#518 หุ่นยนต์จะแย่งงานมนุษย์

    หุ่นยนต์ในปัจจุบันที่ใช้ในการทำงานกับหุ่นยนต์ในจินตนาการนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง หุ่นยนต์ในจินตนาการของผู้คนส่วนใหญ่คงมีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับมนุษย์ เดินไปเดินมาท่ามกลางฝูงชนเหมือนโดราเอมอน สามารถกล่าวทักทาย หยิบของ สื่อสาร ซึ่งพบได้ในภาพยนตร์ แต่ในชีวิตจริงหุ่นยนต์ที่ทำงานได้ ไม่จำเป็นต้อง say hello กับเรา ขอเพียงทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ทันเวลา และคุ้มค่า ไม่ต้องส่งยิ้ม กล่าวลา หรือแสดงความรู้สึกกับเรา ข้อดีของหุ่นยนต์ที่เหนือแรงงานมนุษย์คือ ทำงานตามคำสั่ง ไม่คิดนอกลู่นอกทาง ไม่ต้องจ่ายเงินเดือน ไม่อู้งาน พักเที่ยง พักเหนื่อย หรือพักผ่อน

    ข้อมูลจากเว็บ bbc.com เรื่อง Will a robot take your job? ได้รายงานผลการจัดอันดับว่าพนักงานขายทางโทรศัพท์มีความเสี่ยงที่จะใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์สูงสุดคือ 99% รองลงมาคือพนักงานพิมพ์เอกสาร เสี่ยงถึง 98.5% อันดับสิบเอ็ดคือธนาคารหรือไปรษณีย์ เสี่ยงถึง 96.8% อันดับสิบห้าคือพนักงานห้องสมุด เสี่ยงถึง 96.7% อันดับสิบแปดพนักงานต่อสายโทรศัพท์ เสี่ยงถึง 96.5% อันดับยี่สิบสองคือพนักงานต้อนรับ เสี่ยงถึง 95.6% อันดับยี่สิบสี่คือผู้ประเมินเสี่ยงถึง 95.5% อันดับสามสิบห้าคือผู้ดูแลบ้านเสี่ยงถึง 94.4% อันดับห้าสิบสองคือพนักงานต้อนรับ เสี่ยงถึง 89.9% อันดับหกสิบเจ็ดคือคนงานในฟาร์ม เสี่ยงถึง 86.5% อันดับด้านท้ายเช่นอันดับที่สามร้อยห้าสิบสี่คือพยาบาล เสี่ยงเพียง 0.9%

    ความเสี่ยงในอาชีพข้างต้นเห็นได้ชัดในหลายอาชีพ เช่น การให้บริการของธนาคาร ก็จะมีตู้รับฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ ประตูห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านสะดวกซื้อก็จะเปิดปิดอัตโนมัติไม่ต้องอาศัยพนักงาน หน่วยงานหรือบริษัทเริ่มติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านระบบเสียงอัตโนมัติ แม้แต่บริการสอบถามเบอร์โทรศัพท์ก็ใช้เสียงอัตโนมัติช่วยบอกเบอร์แก่ผู้ที่โทรเข้าไป ร้านอาหารบางแห่งใช้หุ่นยนต์ช่วยเสิร์ฟอาหาร ห้างสรรพสินค้าบางแห่งในญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์เป็นพนักงานต้อนรับ การประเมินผลที่มีเกณฑ์ประเมินเชิงปริมาณที่ชัดเจนก็จะใช้ระบบอัตโนมัติแทนผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น ในอนาคตเราจะเห็นหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มนุษย์อย่างแน่นอน แต่อาชีพดูแลผู้ป่วยก็ยังมีความเป็นอัตโนมัติอยู่น้อย ดังนั้นอาชีพหนึ่งที่จะไม่ตกงานจากการเข้ามาแย่งงานโดยหุ่นยนต์คืออาชีพพยาบาล

   

   http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/20/business/japan-robot-receptionist-welcomes-shoppers-tokyo-department-store/

   https://www.youtube.com/watch?v=aF_8gM4urmA

   http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

   http://www.bbc.com/news/technology-34066941

   http://thumbsup.in.th/2015/09/will-a-robot-take-your-job/