#458 ขอบเขตของดาต้าเซ็นเตอร์

    ทุกสรรพสิ่งย่อมมีข้อจำกัด แต่มนุษย์พยายามฝ่ากำแพงข้อจำกัดมากมายด้วยความสามารถ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เร็วระดับไบท์ แล้วเพิ่มเป็นกิโลไบท์ เม็กกะไบท์ จนถึงกิกะไบท์ จากที่เชื่อมต่อด้วยสายทองแดง ก็เปลี่ยนมาเป็นสายไฟเบอร์ออพติก มาเป็นแบบไร้สายผ่านคลื่นวิทยุบนความเร็วสูงแล้วก็สูงอีก จำนวนเบอร์เครื่องที่เรียกว่า IP Address ก็เปลี่ยนจากมาตรฐาน IP4 เป็น IP6 เพื่อรองรับจำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

    ในเรื่องของความเร็ว หน่วยหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการพัฒนาคือศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพราะนอกจากจะต้องมีความเสถียรเป็นเลิศแล้ว ความเร็วก็ต้องไม่เป็นรองใคร นักพัฒนาแต่ละประเทศพยายามพัฒนาเครื่องบริการ (Server) ที่ใช้เวลาตอบสนอง (Response) น้อยที่สุด ระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป โดยพิจารณาจากจำนวนเครื่องที่รองรับได้ในแต่ละช่วงเวลา และเวลาตอบสนองที่สั้น เพื่อลดเวลารอคอยของผู้ใช้แต่ละคน เพราะมีคำร้องขอจากเครื่องของผู้ใช้ไปยังเครื่องบริการที่เคยเข้าไปพร้อมกันนับ 10 แล้วได้ขยายเพิ่มเป็นนับร้อยถึงนับล้าน ผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกอาจสนใจข้อมูลที่ถูกแบ่งปัน นี่คือความท้าทายของศูนย์ข้อมูลที่ต้องพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้รองรับความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์

    แม้จะมีความเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาเครื่องบริการให้สามารถรองรับความต้องการที่ไม่จำกัดได้ ในความเป็นจริงเรารู้ว่าข้อจำกัดนั้นมีอยู่จริง แต่ที่ปัจจุบันเรายังสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดได้ก็ด้วยเทคนิควิธีที่เรียกว่านวัตกรรมทางซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทำให้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดยังมาไม่ถึง หรือเลื่อนออกไป เพราะมีคนเพียงไม่กี่คนที่คิดเทคโนโลยีขึ้นมา แล้วคนอีกนับพันล้านก็ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น ในวันนี้เราอาจยังไม่รับรู้ถึงข้อจำกัดที่ยังมาไม่ถึง แต่สักวันในอนาคตอันใกล้ก็จะต้องพบว่าเราได้มาถึงข้อจำกัดทั้งเรื่องความเร็ว และขนาดข้อมูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตราบเท่าที่เรายังอยู่ในโลกของการรวมศูนย์ข้อมูลที่ทุกอย่างไปกองรวมอยู่ในที่เดียวกัน