#500 เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ

    มีข่าวในสื่อออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่องการโพสต์ในเครือข่ายสังคม แล้วเกิดเป็นปัญหาให้ฟ้องร้องกัน มีการเตือนให้คิดก่อนโพสต์ เพราะความผิดส่วนใหญ่เกิดจากการไม่คิดก่อนที่จะโพสต์ จนไปก่อความเสียหายให้กับผู้อื่น หรือตนเอง เมื่อไม่นานที่ผ่านมาผู้เขียนได้รับการเตือนจากเพื่อนสองคน คนแรกบอกให้ระวังเพราะเฟสบุ๊คเป็นของส่วนตัว ไม่อยากให้ใครรู้ถึงการมีตัวตนของเขาในเครือข่ายสังคม คนที่สองบอกให้ระแวงอย่าโพสต์บางเรื่อง เพราะเฟสบุ๊คเป็นสาธารณะ ไม่ต้องการเปิดเผย ไม่ต้องการออกสื่อ

    ถ้าคิดว่าเฟสบุ๊คเป็นที่ส่วนตัว รับเฉพาะเพื่อนสนิทก็น่าจะดีในมุมมองของคำว่า ส่วนตัว (private) แต่ที่เกิดปัญหาคือเป็นพื้นที่ส่วนตัว กลับรับเพื่อนแบบสาธารณะมีเพื่อนที่ไม่รู้จักเต็มไปหมด เมื่อนำภาพหวิว ภาพลับเฉพาะ หรือบ่นนู่นนั่นนี่กับคนที่ไม่ควรกล่าวถึงจนกลายเป็นข่าว ถูกฟ้องร้องได้ บางท่านมีบทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์ขององค์กร และทำงานผ่านเฟสบุ๊ค กลับกำหนดสถานะเป็นส่วนตัว เข้าทำนองนำเรื่องสาธารณะไปคุยในพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งประสิทธิผลที่คาดหวังคงไม่เกิดเป็นแน่ ถ้าคิดก่อนโพสต์จริงก็ต้องเปลี่ยนสถานะให้เหมาะสมกับเนื้อหาว่าอะไรเป็นส่วนตัว และอะไรเป็นสาธารณะ

    ถ้าคิดว่าเฟสบุ๊คเป็นที่สาธารณะ (public) ก็ต้องเลือกรับเพื่อนแบบมุ่งเป้า หรือรับเฉพาะที่พิจารณาแล้ว เพราะเพื่อนในโปรไฟร์จะจำกัดจำนวนรับ จึงต้องรู้จักการแชร์ การประเมินไลค์ การสร้างแฟนเพจ การสร้างกลุ่ม และการใช้เนื้อหาร่วมกันแบบสาธารณะ เฟสบุ๊คไม่ได้ออกแบบให้ทุกโพสต์เป็นสาธารณะหรือส่วนตัว บางครั้งในกลุ่มปิดที่กำหนดให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นได้เห็นเนื้อหาก็จะไม่เป็นสาธารณะ แต่อาจเรียกว่าสาธารณะในกลุ่มองค์กร มนุษย์ตั้งแต่ 2 คน เมื่ออยู่รวมกันมักแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย บางเรื่องเป็นความลับในระดับหน่วยงาน การนำไปแบ่งปันในระดับองค์กรก็จะถูกมองว่าองค์กรเป็นสาธารณะ และหน่วยงานเป็นส่วนตัว ในกลุ่มปิดจะกำหนดให้เนื้อหาถูกเห็นเฉพาะในกลุ่ม จะแชร์เนื้อหาออกไปไม่ได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเฟสบุ๊คจะเป็นส่วนตัว หรือสาธารณะก็ขึ้นกับนโยบายของผู้ใช้ที่จะโพสต์ที่ใด แบบใด เพื่อให้การจำกัด หรือแบ่งปันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้