.6 Gbps ซึ่งเร็วกว่าเทคโนโลยี 4G LTE ของสเปนว่าเร็วที่สุดในโลกคือ 18 Mbps ซึ่งเร็วมากกว่าถึง 200 เท่า และคาดว่าจะได้ใช้ในปี 2020 หากเทคโนโลยีการสื่อสารมีความเร็วระดับนั้น ก็จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ เปลี่ยนแอพพลิเคชั่นเพื่อให้รองรับความเร็ว เพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพราะถ้าเร็วขึ้น แต่อุปกรณ์ยังทำงานได้เท่าเดิม มีเป้าหมายเดิม ก็ได้ประโยชน์ไม่มากไปกว่าเดิม เหมือนขยายท่อน้ำประปาให้แรงขึ้นหลายเท่า แต่ยังใช้กรวยกระดาษขนาดเล็กไปตวงน้ำดื่มดับกระหายก็คงได้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร

    ในเรื่องของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบเพื่อการบรรลุเป้าหมาย คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ ข้อมูล ระเบียบวิธีการ และการสื่อสาร ปัจจุบันมนุษย์พัฒนาการสื่อสารจาก 1G จนจะเป็น 5G ในไม่ช้า เห็นฮาร์ดแวร์ใหม่ เห็นซอฟต์แวร์ใหม่ แต่สิ่งที่พัฒนาไปค่อนข้างช้าคือข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้น และผู้ใช้ที่จะมีทักษะสูงขึ้นตามเทคโนโลยี เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการใช้ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันคนไทยนิยมใช้ line, ig และ facebook เพื่อการสื่อสารเป็นหลัก เมื่อเข้าไปดูการแสดงความเห็น หรือพฤติกรรมการใช้ ก็พบว่าส่วนใหญ่เน้นเพื่อความบันเทิง และปริมาณสารสนเทศที่ไหลในเครือข่ายก็ยังไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับส่งข้อความ วิดีโอ และรูปภาพเพื่อความบันเทิง

    ซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์แต่ละเครื่องก็จะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น แอพถ่ายรูป แต่งรูป การสื่อสาร ปรับแต่งอุปกรณ์ และเกม ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตมี 4 ด้าน คือ การศึกษา การค้า การสื่อสาร และความบันเทิง จะพบว่าวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์สื่อสารจะมีแนวโน้มไปด้านการสื่อสาร และความบันเทิงเป็นหลัก ในด้านการสื่อสารก็มีปัญหาเรื่องของจริยธรรม และกฎหมายตามที่เป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น แชร์ภาพถ่ายกับขวดเบียร์ แชร์เรื่องไม่จริง การแสดงความเห็นเชิงลบ การพิพากษาผู้อื่นโดยไม่ใช้ข้อมูลรอบด้าน ล้วนแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาในปัจจุบันเน้นหนักไปที่ฮาร์ดแวร์ แต่ไม่ชัดเจนในการพัฒนาผู้ใช้ให้รู้จักใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

   http://www.techmoblog.com/5G-network-huawei-ntt-docomo/

   http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000116953