#459 ซื้อยอดไลค์ได้แล้ว

    หนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้วัดความสำเร็จ หรือเป้าหมายเชิงปริมาณของโซเชียลมีเดีย (Social Media) เช่น Facebook.com หรือ Youtube.com คือยอดไลค์ (Like) หรือยอดวิว (View) เพราะแฟนเพจ (Fan Page) ใด หรือคลิ๊ปวีดีโอใดมียอดสูงนับล้าน ก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือว่ามีคุณภาพ เข้าไปชมแล้วก็จะไม่ผิดหวัง โดยเชื่อตามกันไปว่าเพื่อนเข้าไปชมหรือกดไลค์กันมากก็ย่อมดีเป็นธรรมดา การจะทำให้มียอดไลค์สูงขึ้นได้นั้นจะต้องใช้ความพยายาม และความเข้าใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในเครือข่ายสังคม อย่างที่เรียกว่าการสร้างความผูกพันธ์ (Engagement)

    ปัจจุบันพบว่าทั้งเฟสบุ๊ค และยูทูปต่างก็เปิดให้เจ้าของเพจหรือคลิ๊ปสามารถซื้อยอดไลค์ได้ และเป็นการซื้ออย่างถูกต้อง แล้วก็มีนักการตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าต่อไปจะเชื่อถือในยอดไลค์ได้อย่างไรว่ายอดที่ปรากฎนับล้านนั้นเป็นคุณภาพของเนื้อหาหรือได้มาจากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งเฟสบุ๊คนั้นมีการเปิดขายโฆษณาให้เจ้าของเพจซื้อโฆษณาตามกำลังทรัพย์มานานแล้ว ส่วนยูทูปก็มีโฆษณาปรากฎก่อนที่จะเริ่มดูคลิ๊ป และสามารถคลิ๊กข้ามการชมโฆษณาได้ แม้จะซื้อยอดไลค์ได้จริงแต่การสร้างป้ายเชิญชวน (Advertising Banner) ก็เป็นศิลปะที่ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพราะถ้าป้ายไม่ดีจริง ไม่ดึงดูดใจก็จะไม่มีใครคลิ๊กเข้าไปยังเพจเป้าหมาย แล้วกดไลค์ตามที่คาดไว้

    การทำธุรกิจขายโฆษณาของผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยอมรับได้ เพราะผู้ให้บริการส่วนใหญ่ให้เราใช้บริการได้ฟรี การมีโฆษณาขึ้นมาขวางก่อนเข้าถึงเนื้อหาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ให้บริการสามารถยืนหยัดให้บริการเราได้ต่อไป ไม่ปิดกิจการจากการมีรายรับไม่พอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็น่าจะเข้าใจได้ เพราะถ้ามีรายรับน้อยกว่าที่ควร สักวันผู้ให้บริการก็อาจต้องปิดกิจการไปก็ได้ และธุรกิจเกือบทุกประเภทย่อมต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเสมอ

   

   http://thumbsup.in.th/2014/07/discussion-facebook-like-youtube-view-and-its-measurement/