#517 สอดส่องกลุ่มคนที่เรารัก

    ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับคนรู้จัก จึงทราบว่าเขากำลังตกหลุมรัก และมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่เปลี่ยนไป โดยการเปิดอุปกรณ์ขึ้นอ่านบ่อยครั้ง ยิ้มหัวเราะคนเดียวเมื่ออ่านข้อความของกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษ แสดงว่ากำลังมีความรักทั้งผ่านเฟสบุ๊ค และไลน์ รับรู้ได้ถึงไมตรีจิตที่มีต่อคนที่รักอย่างมีความสุข พฤติกรรมสอดส่องกลุ่มคนที่รักจึงเกิดขึ้น แล้วนำไปสู่การดูแลคนที่รักอย่างใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน แก้ปัญหาร่วมกัน แบ่งปันเรื่องที่ดีต่อกันอย่างมีความสุข แต่คนที่ถูกรักมีหลายคน อยู่กันในหลายกลุ่ม หลายเครือข่ายสังคม

    บริการของไลน์นั้นถูกกำหนดมาให้มีความเป็นส่วนตัวสูง (High privacy) แต่ยังสามารถมองเห็นการสนทนาของกลุ่มเป้าหมายที่ไหลอยู่ในกลุ่มที่เรากำหนดได้ ถ้าเข้าไปก็จะทราบว่าพวกเขาสนทนาอะไรกัน ส่วนเฟสบุ๊คมีบริการที่หลากหลายกว่า มีความเป็นสาธารณะ และมีเครือข่ายหลายระดับ หากจะติดตามกลุ่มคนที่รักอย่างใกล้ชิดก็ต้องเลือกบริการให้ถูกต้อง วิธีแรกคือรับทราบทุกการโพสต์ว่าคิดอะไรเขียนอะไรในทันที ด้วยการเปิดรับการแจ้งเตือน (Notification) เพียงเท่านี้ก็จะรับรู้ได้ว่าคนที่รักกำลังบ่น มีทุกข์ มีสุข หรืออยู่ในอารมณ์ใด เพื่อจะได้เข้าดูแลใกล้ชิด ถ้าคนที่รักมีจำนวนมากแล้วไปเปิดรับการแจ้งเตือนทุกคน ผลก็จะทำให้การแจ้งเตือนนั้นเข้ามามากเกินไปได้

    ถ้าการคอยติดตามดูแลกลุ่มคนที่เรารักโดยการสร้างกลุ่ม (Group) ให้พวกเขาได้เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่ม แล้วยังไม่ตอบความต้องการ หรือพวกเขาไม่ได้เข้าไประบายความในใจลงในกลุ่ม แต่พวกเขาต่างไปเขียนในหน้าไทม์ไลน์ของตน (Timeline) หากเราต้องการติดตามสถานะของกลุ่มคนที่เรารัก โดยไม่ต้องเข้าไปดูสถานะ (Status) ทีละคน ก็สามารถทำได้ด้วยการสร้างรายการเพื่อน (List) และกำหนดว่าใครบ้างมาอยู่ในรายการ เมื่อคลิ๊กชื่อรายการ เช่น Honey friends ก็จะพบว่าเพื่อนคุยอะไรกันบ้างในไทม์ไลน์ของตนเอง หรือมีการตอบโต้อย่างไร หรือมีความรู้สึกกับเรื่องใดเป็นพิเศษ ชอบหงส์ หรือชอบผี หรือชอบปืนใหญ่ก็จะทราบได้ ถือว่ารายการเพื่อนเป็นบริการช่วยในการสอดส่องกลุ่มคนที่เรารักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเข้าไปส่องกันทีละคน ถ้าท่านมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนสมัยเด็กที่ต้องการติดตามเป็นพิเศษก็แนะนำให้สร้างชื่อรายการ เพื่อจะได้ติดตามได้ใกล้ชิดกว่าเดิม