#515 การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

    ข่าวการศึกษาช่วงสิงหาคม 2558 ที่ได้รับความสนใจกันมากคือ ข่าวลดเวลาเรียน โดยมีนโยบายให้โรงเรียนปล่อยเด็กตอนบ่ายสองโมง โดยนำร่องกับ 3500 โรงเรียน เฉพาะระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นี้เลย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต เปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีความพร้อม และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเสนอกิจกรรมให้โรงเรียนเลือกนำไปปฏิบัติ 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ เป็นการเพิ่มเติมจากช่วงเช้า กิจกรรมเสรี อาทิ จิตอาสา หรือกีฬา กิจกรรมสอนอาชีพ อาจสอนอาชีพ หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน และกิจกรรมสอนเสริมวิชาการที่เน้นสอนเด็กอ่อน หรือสอนการบ้าน

    ข่าวออกมาในทำนองว่าเลิกเรียนบ่ายสอง แต่ตอนนี้ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ยืนยันว่า เด็กนักเรียนทุกคนมาเรียนและกลับบ้านเวลาเดิม เพราะหลังบ่ายสองเด็กต้องเข้าทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนปกติ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มารับลูกหลังเลิกเรียนตามปกติ สิ่งที่แตกต่างคือ เด็กไม่ต้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลังบ่ายสองโมง แต่มีอย่างอื่นมาให้ทำ เด็กแต่ละห้อง แต่ละชั้นจะเข้าทำกิจกรรมที่แตกต่างกันได้ตามความสมัครใจ แล้วช่วงแรกก็ยังไม่ได้ทำกันทุกโรงเรียน ทำเฉพาะโรงเรียนที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ

    ในครั้งแรกที่ได้อ่านข่าวนี้ผู้เขียนก็ห่วงว่า หลังบ่ายสองเด็กจะออกจากโรงเรียนไปเข้าร้านเกมรึเปล่า ไปเรียนพิเศษกันต่อทำให้เครียดหนักไปกว่าเดิมไหม ไปนั่งร้านอาหารหน้าโรงเรียน นั่งแชทคุยกับคนแปลกหน้ารอเวลาคุณพ่อคุณแม่มารับหรือไม่ แต่พอทราบนโยบายว่ากลับบ้านเวลาเดิม และเวลาหลังบ่ายสองก็ต้องทำกิจกรรมที่มีคุณครูคอยดูแล ก็ทำให้รู้สึกโล่งใจ แม้เวลาเรียนตามกลุ่มสาระทั้ง 8 จะลดลง แต่โรงเรียนจะจัดวิชาชีวิต หรือวิชาชีพไว้ให้เด็กเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ ถ้าเด็กคนไหนเรียนไม่ทัน ทำการบ้านไม่ได้ คุณครูก็จะจัดติวการบ้าน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ก็แสดงว่าคุณครูก็จะพร้อมทั้งด้านเวลา งบประมาณ และสติปัญญาที่จะดูแลเด็กในการเข้าทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในช่วงการเปลี่ยนแปลงให้ผ่านพ้น และบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้