#504 มองหลังคาบ้านจากดาวเทียม

    บนท้องฟ้าสีครามสดใส ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่ตาเห็น แต่มีวัตถุที่เรียกว่า ดาวเทียม (Satellite) ลอยอยู่มากมาย ที่เรามองไม่เห็นเพราะดาวเทียมลอยอยู่สูงมากตั้งแต่ 2000 ถึง 35000 กิโลเมตร ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไป พบข้อมูลจาก satsig.net/sslist.htm สรุปจำนวนดาวเทียมเมื่อ 29 พฤษภาคม 2015 พบว่ามีดาวเทียมทั้งหมด 403 ดวงที่กำลังลอยอยู่บนฟ้า แต่ละดวงย่อมมีหน้าที่ของตนเอง อาจมีหน้าที่คล้ายกันแต่ต่างพื้นที่ หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันแต่ต่างหน้าที่ก็ได้

    หน้าที่หนึ่งของดาวเทียมคือการถ่ายภาพเพื่อการสำรวจดินแดน ปัจจุบันภาพถ่ายสถานที่บนพื้นโลกจากดาวเทียมเป็นสิ่งที่ชาวโลกสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง บริการที่ได้รับความนิยม คือ Google Maps เพราะมีบริการที่หลากหลาย เช่น เปิดให้ผู้พัฒนานำไปเพิ่มเติมชั้นภาพข้อมูลหรือเลเยอร์ด้วยตนเอง (API) แล้วแสดงผลในเว็บไซต์ของผู้พัฒนา หรือดูภาพถนน (Street view) หรือคำนวณระยะทางจากเส้นทางที่กำหนด (Direction) การให้บริการดูภาพถ่ายบนพื้นโลก ยังมีผู้ให้บริการอีกหลายรายที่กำลังพัฒนาระบบแผนที่ อาทิ Google Maps ,Bing Maps ,Yahoo Maps, Here Maps, Mapquest Maps, Apple Maps

    ในอดีต ถ้าต้องการมองเห็นหลังคาบ้าน หรือหมู่บ้านของเราจากบนเครื่องบิน แล้วถ่ายภาพเก็บไว้ คงเป็นไปได้ยาก แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการได้หลายราย บางครั้งสามารถเห็นภาพหน้าบ้านของเราในอดีตได้ โดยใช้บริการ Street view ถ้าบ้านของเราอยู่บนถนนเส้นหลักและรถถ่ายภาพวิ่งผ่านหน้าบ้าน ก็จะมองเห็นหน้าบ้านของเราในเวลานั้นได้ การใช้บริการ Google Maps จะเน้นที่การดูแผนที่เส้นทางเดินทาง แต่ถ้าต้องการดูอาคารแบบสามมิติที่มีรายละเอียดสูงก็จะเป็นบริการ Google Earth ที่ให้รายละเอียดได้สมจริง ถ้าท่านกำลังสำรวจเส้นทาง หรือแหล่งท่องเที่ยว ผ่านมุมมองของภาพจากดาวเทียม การใช้บริการดูภาพถ่ายบนพื้นโลกเป็นวิธีที่ง่าย และรวดเร็ว แต่จะมีปัญหาเรื่องความทันสมัยของภาพที่ได้ เพราะทุกภาพเป็นภาพในอดีต หากมีการต่อเติมบ้านเรือน หรือสร้างบ้านใหม่ก็จะไม่มีภาพนั้นปรากฏในแผนที่เหมือนในปัจจุบัน